FOTOGALERIJA
VIDEO

Kopā mēs varam un darām07.09.2020

Erasmus+ mācību mobilitātes ir iespēja izglītībā iesaistītajiem mācīties un gūt pieredzi ārvalstīs. Tās ļauj skolotājiem doties uz kādu no Erasmus+ partnervalsti, lai mācītos, padziļinātu savu kompetenci un atpakaļ uz Latviju pārvestu jaunu akadēmisko, profesionālo un dzīves pieredzi.

Kokneses pamatskolas – attīstības centram ir svarīga pedagoģiskā personāla profesionālisma, kompetences, motivācijas un kapacitātes paaugstināšana, lai nodrošinātu kvalitatīvu un konkurētspējīgu izglītības procesu skolēniem ar speciālām vajadzībām, sniegtu atbalstu reģiona izglītības iestāžu pedagogiem, izglītojamiem un vecākiem.

2020.gada pavasaris atnāca ar slimības Covid – 19 pandēmiju, kas smagi skāra daudzas jomas, t.sk. arī izglītības, tika ieviesti ierobežojošie pasākumi, noteikti ceļošanas aizliegumi, kas ietekmēja programmas Erasmus+ projektu darbību. Tādēļ ziņa, ka Kokneses pamatskolas – attīstības centra sagatavotais projekts “Kopā mēs varam un darām” ir atbalstīts un saņēmis ES finansējumu, viesa optimismu, ka situācija Eiropā un pasaulē stabilizējas, līdz ar to būs iespēja realizēt visas plānotās projekta aktivitātes.

Dalība šajā Erasmus+ projektā sniegs iespēju skolas pedagoģiskā personāla kompetenču pilnveidei, modernu mācību metožu apguvei, preventīvo pasākumu organizēšanai priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai, vadības kompetenču paaugstināšanai, svešvalodu kompetenču uzlabošanai, ārvalstu pieredzes gūšanai, lai nodrošinātu 21.gadsimtam atbilstīgu  izglītības procesu un vidi.

Erasmus+ projekta īstenošana notiks no 2020.gada 1.septembra līdz 2021.gada 31.augustam, astoņiem Skolas – centra skolotājiem piedaloties četrās mobilitātēs: “Erasmus+ projektu vadība un izglītojošas vizītes” (Grieķijā), “Ceļā uz iekļaujošu izglītību”(Spānijā), “Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas mazināšana un konfliktu novēršana”(Spānijā) un “Stratēģijas priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”(Horvātijā). Projekta realizācijas laikā ieguvējs būs gan katrs mobilitātes dalībnieks, kas gūs lielāku izpratni par citām kultūrām un valstīm, attīstīs Eiropas pilsoniskuma un identitātes izjūtas un paaugstinās savu pašapziņu, pilnveidos zināšanas par Eiropas dimensiju, gan Kokneses pamatskola – attīstības centrs, kas kvalitatīvāk spēs realizēt savus darbības mērķus ceļā uz mūsdienīgu izglītības vidi, ievērojot ilgspējīgas attīstības principus.

Esam cerību pilni, tādēļ gribam ticēt, ka slimība Covid – 19 atkāpsies, dzīve atgriezīsies ierastajās sliedēs, cilvēki atkal ceļos, tiksies ar saviem domu biedriem tuvākās un tālākas pasaules vietās.

 

Ineta Gerasimova,

projekta koordinatore,

Kokneses pamatskolas – attīstības centra metodiķe


PASĀKUMU KALENDĀRS
back to top