Lasi, klausies, stāsti!

01.09.2021

etwinning_logo.jpgLatvijas eTwinning Nacionālais atbalsta centrs atzinīgi ir novērtējis Kokneses pamatskolas – attīstības centra dalību projektā “Lasi, klausies, stāsti!”, apbalvojot to ar eTwinning Kvalitātes sertifikātu.

Projektā Kokneses pamatskola – attīstības centra skolēni un skolotāji kopā ar dalībniekiem no Turcijas, Rumānijas un Albānijas, izmantojot daudzveidīgas metodes un paņēmienus, veicināja bērnos interesi par grāmatām un lasīšanas procesu. Patstāvīgas lasīšanas prasmes un lasīšana ar izpratni ir īpaši svarīga laikā, kad mācības daudzās valstīs un skolās notiek attālināti. Projekta laikā centāmies veicināt bērnu interesi par lasīšanu, mācījām izvēlēties grāmatu atbilstoši interesēm, kā arī secīgi pastāstīt par izlasīto dažādos veidos, izmantojot daudzveidīgas reproducēšanas metodes – IT rīkus, zīmēšanu smiltīs, lasīšanu kopā ar roku lellēm,  aplicēšanu. Darbošanās eTwinning projektā “Lasi, klausies, stāsti!” raisīja skolēnos interesi par grāmatām un veicināja pašizpausmes prasmju attīstīšanos, pedagogiem tā bija iespēja pilnveidot IT prasmes un uzlabot svešvalodu zināšanas.

Paldies visiem projekta dalībniekiem – skolēniem Signei Kančai, Beātei Avotiņai, Sabīnei Jātniecei, Sintijai Trofimovai, Tomam Eduardam Kačkānam  un skolotājām Inetai Gerasimovai, Sandrai Riekstiņai, Aijai Kārkliņai!

 

 

Ineta Gerasimova, Inese Svence, Aija Kārkliņa

projekta koordinatores

Kokneses pamatskolā – attīstības centrā

PASĀKUMU KALENDĀRS
back to top