Attālinātās mācības

No 2022.gada 21.marta Kokneses pamatskola - attīstības centrs mācību procesu organizēs attālināti

18.03.2022

Pamatojoties uz 2021. gada 28. septembra MK noteikumu Nr. 662 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi COVID-19 infekcijas izplatības ievērošanai” 109. punktu un tā apakšpunktiem, epidemioloģisko situāciju Kokneses pamatskolā – attīstības centrā un 2022. gada 18. marta Aizkraukles novada pašvaldības rīkojumu Nr. 3.1/22/46, informēju, ka no 2022. gada 21. marta Kokneses pamatskolā – attīstības centrā (turpmāk tekstā Izglītības iestāde) mācības notiks attālināti.

Rīkojums

Lūgums sekot līdzi aktuālajai informācijai.

Atbalsts attālinātā mācību procesa nodrošināšanai.

Ieteikumi skolēniem.

Kokneses pamatskolas – attīstības centra administrācija


Informācija vecākiem!

Kārtība attālinātā mācību procesa organizēšanai                          Kokneses pamatskolā - attīstības centrā

kanotiksmacdarbs.jpg
kanotikssazina.jpgkosultatatbalsts.jpg

PASĀKUMU KALENDĀRS
back to top