Lapas karte
Kokneses pamatskola - attīstības centrs

ERASMUS 2016

Projekts ERASMUS + 2016 “Kokneses internātpamatskolas - attīstības centra pedagoģiskā personāla profesionālās kompetences pilnveidošana”

erasmus_logo_anglu.jpg

Līdzfinansē Eiropas Savienības Erasmus+ programma


Projekta Nr. : 2016-1-LV01-KA101-022469

Projekta īstenošanas laiks: no 2016.gada 1.jūnija līdz 2017.gada 31.decembrim

Projektam piešķirtais finansējums: EUR 6 541,00

Projekta mērķi. Attīstīt sadarbību ar ārvalstu izglītības iestādēm, veicināt izglītības procesa internacionalizāciju un modernizāciju, sekmēt pedagoģiskā personāla un vadības profesionālo kompetenču pilnveidi, uzlabot pedagogu metodiskās zināšanas un prasmes skolēnu ar speciālām vajadzībām izglītošanā.

Projekta sagaidāmie rezultāti. Projekts "Kokneses internātpamatskolas - attīstības centra pedagoģiskā personāla profesionālās kompetences pilnveidošana", ļaus iepazīt citu valstu pieredzi un sekmēs speciālās izglītības attīstību, uzlabos skolēnu ar speciālām vajadzībām mācību kvalitāti. Pedagogi ar pieredzi kvalitatīvā, inovatīvā, mūsdienīgā mācību procesa nodrošināšanā, skolēnu radošo spēju attīstībā, veicinās būtiskas izglītības vides pārmaiņas, kas ietekmēs izmaiņas izglītībā un sabiedrībā kopumā, sekmēs izglītības modernizāciju un pāreju uz jauniem apmācības un mācīšanas veidiem. Projekta laikā gūtās zināšanas, prasmes, kompetences, iepazīto ārvalstu pieredzi, tā dalībnieki varēs nodot tālāk reģiona un Latvijas pedagogiem organizējot izglītojoša satura pasākumus – seminārus, praktikumus u.c.

Projekta kontaktpersona: Elīna Ivanāne, Kokneses internātpamatskolas – attīstības centradirektores vietniece metodiskajā darbā

ERASMUS + 2016 projekts Kokneses internātpamatskolā – attīstības centrā

erasmus_logo_anglu.jpgv_iaa_logo.jpg

Līdzfinansē Eiropas  Savienības Erasmus+ programma


2017. gada 30.decemmbrī noslēdzās Kokneses internātpamatskolas – attīstības centra realizētais VIAA Erasmus+ 2016.gada programmas 1.pamatdarbības „Personu mobilitāte” projekts skolu sektorā „Kokneses internātpamatskolas – attīstība centra pedagoģiskā personāla profesionālās kompetences pilnveidošana”, kurš tika īstenots ar Eiropas Savienības ERASMUS+ programmas līdzfinansējumu.

Lasīt visu ziņu
PASĀKUMU KALENDĀRS
<>
back to top