Lapas karte
Kokneses pamatskola - attīstības centrs

Profesionālā pamatizglītība

Pārbaudes darbs lietišķajā valodā

25.01.2024
pdlietvalvienlteiklocbilde.jpg

Pārbaudes darbs lietišķajā valodā - vienlīdzīgi teikuma locekļi un teikumu veidošana.


Pārbaudes darbu lietišķajā valodā sagatavoja speciālās izglītības skolotāja Inese Krastiņa. Tas paredzēts profesionālo pamatizglītības programmu “Ēdināšanas pakalpojumi” un “Kokizstrādājumu gatavošana” 1. kursa audzēkņu zināšanu pārbaudei par apgūtajām tēmām: vienlīdzīgi teikuma locekļi un teikumu veidošana. Pārbaudes darba noslēgumā ir dota vērtēšanas tabula un kritēriji.

Vides aizsardzība. Augoša koka sastāvdaļas.

14.12.2023

vakrustvardumiklaaugosikokiriekstinabilde.jpgKrustvārdu mīkla “Augoša koka sastāvdaļas”

Pārbaudes darbu vides aizsardzībā profesionālās pamatizglītības “Kokizstrādājumu izgatavošana” 1. kursa audzēkņiem zināšanu nostiprināšanai un pārbaudei par tēmu “Augoša koka sastāvdaļas” krustvārdu mīklas formātā sagatavoja speciālās izglītības skolotāja Sandra Riekstiņa.

Lasīt visu ziņu

Pārbaudes darbs “Mikrobioloģijas pamati”

23.05.2023

mikrobiologijaspamati1kufshattels.jpgPārbaudes darbs “Mikrobioloģijas pamati”

 Pārbaudes darbu sagatavoja speciālās izglītības skolotāja Sandra Riekstiņa. Pārbaudes darbs uztura fizioloģijā, sanitārijā un higiēnā paredzēts profesionālās pamatizglītības “Ēdināšanas pakalpojumi”, 1. kursa audzēkņiem zināšanu pārbaudei par tēmu “Mikrobioloģijas pamati”.

Pildot pārbaudes darbu, ja nepieciešams, audzēkņi var izmantot atgādnes par mācīto vielu. Pārbaudes darba noslēgumā ir dota vērtēšanas tabula.

Dabas liegumi

02.12.2022

dabasliegumibilde.jpgMetodiskais materiāls “Dabas liegumi”

 Pārbaudes darbu profesionālās pamatizglītības “Kokizstrādājumu izgatavošana” 1. kursa audzēkņiem zināšanu pārbaudei mācību priekšmetā vides aizsardzība par tēmu “Dabas liegumi” sagatavoja speciālās izglītības skolotāja Sandra Riekstiņa.

Pildot pārbaudes darbu, ja nepieciešams, audzēkņi var izmantot atgādnes par mācīto vielu. Pārbaudes darba noslēgumā ir dota vērtēšanas tabula.

Atkritumu veidi, to šķirošanas nozīme

02.12.2022

atkritumuskirosanabilde.jpgMetodiskais materiāls "Atkritumu veidi, to šķirošanas nozīme"

 Pārbaudes darbu sagatavoja speciālās izglītības skolotāja Sandra Riekstiņa. Pārbaudes darbs vides aizsardzībā paredzēts profesionālās pamatizglītības “Kokizstrādājumu izgatavošana” 2. kursa audzēkņiem zināšanu pārbaudei par tēmu “Atkritumu veidi, to šķirošanas nozīme”.

Pildot pārbaudes darbu, ja nepieciešams, audzēkņi var izmantot atgādnes par mācīto vielu. Pārbaudes darba noslēgumā ir dota vērtēšanas tabula.

Pārbaudes darbs lietišķajā valodā profesionālās pamatizglītības programmai 1. kurss

15.01.2020

Pārbaudes darbs lietišķajā valodā

Profesionālās pamatizglītības programma 1. kurss

Pārbaudes darbu sagatavoja speciālās izglītības skolotāja Aija Kārkliņa. Pārbaudes darbs lietišķajā valodā paredzēts profesionālo pamatizglītības programmu “Ēdināšanas pakalpojumi” un “Kokizstrādājumu gatavošana” 1. kursa audzēkņiem zināšanu pārbaudei par apgūtajām tēmām: vienkāršs teikums, vārdu mācība, salikts teikums, vārdšķiras, tiešā runa, lietišķie raksti (apsveikums, anketa).

Pildot pārbaudes darbu, ja nepieciešams, audzēkņi var izmantot atgādnes par mācīto vielu. Pārbaudes darba noslēgumā ir dota vērtēšanas tabula un kritēriji.

Pārbaudes darbs lietišķajā valodā profesionālās pamatizglītības programmai 2. kurss

04.12.2019

Pārbaudes darbs lietišķajā valodā

Profesionālās pamatizglītības programma 2. kurss

Metodisko materiālu, pārbaudes darbu, sagatavoja speciālās izglītības skolotāja A.Kārkliņa. Noslēguma pārbaudes darbs paredzēts profesionālās pamatizglītības programmu „Ēdināšanas pakalpojumi” un „Kokizstrādājumu izgatavošana” 2. kursa audzēkņu zināšanu pārbaudei lietišķajā valodā par apgūtajām tēmām: vienkāršs teikums, vārdu mācība, salikts teikums, vārdšķiras, tiešā runa, lietišķie raksti, valoda.

Pildot pārbaudes darbu, pēc nepieciešamības, audzēkņi var izmantot atgādnes par mācīto vielu. Uzdevumu veikšanā, lai izskaidrotu vecvārda “skārtelīti” nozīmi izmantota I. Rubertes grāmata “Vārdu klētiņa” un latviešu tautas folklora (tautasdziesma). Pārbaudes darba noslēgumā ir dota vērtēšanas tabula un kritēriji.

PASĀKUMU KALENDĀRS
<>
back to top