Lapas karte
Kokneses pamatskola - attīstības centrs

Konferences

Konference 2024

19.03.2024

erasmus-logo.jpg20240313konferncesafisalabotaml.jpg"Mūsdienīga skola - bērns kā aktīvs darītājs"

Mūsdienu strauji mainīgajā laikmetā skola vairs nevar būt tikai zināšanu avots. Lai bērni spētu veiksmīgi dzīvot nākotnes sabiedrībā, viņiem ir nepieciešamas gan atbilstošas zināšanas, gan prasmes tās lietot, gan arī spēja arvien apgūt ko jaunu. Šodienas skolotāju būtība ir spēja pielāgoties, mainīties līdzi laikam un vēlēšanās mācīties, sasniedzot ikdienas darba mērķi – sniegt bērniem izpratni par apgūto prasmju lietošanu reālās situācijās. Ikvienā skolā ir nepieciešams veidot stimulējošu un atbalstošu vidi, kurā bērni var attīstīt savus talantus un intereses, darboties pie reāliem projektiem un problēmu risināšanas uzdevumiem, kas saistīti ar dzīves realitāti, tādejādi veicinot radošumu, sadarbību un kritisko domāšanu, ņemot vērā skolēnu individuālās vajadzības un mācīšanās stilus.

Lasīt visu ziņu galerija (14)

Konference 2023

20.03.2023

20230316konferencenosaukums2.jpgerasmus-logo.jpg"Iekļaujošā un speciālā izglītība nav problēma – tā ir iespēja…"

Šodienas skolotāja būtība ir spēja pielāgoties, iet līdzi laikam un vēlēšanās mācīties. Dzīve un apstākļi visapkārt attīstās strauji, mainās arī skolēni, tādēļ skolotājam ir jābūt atvērtam un jāspēj iekļauties šajā pārmaiņu laikā. Nepārtraukta izglītošanās, jaunu mācību metožu meklēšana un apguve – tā ir mūsdienīga skolotāja ikdiena. Speciālajai un iekļaujošajai izglītībai šobrīd tiek pievērsta īpaša uzmanība sabiedrībā, jo ikvienam, neatkarīgi no fiziskiem dotumiem vai materiālā nodrošinājuma, ir dotas iespējas iegūt savām spējām un vajadzībām atbilstošu izglītību.

Lasīt visu ziņu galerija (11)

Konference 2022

22konference-afisaml.jpg"Būt atšķirīgam… Būt vērtīgam…"

 “Bez iekļaujošas izglītības nav iedomājams pilnveidots un kvalitatīvs mācību saturs. Skolēnu dažādo mācīšanās vajadzību atzīšana un to nodrošināšana, izmantojot daudzveidīgas metodes un pieejas,kā arī atvērta komunikācija, ir nākotnes izglītības pamatā.”

 (No Izglītības un zinātnes ministres A.Muižnieces video uzrunas konferences dalībniekiem)

Lasīt visu ziņu

Konference 2019 sadarbībā ar Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekciju

titullapakonference2019.jpg"Uzvedība kā skolēnu sasniegumus motivējošais faktors"

Uzvedība “Pedagoģijas terminu skaidrojošajā vārdnīcā” tiek raksturota kā indivīda rīcības ārēja izpausme, izturēšanās, attieksme, ko parasti nosaka vitālās vajadzības un vides apstākļi, kā arī tuvākajā apkārtnē vai plašākā sabiedrībā pieņemtās tikumiskās normas un ko, tāpat kā zināšanas, vērtē izglītības ieguves procesā. Vērtējot uzvedību, jāņem vērā konkrētie apstākļi un situācijas. Uzvedības negatīvās izpausmes nav raksturīgas tikai skolēniem, tās ir vērojamas gan pirmsskolas vecuma bērniem, gan pieaugušajiem.

Lasīt visu ziņu

Konference 2018

konference09052018afisa.jpg"Kompetenču pieeja mūsdienīgā mācību procesā"

 Spēja kritiski un radoši domāt, nepārtraukti mācīties, sadarboties un sazināties ir svarīgākās prasmes 21. gadsimtā, kas ir jāmāca bērniem. Kompetencēs balstīta izglītība ļauj attīstīt bērnos mācīšanās prasmes visai dzīvei, tā mazina pasīvu zināšanu apguvi, izolētu prasmju attīstību. Pārmaiņas izglītībā ir nepieciešamas, jo ir mainījies pats skolēns.

2018.gada 9.maijā uz Kokneses internātpamatskolu – attīstības centru devās skolotāji no tuvākiem un tālākiem novadiem, lai piedalītos konferencē “Kompetenču pieeja mūsdienīgā mācību procesā”.

Lasīt visu ziņu

Konference 2017

konference11052017afisa.jpg"Efektīva un radoša matemātika iekļaujošas izglītības procesā"

"Iekļaujošās izglītības paradigma: modelis un realitāte"

Rasma Vīgante, Dr.paed., LU docente

Paradigma (gr. παράδειγμα – modelis, tēls, paraugs) – noteikts uztveres un domāšanas modelis, pasaules redzējums, galvenie teorētiskie pieņēmumi. Izglītības jomā par dominējošo paradigmu var uzskatīt abpusēji iekļaujošo procesu, jo mūsdienās par arvien būtiskāku izziņas formu kļūst savstarpēja sadarbošanās. Vai katrs skolotājs un skolēns ir gatavs sadarboties ar jebkuru?

Lasīt visu ziņu

Konference 2016

afisakonference2016.jpg"Lasītprasme – mācīšanās atslēga"

Lasītprasmes apguve ir viens no skolēnu izglītošanas un attīstīšanas svarīgākajiem priekšnoteikumiem, tā ir svarīga mācību procesa sastāvdaļa, un 2015./2016.mācību gadā arī Valsts izglītības satura centrs kā prioritāti izglītības procesa pilnveidei ir īpaši aktualizējis lasītprasmes kompetenču attīstību.

Kokneses internātpamatskola – attīstības centrs 2016. gada 11.maijā sadarbībā ar VISC Izglītības satura departamenta Vispārējās izglītības satura nodrošinājuma nodaļu organizēja konferenci „Lasītprasme – mācīšanās atslēga”. Konferencē piedalījās 123 pedagogi no visiem Latvijas reģioniem.

Lasīt visu ziņu
PASĀKUMU KALENDĀRS
<>
back to top