Lapas karte
Kokneses pamatskola - attīstības centrs

Svešvaloda

Mācību materiāls angļu valodā "Vienkāršā pagātne - jautājuma teikumi"

18.12.2023
vienkarsa-pagatne.jpgSpeciālās izglītības skolotāja Ineta Gerasimova ir izstrādājusi mācību materiālu “Past simple – questions”(Vienkāršā pagātne – jautājumi) speciālās pamatizglītības programmas izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem (izglītības programmas kods 21015811) jautājumu veidošanas prasmju pagātnē nostiprināšanai un runāšanas prasmju pilnveidošanai. Sagatavotais materiāls paredzēts izmantošanai kopā ar mācību līdzekli Bright Ideas 2.

Vienkāršā pagātne - jautājuma teikumi

Metodiskie materiāli angļu valodā sākumskolas izglītojamiem

25.05.2023
20230525angluvalgerasimovabilde.jpg

Metodiskais materiāls “Food”(Ēdiens)

Metodiskais materiāls “How do I get to …”(Kā man nokļūt …?)

Skolēnu runāšanas spēju attīstība angļu valodā ir viens no galvenajiem svešvalodu mācīšanas mērķiem skolā. Speciālās izglītības skolotāja Ineta Gerasimova ir izstrādājusi metodiskos materiālus “How do I get to …”(Kā man nokļūt …?) un “Food”(Ēdiens) speciālās pamatizglītības programmas sākumskolas izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem (izglītības programmas kods 21015811) vārdu krājuma nostiprināšanai un runāšanas prasmju pilnveidošanai. Sagatavotie materiāli paredzēti izmantošanai kopā ar mācību līdzekļiem Bright Idea Starter and Bright Idea 2.

Metodiskie materiāli angļu valodā "Animals" un "Meals"

29.04.2022

titulbildemmkolazagerasimova.jpgMetodiskais materiāls “Animals” (Dzīvnieki) 

Metodiskais materiāls “Meals” (Ēdienreizes)

Skolēnu runāšanas spēju attīstība angļu valodā ir viens no galvenajiem svešvalodu mācīšanas mērķiem skolā.

Lasīt visu ziņu

Mācību spēles angļu valodā

08.11.2021

Mācību materiālus sagatavoja speciālās izglītības skolotāja Ineta Gerasimova.

Kvalitatīva izglītības procesa nodrošināšanai un mācību vielas dažādošanai, skolotājam ir svarīgi izmantot daudzveidīgas mācību metodes un paņēmienus. Skolēniem ar speciālām vajadzībām angļu valoda ir viens no sarežģītākajiem mācību priekšmetiem. Mācību spēļu  komplekts “Domino” izstrādāts izmantošanai angļu valodas stundās apgūtā vārdu krājuma nostiprināšanai, atbilstoši mācību līdzeklī “Bright ideas 1” iekļautajām tēmām.

Lasīt visu ziņu

Pārbaudes darbi angļu valodā profesionālās pamatizglītības programmas 1.kursam

30.04.2021

Pārbaudes darbu sagatavoja speciālās izglītības skolotāja Ineta Gerasimova.

Pārbaudes darbi angļu valodā profesionālās pamatizglītības “Ēdināšanas pakalpojumi” un “Kokizstrādājumu gatavošana” 1.kursa audzēkņiem par tēmām “Ģimene. Ģimenes locekļi”, “Informācija par cilvēku”, “Veikali. Augļi un dārzeņi” izveidoti, lai pārbaudītu lasīšanas, valodas lietojuma un rakstīšanas prasmes. Pārbaudes darbos ir norādīti vērtēšanas kritēriji, maksimāli iegūstamo punktu skaits katrā uzdevumā un vērtēšanas tabula.

Lasīt visu ziņu

Mācību materiāli “Stundu saraksts” un “Jautājumi ar HOW?”

30.03.2021

Mācību materiālus sagatavoja speciālās izglītības skolotāja Ineta Gerasimova.

Skolēniem ar speciālām vajadzībām angļu valoda ir viens no sarežģītākajiem mācību priekšmetiem. Lai programmas apguvi atvieglotu, skolotājam ir svarīgi izmantot daudzveidīgas mācību metodes un paņēmienus. Izstrādātie materiāli ir izmantojami angļu valodas stundās jaunās vielas apguvei, zināšanu aktualizēšanai un nostiprināšanai, kā arī atgriezeniskās saites iegūšanai.

Lasīt visu ziņu

Pārbaudes darbs angļu valodā

06.12.2019

Pārbaudes darbu angļu valodā sagatavoja speciālās izglītības skolotāja Ineta Gerasimova.

Pārbaudes darbs angļu valodā profesionālās pamatizglītības programmas “Kokizstrādājumu gatavošana”  audzēkņiem par tēmu "Es un mana ģimene" izveidots, lai pārbaudītu klausīšanās, lasīšanas, valodas lietojuma un rakstīšanas prasmes. Pārbaudes darbā ir norādīti vērtēšanas kritēriji, maksimāli iegūstamo punktu skaits katrā uzdevumā un vērtēšanas tabula.

Lasīt visu ziņu
PASĀKUMU KALENDĀRS
<>
back to top