Lapas karte
Kokneses pamatskola - attīstības centrs

ERASMUS 2021

Projekts ERASMUS + 2021 “Personu mobilitāte mācību nolūkos”

07.01.2022

lv_v_lidzfinanse_eiropas_savieniba_pos.jpgProjekta nosaukums: Erasmus+ 1.pamatdarbības “Personu mobilitāte mācību nolūkos” akreditēts projekts

Projekta Nr.: 2021–1–LV01–KA121–SCH–000003407

Projekta īstenošanas laiks: no 01.09.2021. līdz 30.11.2022.

Projekta mērķi:

  1. Gūt jaunas zināšanas un iepazīties ar labāko starptautisko pieredzi inovatīvu  un modernu mācību metožu, darba organizācijas formu pielietošanu izglītojamiem ar speciālām vajadzībām.
  2. Apgūt Eiropas pieredzi mūsdienīgas izglītības nodrošināšanai, veicinot   efektīvu digitālās izglītības procesu norisi skolā.
  3. Sekmēt pedagogu personības, profesionalitātes, pozitīvās domāšanas un pašpilnveides kompetences attīstīšanu.
  4. Uzlabot pedagogu svešvalodu zināšanas un izpratni par Eiropas kultūrām un valstīm, attīstot Eiropas pilsoniskuma un identitātes izjūtu.
Lasīt visu ziņu

Sadarbība un eTwinning projektu metode mūsdienīgā mācību procesā

30.11.2022

projektsetwininngsvencegerasimovaattels.jpgMetodiskais materiāls “Sadarbība un eTwinning projektu metode mūsdienīgā mācību procesā”

Metodiskajā materiālā “Sadarbība un eTwinning projektu metode mūsdienīgā mācību procesā” apkopota informācija par mūsdienīga mācību procesa veidošanas nosacījumiem un organizācijas formām, par projekta metodes pielietošanu un tā veidošanas soļiem, kā arī iesaistīšanos starptautiskā tiešsaistes sadarbībā un Kokneses pamatskolas – attīstības centra pieredzi darbojoties eTwinning projektos.

Metodisko materiālu veidoja Kokneses pamatskolas – attīstības centra speciālās izglītība skolotājas Inese Svence un Ineta Gerasimova, izmantojot Erasmus+2021 projekta kursos “Mācīšana 21. gadsimta skolā” gūtās zināšanas.

UNESCO 9 zelta likumi iekļaujošā izglītībā

29.11.2022

20230106ieklizglzeltalikatt.jpgMetodiskais materiāls “UNESCO 9 zelta likumi iekļaujošā izglītībā"

Kokneses pamatskolas – attīstības centra skolotājas Malda Sokolovska un Aija Kārkliņa metodisko materiālu veidoja, izmantojot Erasmus+2022 projektā gūtās zināšanas kursos “Inclusive Education”, kas notika Spānijas pilsētā Malagā.

Metodiskajā materiālā “UNESCO 9 zelta likumi iekļaujošā izglītībā” apkopota informācija par deviņiem nosacījumiem, kas jārealizē iekļaujošā izglītībā, ietverot komunikāciju starp skolēnu un skolotāju, klases izkārtojumu, individuālo izglītības plānu, individuālo palīdzību skolēniem ar speciālām vajadzībām, tehniskos palīglīdzekļus, stundu plānošanu, izpildi un novērtēšanu, uzvedības vadīšanu, visu skolēnu iekļaušanu skolas dzīvē, izglītības procesā un sadarbību ar vecākiem un vietējām iestādēm, lai iekļaujošās izglītības attīstība būtu iespējama un ilgtspējīga.

ERASMUS+ PROJEKTI PEDAGOGU PROFESIONĀLAI PILNVEIDEI UN PERSONĪBAS IZAUGSMEI

03.10.2022

lv_v_lidzfinanse_eiropas_savieniba_pos.jpgŠodienas skolotāja būtība ir spēja pielāgoties, spēja mainīties līdzi laikam un vēlēšanās mācīties. Dzīve un apstākļi visapkārt attīstās strauji, līdz ar tiem mainās arī skolēni, tādēļ skolotājam ir jābūt tam, kurš mainās līdzi – ir jābūt atvērtam jauninājumiem un ar interesi jāadaptējās jaunajos apstākļos. Nepārtraukta izglītošanās, jaunu mācību metožu meklēšana un apguve – tā ir mūsdienīga skolotāja ikdiena. Viena no iespējām pedagogu profesionālai pilnveidei un personības izaugsmei ir programma “Erasmus+”. Tās mērķis ir mūžizglītības veidā atbalstīt cilvēku profesionālo un personisko attīstību izglītības un apmācības jomā, tādējādi veicinot ilgtspējīgu izaugsmi, darba vietu kvalitāti, kā arī sekmējot inovāciju un stiprinot Eiropas identitāti un aktīvu pilsoniskumu. Tā ir svarīgs instruments Eiropas izglītības telpas izveidei, atbalstot Eiropas stratēģiskās sadarbības īstenošanu izglītības un apmācības jomā.

Lasīt visu ziņu galerija (13)

Iekļaujošā izglītība Eiropā

02.09.2022

lv_v_lidzfinanse_eiropas_savieniba_pos.jpgEiropas sociālo tiesību pīlāra pirmajā principā uzsvērts: “Ikvienam ir tiesības uz kvalitatīvu un iekļaujošu izglītību, apmācību un mācībām mūža garumā, lai varētu uzturēt un iegūt prasmes, kas ļauj pilnā mērā piedalīties sabiedrības dzīvē un veiksmīgi īstenot pārejas darba tirgū”. Vienlīdzības, sociālās tuvināšanās un aktīvas pilsoniskās līdzdalības sekmēšana ir viens no stratēģiskajiem mērķiem izglītības un apmācības jomā ES līmenī.

Lasīt visu ziņu galerija (2)

Mākslas terapija – atbalsts bērniem ar speciālām vajadzībām

02.09.2022

lv_v_lidzfinanse_eiropas_savieniba_pos.jpgLatvijā mākslas terapija ir viena no četrām mākslu terapijas specializācijām (līdzās mūzikas, deju un kustību, drāmas terapijai), kurā izmanto mākslu un radošo procesu terapeitiskā kontekstā, lai uzlabotu un veicinātu cilvēka garīgo, emocionālo un fizisko labklājību. Mākslas terapijā cilvēks tiek aicināts savas domas, jūtas un vajadzības uzzīmēt, uzgleznot, izveidot no māla vai plastilīna, salikt kā kolāžu no attēliem vai atrast citu piemērotu mākslinieciskās izteiksmes veidu.

Lasīt visu ziņu galerija (3)

Mācīšana 21. gadsimta skolā – tehnoloģiju jēgpilna pielietošana

30.08.2022

21-century-logo.jpglv_v_lidzfinanse_eiropas_savieniba_pos.jpgPasaulē daudz tiek diskutēts par izglītību 21. gadsimtā, tādēļ gan mūsdienu skola, gan skolotājs ir sarežģītā pārejās procesā. Andreass Šleihers (Andreas Schleicher), OECD izglītības eksperts, vienā no savām publikācijām  “Kā veidot 21. gadsimta skolas sistēmu” piedāvā savu redzējumu par to, kā jaunās tehnoloģijas var apvienot ar mācību procesu tā, lai optimāli sagatavotu jauniešus 21. gadsimta izaicinājumiem. A. Šleihers akcentē, ka viens no pārmaiņu nepieciešamības pamatojumiem ir straujās pārmaiņas it visās dzīves jomās, piemēram, digitalizācijas attīstība. Skolēni jāgatavo pārmaiņu pilnai dzīvei, attīstot viņu spēju patstāvīgi iegūt nepieciešamās zināšanas visdažādākajos veidos, izmantojot visas iespējas. Tehnoloģiju loma dzīvē un arī izglītības procesā šobrīd nav apstrīdama, tādēļ tās jēgpilna pielietošana ir “instruments” skolotāju rokās.

Lasīt visu ziņu galerija (3)
PASĀKUMU KALENDĀRS
<>
back to top