Lapas karte
Kokneses pamatskola - attīstības centrs

Izglītības programmas kods 21015911

Darba lapas lasītprasmes pilnveidošanai

09.01.2024

dllasitprasmesattstepenabilde.jpgDarba lapas lasītprasmes pilnveidošanai

Mācību materiālu – darba lapas latviešu valodā lasītprasmes apguvei vai pārbaudei speciālās pamatizglītības programmas 21015911 izglītojamiem sagatavoja speciālās izglītības skolotāja Laimdota Stepēna.

Lasīt visu ziņu

Mācību materiāls "Ķermeņa daļas"

14.12.2023

macmatrkermenadalassvenceattels.jpgMācību materiāls "Ķermeņa daļas"

Mācību materiālu tēmas "Ķermeņa daļas" apguvei sagatavoja speciālais pedagogs Inese Svence.

Mācību materiāla mērķis – zināšanu nostiprināšana par cilvēka ķermeņa daļām un lasītprasmes veicināšana.

Mācību materiāls "Ķermeņa daļas" izmantojams pirmsskolā un sākumskolā izglītības procesa dažādošanai, valodas, uzmanības un koncentrēšanās spēju attīstīšanai. Mācību platformā LearningApps veidotie interaktīvie uzdevumi rosinās visus bērnus iesaistīties darba veikšanā un nodrošinās individuāli diferencētu pieeju.

Mācību materiāls “Zilbju vilcieniņš”

18.12.2023

zilbjuvilciensfoto.jpg

Mācību materiāls “Zilbju vilcieniņš”

Mācību materiāla autors: Ilona Vītola

Vecumposms: pirmsskola, sākumskola

Mācību materiāla pielietošanas mērķis: pilnveidot prasmi veidot vārdus no zilbēm

Lasīt visu ziņu

Lasītprasmes tests speciālās pamatizglītības programmas 21015911 izglītojamiem

29.03.2023

Lasītprasmes tests "Sniegavīrs"

Tests teksta izpratnei "Salmu kušķis"

Mācību materiālus/ lasītprasmes un teksta izpratnes testus speciālās pamatizglītības programmas 21015911 izglītojamiem sagatavoja skolotāja Laimdota Stepēna.

Lasītprasmes apguve ir viens no svarīgākajiem katra cilvēka attīstības un izglītošanās priekšnoteikumiem. Veicot lasītprasmes un teksta izpratnes testus, skolēni attīsta savas intelektuālās spējas, mācās analizēt un salīdzināt. Pēc uzdevumu izpildes izglītojamie veic sava darba pašvērtējumu, savukārt, skolotājs lasītā teksta izpratni var novērtēt pēc pareizi veiktajiem uzdevumiem STAP vērtēšanas sistēmā.

Metodiskais materiāls “Latvju rakstu zīmes”

02.02.2023

rakstu-zimestitulbilde.jpgMetodiskais materiāls “Latvju rakstu zīmes”

Latvju rakstu zīmes ir mūsu tautas nemateriālais kultūras mantojums, ko atstājuši mūsu senči un tikai mēs paši varam šīs pasaules gudrības apgūt un nodot tālākām paaudzēm, izmantojot mūsdienīgas tehnikas.

Lasīt visu ziņu

Iepazīstam profesijas - frizieris

28.04.2022

titulbildemmproffrizbernane.jpgIkviens nosaka savu nākotni ar savu rīcību. Tādēļ viens no svarīgākajiem lēmumiem dzīvē ir profesijas izvēle. Kokneses pamatskolas – attīstības centra speciālās izglītības skolotāja Dace Bernāne platformā https://learningapps.org/ ir izstrādājusi materiālu audzināšanas nodarbībai par friziera profesiju. Tā ir interaktīva spēle izpratnes pilnveidošanai par friziera profesiju, uzmanības, atmiņas un domāšanas attīstīšanai. Materiāls paredzēts izmantošanai pirmsskolas vecumposmā un skolēniem ar smagiem attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem (izglītības programmas kods 21015911).

Lasīt visu ziņu

Metodiskais materiāls/ Attēlu kartītes "Darini vārdu!"

13.01.2022

muiza1.jpgKokneses pamatskolas – attīstības centra speciālās izglītības skolotāja Daina Logina ir sagatavojusi metodisko materiālu lasītprasmes veicināšanai un vārdu krājuma paplašināšanai. Materiāls izmantojams  latviešu valodas stundās skolēniem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem (izglītības programmas kods 2101591) un pirmsskolā.

Metodiskā materiāla/ attēlu kartīšu mērķis ir palīdzēt skolēnam attīstīt vārda veidošanas iemaņas, paplašināt vārdu krājumu, saklausīt divskani, attīstīt uzmanību un sīko motoriku, kā arī pilnveidot caurviju prasmes – kritisko domāšanu, pašvadītu mācīšanos, sadarbību un līdzdalību.

Attēlu kartītē ir uzrakstīts vārds, kur noteiktā vietā starp līdzskaņiem ir izlaists divskanis. Skolēna uzdevums ir nosaukt kartītē redzamo priekšmetu/ būtni un saklausīt dotajā vārdā divskani, to nosaukt. Izmantojot  divskaņu sloksnīti, atpazīt saklausīto divskani, tā apzīmējošās grafiskās zīmes, ievietot  to dotajā vārdā un vārdu izlasīt.

Lasīt visu ziņu galerija (4)
PASĀKUMU KALENDĀRS
<>
back to top