Lapas karte
Kokneses pamatskola - attīstības centrs

ERASMUS 2017

Projekts ERASMUS + 2017 “Mācāmies un mācām”

erasmus_logo.jpgProjekts “Mācāmies un mācām”

Projekta Nr. : 2017-1-LV01-KA101-035298

Projekta īstenošanas laiks: no 2017.gada 15.septembra līdz 2018.gada 14.septembrim

Projekta mērķi.

Attīstīt sadarbību ar ārvalstu izglītības iestādēm, veicināt izglītības procesa internacionalizāciju un modernizāciju, sekmēt pedagoģiskā personāla un vadības profesionālo kompetenču pilnveidi, uzlabot pedagogu metodiskās zināšanas un prasmes skolēnu ar speciālām vajadzībām izglītošanā.

Projekta sagaidāmie rezultāti.

Dalība projektā "Mācāmies un mācām" papildinās dalībnieku profesionālo pieredzi un zināšanas, uzlabos skolas kā attīstības centra darbību, ļaus iepazīt citu valstu pieredzi un sekmēs speciālās izglītības attīstību, uzlabos skolēnu ar speciālām vajadzībām mācību kvalitāti. Pedagogi ar pieredzi kvalitatīvā, inovatīvā, mūsdienīgā mācību procesa nodrošināšanā, skolēnu radošo spēju attīstībā, veicinās būtiskas pārmaiņas izglītības vidē, kas ietekmēs izmaiņas izglītībā un sabiedrībā kopumā, sekmēs izglītības modernizāciju un pāreju uz jauniem apmācības un mācīšanas veidiem. Dalībnieku iegūtās zināšanas, kompetences un prasmes sniegs pozitīvu ieguldījumu izglītības iestādes darbā, un veicinās ilgstoša, kvalitatīva mācību procesa organizāciju nākotnē.

Projekta kontaktpersona: Elīna Ivanāne, Kokneses internātpamatskolas – attīstības centra direktores vietniece metodiskajā darbā

Projekts „Mācāmies un mācām”

erasmus_logo.jpgKokneses internātpamatskola – attīstības centrs, piedaloties ERASMUS+ 2017.gada projektu konkursā, kuru līdzfinansē Eiropas Savienība, ir ieguvis finansējumu projekta „Mācāmies un mācām” realizēšanai. Projekta īstenošanas laiks: 2017.gada 15.septembris – 2018.gada 14.septembris.

Lasīt visu ziņu

ERASMUS+2017 projekts “Mācāmies un mācām” noslēdzies

erasmus_logo.jpg2018. gada septembrī noslēdzies Kokneses internātpamatskolas – attīstības centra realizētais VIAA Erasmus+ 2017.gada programmas 1.pamatdarbības „Personu mobilitāte” projekts skolu sektorā „Mācāmies un mācām” (“Learning and Teaching”), kurš tika īstenots ar Eiropas Savienības ERASMUS+ programmas līdzfinansējumu. Pedagogam dalība starptautiskos projektos ir liels ieguvums profesionālās kompetences un kvalifikācijas celšanā.

Lasīt visu ziņu
PASĀKUMU KALENDĀRS
<>
back to top