Lapas karte
Kokneses pamatskola - attīstības centrs

Attīstības centrs

Speciālās izglītības attīstības centra atbalsta pasākumu piedāvājums 2023./2024.m.g.

kokneses-pamatskolas-ac-atbalsta-pasakumi23.jpg

Kokneses pamatskola - attīstības centrs, kura nodrošina speciālās izglītības attīstības centra funkcijas, aicina izmantot izglītības iestādes speciālistu piedāvātās bezmaksas konsultācijas un saņemt pedagoģisku un metodisku palīdzību:

Lasīt visu ziņu

Kursi par lasītprasmes attīstīšanas stratēģijām un labbūtības veicināšanu izglītības procesā

26.04.2024

gramata-taurini.webpMūsdienīgā izglītības iestāde tiek atbalstīta ikviena bērna mācīšanās, līdzdalība un izvirzīto mācīšanās mērķu sasniegšana, akcentējot katra individuālās vajadzības un stiprās puses. Lai skola kļūtu iekļaujoša, ir jāsniedz atbalsts skolotājiem, jārada pozitīvs sociāli emocionālais klimats, jāizmanto speciālās pedagoģijas stratēģijas un visu iesaistīto pušu sadarbība, jāīsteno vērtēšana, kas atbalsta mācīšanos. Nozīmīga ir iekļaujošas izglītības pieeja, ko iespējams realizēt, atzīstot un novērtējot skolēnu dažādās mācīšanās vajadzības un nodrošinot to apmierināšanu, izmantojot daudzveidīgas metodes un pieejas, atvērtu komunikāciju, kā arī veidojot drošu un atbalstošu skolas vidi.

Lasīt visu ziņu

“Vecāku skoliņas” nodarbībā tiekamies ar tehnisko ortopēdu

27.03.2024

20240326vecakuskolinasvence.jpgCilvēka ķermenis ir radīts kustībām, tādēļ, jo vairāk laika veltīsim gan savām, gan bērnu fiziskajām aktivitātēmjo lielāks būs ieguvums veselībai un vispārējai attīstībai. Tomēr pēdējo gadu pētījumi medicīnā parāda, ka arvien biežāk bērniem jau agrā vecumā parādās stājas, gaitas un mugurkaula problēmas. Lai to novērstu, svarīga ir ergonomiski pareizi iekārtota vide, pietiekamas fiziskās aktivitātes un, ja nepieciešams, arī dažādu speciālistu apmeklēšana, veselības stāvokļa izvērtēšana un ieteikumu ievērošana.

Lasīt visu ziņu

Seminārs “Uzvedības problēmu risināšanas iespējas izglītības iestādē” Ļaudonas pamatskolā

25.03.2024

laudona1.jpgViena no grūtāk risināmām problēmām mācību un audzināšanas procesā  ir neatbilstošas izglītojamo uzvedības klātbūtne. Uzvedības radītās problēmas ietekmē gan pedagoga darbības kvalitāti, gan bērnu mācību sasniegumu rezultātus. Risinot problēmas, būtiski ir saprast, ka palīdzība ir nepieciešama gan tam, kuram ir uzvedības traucējumi, gan tam, pret kuru uzvedības negatīvās izpausmes tiek vērstas.

Lasīt visu ziņu

Mūsdienīga skola – bērns kā aktīvs darītājs

20.03.2024

20240313konferncesafisalabotaml.jpgerasmus-logo.jpgMūsdienu strauji mainīgajā laikmetā skola vairs nevar būt tikai zināšanu avots. Lai bērni spētu veiksmīgi dzīvot nākotnes sabiedrībā, viņiem ir nepieciešamas gan atbilstošas zināšanas, gan prasmes tās lietot, gan arī spēja arvien apgūt ko jaunu. Šodienas skolotāju būtība ir spēja pielāgoties, mainīties līdzi laikam un vēlēšanās mācīties, sasniedzot ikdienas darba mērķi – sniegt bērniem izpratni par apgūto prasmju lietošanu reālās situācijās. Ikvienā skolā ir nepieciešams veidot stimulējošu un atbalstošu vidi, kurā bērni var attīstīt savus talantus un intereses, darboties pie reāliem projektiem un problēmu risināšanas uzdevumiem, kas saistīti ar dzīves realitāti, tādejādi veicinot radošumu, sadarbību un kritisko domāšanu, ņemot vērā skolēnu individuālās vajadzības un mācīšanās stilus.

Lasīt visu ziņu galerija (14)

Dalāmies pieredzē Madonas novadā

08.03.2024

zimulis.jpgAtbilstoši Bērnu tiesību aizsardzības likumā ietvertajai definīcijai “bērns ar īpašām vajadzībām” ir bērns, kuram sakarā ar slimības, traumas vai iedzimta defekta izraisītiem orgānu sistēmas funkciju traucējumiem ir nepieciešama papildu medicīniskā, pedagoģiskā un sociālā palīdzība neatkarīgi no tā, vai likumā paredzētajā kārtībā ir noteikta invaliditāte, kas garantē ikvienam “tādas pašas tiesības uz aktīvu dzīvi, tiesības attīstīties un iegūt vispārējo un profesionālo izglītību atbilstoši savām fiziskajām un garīgajām spējām un vēlmēm, kā arī tiesības piedalīties sabiedriskajā dzīvē”.

Lasīt visu ziņu
PASĀKUMU KALENDĀRS
<>
back to top