FOTOGALERIJA
VIDEO

Informatīvā sanāksme

19.10.2020 kur : Kokneses pamatskola - attīstības centrs


19.10.2020. Informatīvā sanāksme Kokneses pamatskolas - attīstības centra pedagogiem.

MK sanāksme

19.10.2020 kur : Kokneses pamatskola - attīstības centrs

19.10.-21.10.2020. Metodisko komisiju sanāksmes (MK vadītāji)

MPP apspriedes

19.10.2020 kur : Kokneses pamatskola - attīstības centrs


19.10.2020. Kokneses pamatskolas - attīstības centra MPP apspriedes:

  • Individuālo atbalsta pasākumu nepieciešamība;
  • Informācija par jaunpienākušajiem skolēniem;
  • Skolēnu kavējumi-iemesli, risinājumi;
  • Mācību sasniegumi, mācību vielas apguves problēmas;
  • Aktualitātes.

Kursi pedagogiem Kokneses pamatskolā - attīstības centrā

19.10.2020 kur : Kokneses pamatskola - attīstības centrs

2020.gada 19.oktobrī Kokneses pamatskola – attīstības centrs sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju (Vienošanās Nr. 2-2e/202/248) realizēs bezmaksas pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmu Skolas – centra telpās: “Stratēģijas izglītojamo uzvedības vadīšanai, korekcijai un agresijas novēršanai”

PASĀKUMU KALENDĀRS
back to top