Atbalsta personāls

Kokneses pamatskolas - attīstības centra atbalsta personāls:


Sociālais pedagogs darba laiksPsihologs darba laiks
Elita Feodorova elita.feodorova@edu.koknese.lv
Bibliotekāre darba laiks
Aija Kārkliņa aija.karklina@edu.koknese.lv
Logopēds
Ilona Vītola ilona.vitola@edu.koknese.lv


Nellija Mateša
nmatesa@inbox.lv
Ārstnieciskās vingrošanas pedagogs
Jeļena Čerņauskajelena.cernauska@koknese.lv
Medicīnas māsas  darba laiks
mob. 65124655
mob. 26160179


Lidija Kraukle,
Jeļena Ovsjaņikova
ksiac.mediki@inbox.lv
lidija.kraukle@edu.koknese.lv   
PASĀKUMU KALENDĀRS
back to top