Lapas karte
Kokneses pamatskola - attīstības centrs

Mācību un metodiskie atbalsta materiāli

Metodiskais materiāls "Progresīvas inovatīvas mācību metodes"

09.05.2024

erasmus-logo.jpgnlp-bilde.webpMetodiskais materiāls "Neirolingvistiskā programmēšana"

Metodiskais materiāls "Jauktā mācīšanās un staciju rotācija"

Tests "Domāšanas veidi"

Metodika testam "Domāšanas veidi"

Metodisko materiālu sagatavojušas Kokneses pamatskolas – attīstības centra skolotājas Inese Krastiņa, Anika Vaivade, Nellija Bāliņa, izmantojot  Erasmus + kursos “Advanced Innovative Learning Methods" gūtās zināšanas neirolingvistikajā programmēšanā, fiksētajā un izaugsmes domāšanā, kā arī jauktajās mācībās un  staciju rotācijā.

Lasīt visu ziņu

Metodiskais materiāls "Sociālo stāstu veidošana"

30.04.2024

20240430-socialie-stasti-erasmus-udre-dambe.webperasmus-logo.jpgMetodiskais materiāls "Sociālo stāstu veidošana"

Sociālie stāsti ir sociālās mācīšanās rīks, kas atbalsta drošu un jēgpilnu informācijas apmaiņu starp vecākiem, speciālistiem un visa vecuma cilvēkiem ar speciālām vajadzībām, sekmējot komunikācijas un saziņas iemaņas, integrāciju sabiedrībā un jaunu jēdzienu skaidrošanu. Sociālā stāsta pamatā ir atbilstošas informācijas vākšana, cilvēkam piemērotas tēmas atklāšana  un personalizēta teksta un ilustrācijas izstrāde. Stāstus var veidot vienkārši  un radoši, svarīgākais, lai tie atbilst cilvēka interesēm, kas pilnveidos viņa sociālo uzvedību. Metodisko materiālu veidojušas Kokneses pamatskolas – attīstības centra skolotājas Dace Ūdre un Gunita Dambe, izmantojot Erasmus+ kursos «Understanding and Supporting Students With ASD and ADHD» gūto pieredzi.

Praktiski ieteikumi lasītprasmes attīstīšanai

04.04.2024

lasitprasme-attels-2024.webpPraktiski ieteikumi lasītprasmes attīstīšanai

Kokneses pamatskolas - attīstības centra metodiķe Elīna Ivanāne ir apkopojusi informāciju no vairākiem avotiem un sagatavojusi metodisko materiālu “Praktiski ieteikumi lasītprasmes attīstīšanai".

Lasītprasmes apguve ir viens no skolēnu izglītošanas un attīstīšanas svarīgākajiem priekšnoteikumiem. Lielākoties bērni apgūst lasīšanas pamatus jau pirmsskolā, tomēr līdz lasīšanai ar prieku un izpratni ejams grūts ceļš.

Kad bērns sāk iet skolā, viņš mācās lasīt. Vēlāk lasīšanu vairs nemācās tikai lasīšanas pēc, jo tā kļūst par veidu, kā iegūt informāciju, tātad zināšanas – mēs lasām, lai mācītos. Svarīgi ir saprast, ka lasīšana un mācīšanās lasīt neietilpst dabīgajā cilvēka attīstībā tā, kā, piemēram, runāšana vai staigāšana.

Materiālā akcentēti lasīt mācīšanās procesa galvenie elementi un ieteikumi, kā palīdzēt skolēnam šo prasmi apgūt.

Ieteikumi darbam ar skolēniem ar garīgās attīstības traucējumiem

27.02.2024

ieteikumidarbamargatbilde.jpgMetodiskais materiāls "Ieteikumi darbam ar skolēniem ar garīgās attīstības traucējumiem"

Garīgās attīstības traucējumi ir intelektuālās darbības traucējumi, kas radušies organisku galvas smadzeņu darbības traucējumu rezultātā, ir iedzimti vai iegūti smadzeņu vai CNS bojājumi, tādēļ bērniem ar šiem traucējumiem ir raksturīga gan valodas, gan kustību, gan psihisko procesu vēlīna/kavēta attīstība. Atbalsta pasākumi mācību procesā ietver sevī dažāda veida metodes, kas palīdz skolēniem ar speciālām izglītības vajadzībām pārvarēt veselības problēmu vai attīstības traucējumu radītos ierobežojumus. Speciālā pedagoga Ineses Svences un speciālās izglītības skolotājas Inetas Gerasimovas sagatavotajā metodiskajā materiālā “Ieteikumi darbam ar skolēniem ar garīgās attīstības traucējumiem” ir apkopota informācija par izziņas procesu īpatnībām, sniegti ieteikumi ikdienas darbam un pielāgojumiem individualizēta mācīšanās procesa organizēšanas nodrošināšanai, atbilstoši ikviena bērna spējām.

Speciālo vajadzību pazīmes bērniem jaunākajā pirmsskolas vecumposmā

07.02.2024

20240207pikavetaatt.jpgMetodiskais materiāls "Speciālo vajadzību pazīmes bērniem jaunākajā pirmsskolas vecumposmā"

Pirmsskolas izglītība ir posms katra bērna dzīvē, kurā notiek viņa individualitātes un personības veidošanās, veselības nostiprināšana un sagatavošanās pamatizglītības ieguvei. Ikviens bērns ir unikāls, katrs apgūst sasniedzamo rezultātu savā individuālā tempā – viens to dara ātri un precīzi, citam nepieciešams ilgāks laiks, lai vingrinātos, citam nepieciešama atvieglota programma un papildus atbalsts. Speciālā pedagoga Ineses Svences sagatavotajā metodiskajā materiālā “Speciālo vajadzību pazīmes bērniem jaunākajā pirmsskolas vecumposmā” ir apkopota informācija par speciālo vajadzību un attīstības traucējumu raksturīgākajām pazīmēm, kas palīdzēs pedagogiem pilnveidot izpratni par savlaicīgas diagnostikas nozīmi bērnu dažādo mācīšanās vajadzību noteikšanā, organizējot kvalitatīvu, katra spējām atbilstošu izglītības procesu pirmsskolā.

Metodiskais materiāls "Informāciju un komunikāciju tehnoloģijas klasē"

19.12.2023

metmatrikterasmusbilde1.jpgerasmus-logo.jpgMetodiskais materiāls "Informāciju un komunikāciju tehnoloģijas klasē"

Digitālo ierīču un tehnoloģiju izmantošana ir kļuvusi par neatņemamu sastāvdaļu izglītības iestādēs mācību plānošanā un īstenošanā. Tā nodrošina kvalitatīvu, mūsdienu prasībām atbilstošu izglītības procesu, jo skolēniem arvien vairāk ir nepieciešamas digitālās kompetences, lai viņi būtu gatavi dzīvei mainīgajā pasaulē. Metodisko materiālu veidojušas Kokneses pamatskolas – attīstības centra skolotājas Elīna Māliņa un Daina Logina, izmantojot Erasmus projekta mobilitātes kursos "ICT and Outdoor Teaching and Learning" gūtās zināšanas.met-mat-informaciju-un-komunikaciju-tehnologijas.jpg

Praktiski ieteikumi lasītprasmes veicināšanai izglītojamiem ar speciālām vajadzībām

08.11.2023

lasitprasme-08112023-svence.webpPraktiski ieteikumi lasītprasmes veicināšanai izglītojamiem ar speciālām vajadzībām

Lasīšana ir sarežģīta sensoriskās domāšanas prasme zīmju uztveršanai un to veidojošo jēdzienu artikulācijai, māka koordinēt acu kustības ar redzētā jēgas uztveršanu.

Lasīt visu ziņu
PASĀKUMU KALENDĀRS
<>
back to top