Lapas karte
Kokneses pamatskola - attīstības centrs

Dabaszinības

Dārzeņi

02.12.2022

darzenibilde20221202.jpgMetodiskais mācību materiāls "Dārzeņi"

Kokneses pamatskolas – attīstības centra speciālās pirmsskolas izglītības skolotāja Guna Kruka ir sagatavojusi metodisko mācību materiālu – pirmo skaņu grāmatu ar uzdevumiem “Dārzeņi”. Materiāls paredzēts pirmsskolas vecuma bērniem ar jauktiem attīstības traucējumiem (izglītības programmas kods 01015611) un garīgās attīstības traucējumiem (izglītības programmas kods 01015811) valodas un dabaszinātnes mācību jomās, lai veicinātu bērnu runas attīstību un sekmētu iepazīšanos ar dārzeņiem.

Dabas liegumi

02.12.2022

dabasliegumibilde.jpgMetodiskais materiāls “Dabas liegumi”

 Pārbaudes darbu profesionālās pamatizglītības “Kokizstrādājumu izgatavošana” 1. kursa audzēkņiem zināšanu pārbaudei mācību priekšmetā vides aizsardzība par tēmu “Dabas liegumi” sagatavoja speciālās izglītības skolotāja Sandra Riekstiņa.

Pildot pārbaudes darbu, ja nepieciešams, audzēkņi var izmantot atgādnes par mācīto vielu. Pārbaudes darba noslēgumā ir dota vērtēšanas tabula.

Atkritumu veidi, to šķirošanas nozīme

02.12.2022

atkritumuskirosanabilde.jpgMetodiskais materiāls "Atkritumu veidi, to šķirošanas nozīme"

 Pārbaudes darbu sagatavoja speciālās izglītības skolotāja Sandra Riekstiņa. Pārbaudes darbs vides aizsardzībā paredzēts profesionālās pamatizglītības “Kokizstrādājumu izgatavošana” 2. kursa audzēkņiem zināšanu pārbaudei par tēmu “Atkritumu veidi, to šķirošanas nozīme”.

Pildot pārbaudes darbu, ja nepieciešams, audzēkņi var izmantot atgādnes par mācīto vielu. Pārbaudes darba noslēgumā ir dota vērtēšanas tabula.

Domino “Dārzeņi’’

30.11.2022

dominodarzenibilde.jpgDomino spēle "Dārzeņi"

Mācīšanās spēlējoties, pozitīva attieksme pret veicamo uzdevumu palīdz skolēniem vieglāk apgūt un atcerēties jaunas lietas. Ar domino spēles “Dārzeņi” palīdzību tiek trenēta atmiņa, nostiprinātas uzmanības un koncentrēšanās spējas, pilnveidota  skolēnu lasītprasme. Spēle paredzēta izglītojošo aktivitāšu dažādošanai, zināšanu par veselīgu uzturu nostiprināšanai sākumskolas skolēniem ar speciālām vajadzībām.

Izglītojošās domino spēles “Dārzeņi” komplektā ietilpst 1 nosaukuma un 17 spēles kartiņas ar dārzeņu attēliem un to nosaukumiem. Pamatnoteikumi ir tādi paši kā klasiskajai domino spēlei, tomēr katrs pedagogs tos var pielāgot atbilstoši mācību stundas uzdevumam un bērnu individuālajām spējām. Lai spēlētu šo spēli, vispirms tā ir jāizprintē un jāizgriež spēļu kartiņas pa nepārtrauktajām līnijām. To ieteicams ielaminēt, lai nodrošinātu ilgāku un veiksmīgāku lietošanu.

Domino spēli izveidoja:

Jolanta Rotkāja

Savvaļas dzīvnieki

22.11.2022

20221122savvalasdzivniekisvencebilde.jpgMācību materiāls tēmas "Savvaļas dzīvnieki" apguvei

Mācību materiālu dabas zinībās, tēmas "Savvaļas dzīvnieki" apguvei, sagatavoja speciālās izglītības skolotāja Inese Svence.

Mācību materiāla mērķis – intereses radīšana par dabu un tajā notiekošajiem procesiem, zināšanu nostiprināšana par savvaļas dzīvniekiem un dabas ainavām, labvēlīgas attieksmes pret apkārtējo vidi veidošana.

Mācību materiāls "Savvaļas dzīvnieki" izmantojams pirmsskolā un sākumskolā mācību procesa dažādošanai, priekšstatu par dabu un tajā notiekošajiem procesiem pilnveidošanai, valodas, uzmanības un koncentrēšanās spēju attīstīšanai. Uzdevumus ir iespējams veikt dažādās grūtības pakāpēs, kas rosinās visus bērnus iesaistīties darba veikšanā un nodrošinās individuāli diferencētu pieeju.

Mācību materiāls "Dzīvnieku pasaulē"

15.01.2020

20220115dzivniekupasaulebilde.jpgMācību materiāls "Dzīvnieku pasaulē"

Mācību materiālu tēmas “Dzīvnieku pasaulē” apguvei, sagatavoja speciālās izglītības skolotāja Elīna Ivanāne.

Interaktīvais mācību materiāls ir izmantojams dabas zinību stundās un audzināšanas nodarbībās apgūstot vai atkārtojot dzīvnieku balsis. Materiālu var izmantot intereses rosināšanai, mācību stundā izmantojamo darba formu un metožu dažādošanai, diskusijas iesākšanai. Materiālā iekļauti pašpārbaudes elementi, kas sniedz iespēju skolniekiem darboties patstāvīgi un pārbaudīt, vai pareizi atpazinuši dzīvnieku balsis.

PASĀKUMU KALENDĀRS
<>
back to top