Dabaszinības

Pārbaudes darbs dabas zinībās 2.klasei (programma 21015811)

04.12.2019

Pārbaudes darbs dabas zinībās 2.klase (programma 21015811)

Pārbaudes darbu sagatavoja speciālās izglītības skolotāja K. Skrūzmane.

Metodiskais materiāls – pārbaudes darbs dabas zinības 2.klasei paredzēts skolēniem, kuri apgūst speciālās pamatizglītības programmu izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem, zināšanu pārbaudei par apgūto tēmu “Ziema”. Darbs sagatavots izmantojot mācību līdzekli “Balsta konspekti dabaszinību apgūšanai bilingvāli vai latviešu valodā 3. klasē mazākumtautību skolās”.

Pārbaudes darbs dabas zinībās 2.klasei (programma 21015811)

Pārbaudes darbs dabas zinībās 2.klase (programma 21015811)

Pārbaudes darbu sagatavoja speciālās izglītības skolotāja K. Skrūzmane.

Metodiskais materiāls – pārbaudes darbs dabas zinības 2.klasei paredzēts skolēniem, kuri apgūst speciālās pamatizglītības programmu izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem, zināšanu pārbaudei par apgūto tēmu “Ziema”. Darbs sagatavots izmantojot mācību līdzekli “Balsta konspekti dabaszinību apgūšanai bilingvāli vai latviešu valodā 3. klasē mazākumtautību skolās”.

Mācību materiāls "Dzīvnieku pasaulē"

15.01.2020

Mācību materiāls "Dzīvnieku pasaulē"

Mācību materiālu tēmas “Dzīvnieku pasaulē” apguvei, sagatavoja speciālās izglītības skolotāja Elīna Ivanāne.

Interaktīvais mācību materiāls ir izmantojams dabas zinību stundās un audzināšanas nodarbībās apgūstot vai atkārtojot dzīvnieku balsis. Materiālu var izmantot intereses rosināšanai, mācību stundā izmantojamo darba formu un metožu dažādošanai, diskusijas iesākšanai. Materiālā iekļauti pašpārbaudes elementi, kas sniedz iespēju skolniekiem darboties patstāvīgi un pārbaudīt, vai pareizi atpazinuši dzīvnieku balsis.

PASĀKUMU KALENDĀRS
back to top