ERASMUS 2022

PROJEKTS ERASMUS+ 2022

14.09.2022

erasmus-logo.jpgProjekta nosaukums: Erasmus+ 1.pamatdarbības “Personu mobilitāte mācību nolūkos” akreditēts projekts

Projekta Nr.: 2022-1-LV-KA121-SCH-000054494

Projekta īstenošanas laiks: no 01.06.2022. – 31.08.2023.

Projekta mērķi:

Gūt jaunas zināšanas un iepazīties ar labāko starptautisko pieredzi inovatīvu un modernu mācību metožu, darba organizācijas formu pielietošanu izglītojamiem ar speciālām vajadzībām.

Apgūt Eiropas pieredzi mūsdienīgas izglītības nodrošināšanai, veicinot efektīvu digitālās izglītības procesu norisi skolā.

Sekmēt pedagogu personības, profesionalitātes, pozitīvās domāšanas un pašpilnveides kompetences attīstīšanu.

Uzlabot pedagogu svešvalodu zināšanas un izpratni par Eiropas kultūrām un valstīm, attīstot Eiropas pilsoniskuma un identitātes izjūtu.

Lasīt visu ziņu

Iekļaujošā un speciālā izglītībā nav problēma – tā ir iespēja…

21.03.2023

konferencesnosaukums.jpgerasmus-logo.jpgŠodienas skolotāja būtība ir spēja pielāgoties, iet līdzi laikam un vēlēšanās mācīties. Dzīve un apstākļi visapkārt attīstās strauji, mainās arī skolēni, tādēļ skolotājam ir jābūt atvērtam un jāspēj iekļauties šajā pārmaiņu laikā. Nepārtraukta izglītošanās, jaunu mācību metožu meklēšana un apguve – tā ir mūsdienīga skolotāja ikdiena. Speciālajai un iekļaujošajai izglītībai šobrīd tiek pievērsta īpaša uzmanība sabiedrībā, jo ikvienam, neatkarīgi no fiziskiem dotumiem vai materiālā nodrošinājuma, ir dotas iespējas iegūt savām spējām un vajadzībām atbilstošu izglītību.

Lasīt visu ziņu galerija (10)

Metodiskais materiāls “Ieteikumi mācību procesa organizēšanā izglītojamiem ar speciālām vajadzībām”

02.02.2023

metodiskais-materials-1.jpgMetodiskais materiāls “Ieteikumi mācību procesa organizēšanā izglītojamiem ar speciālām vajadzībām”

Kokneses pamatskolas – attīstības centra skolotājas Lāsma Gūte un Maija Zeilāne metodisko materiālu “Ieteikumi mācību procesa organizēšanā izglītojamiem ar speciālām vajadzībām” veidoja, izmantojot  Erasmus+ projekta laikā apmeklēto kursu “Speciālās izglītības vajadzības un inovatīvas pieejas” materiālus un gūtās zināšanas.

Lasīt visu ziņu

Seminārs “Atbalsts izglītojamiem ar speciālām vajadzībām. Eiropas pieredze”

10.01.2023

erasmus-logo.jpgIzglītības attīstības pamatnostādņu 2021.-2027. gadam virsmērķis ir nodrošināt kvalitatīvas izglītības iespējas visiem Latvijas iedzīvotājiem, lai veicinātu viņu potenciāla attīstību un īstenošanu mūža garumā, spēju mainīties un atbildīgi vadīt pastāvīgās pārmaiņas sabiedrībā. Izglītība mūsdienās vairs nav tikai mācīšana un mācīšanās, bet tā ietver sevī arī mūžizglītību, mobilitāti, integrāciju un tālākizglītību, jo mainās gan izglītības sistēmas organizācija, gan mācīšanas un mācīšanās metodes, kā arī tiek izvirzītas jaunas prasības izglītības kvalitātei.

Lasīt visu ziņu galerija (6)

Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju izmantošana speciālajā izglītībā

15.11.2022

erasmus-logo.jpg2022. gada rudenī, no 25. oktobra līdz 29. oktobrim, Kokneses pamatskolas – attīstības centra skolotāji I. Miķelsons un A. Lindenberga apmeklēja Erasmus+ projekta kursus “Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju izmantošana speciālajā izglītībā”, kas notika Parīzē, pašā Francijas sirdī.

Lasīt visu ziņu galerija (5)

Erasmus+ projekta kursos “Emocionālo panākumu stratēģijas skolās” Spānijā

16.11.2022

erasmus-logo.jpgKokneses pamatskolas – attīstības centra skolotājas Ilze Džigune un Laimdota Stepēna no 2022.gada 24. oktobra līdz 28. oktobrim piedalījās Erasmus+ projekta kursos “SESS – Strategies for emotional success in the schools” (Emocionālo panākumu stratēģijas skolās) Valensijā, Spānijā. Kursus vadīja Kelsija Anna Kervina, kura ir fantastisks cilvēks – empātiska, toleranta, erudīta, atraktīva.

Lasīt visu ziņu galerija (3)
PASĀKUMU KALENDĀRS
back to top