Lapas karte
Kokneses pamatskola - attīstības centrs

ERASMUS 2022

PROJEKTS ERASMUS+ 2022

14.09.2022

erasmus-logo.jpgProjekta nosaukums: Erasmus+ 1.pamatdarbības “Personu mobilitāte mācību nolūkos” akreditēts projekts

Projekta Nr.: 2022-1-LV-KA121-SCH-000054494

Projekta īstenošanas laiks: no 01.06.2022. – 31.08.2023.

Projekta mērķi:

Gūt jaunas zināšanas un iepazīties ar labāko starptautisko pieredzi inovatīvu un modernu mācību metožu, darba organizācijas formu pielietošanu izglītojamiem ar speciālām vajadzībām.

Apgūt Eiropas pieredzi mūsdienīgas izglītības nodrošināšanai, veicinot efektīvu digitālās izglītības procesu norisi skolā.

Sekmēt pedagogu personības, profesionalitātes, pozitīvās domāšanas un pašpilnveides kompetences attīstīšanu.

Uzlabot pedagogu svešvalodu zināšanas un izpratni par Eiropas kultūrām un valstīm, attīstot Eiropas pilsoniskuma un identitātes izjūtu.

Lasīt visu ziņu

Vasara ERASMUS+ 2022 noskaņās

25.08.2023

20230823103408.jpgerasmus-logo.jpgKokneses pamatskola – attīstības centrs, jau sākot ar 2016.gadu, aktīvi  piedalās Erasmus+ projektos, lai, attīstot sadarbību ar ārvalstu izglītības iestādēm, stiprinātu Eiropas mācīšanas un mācīšanās dimensiju, atbalstītu pedagoģiskā personāla profesionālo attīstību, veicinātu jaunu tehnoloģiju un novatorisku mācīšanas metožu izmantošanu, organizējot izglītības procesu skolēniem ar speciālām vajadzībām, un personāla mobilitātes periodā iegūto tiešo un netiešo ieguvumu atzīšanu un to popularizēšanu.

Lasīt visu ziņu galerija (5)

Pedagogi no Slovēnijas "Ēno" Koknesē

19.05.2023

20230516erasmusslovenuvizite04.jpgerasmus-logo.jpgKokneses pamatskolā – attīstības centrā no 2023.gada 15. līdz 19.maijam Erasmus+ projekta aktivitātē “Darba ēnošana” viesojās skolotājas no Slovēnijas pilsētas Tolminas (Osnovna šola Franceta Bevka), lai iepazītos ar Latvijas izglītības sistēmu, vērotu mācību procesu, apmeklējot dažādu mācību priekšmetu stundas un ārpusstundu nodarbības.

Lasīt visu ziņu galerija (13)

Iepazīstot Rumānijas skolas un izglītības sistēmu

19.05.2023

rumanija2.jpgerasmus-logo.jpgIzglītības jomā veiktie pētījumi parāda, ka vislielākā ietekme uz skolēnu mācīšanos un sasniegumiem ir pedagogu efektivitātei un mācīšanas pieredzei, tādējādi, mūsdienīgu zināšanu un prasmju apgūšana, bērnu spēju attīstīšana nav iespējama bez vispusīgi izglītotiem pedagogiem. Kokneses pamatskola – attīstības centrs, kā viena no Latvijas akreditēto Erasmus+ projektu realizētājām, aktīvi piedalās izvirzīto mērķu sasniegšanā – pedagogu iesaistīšanās aktivitātēs starptautiskas pieredzes gūšanai, zināšanu papildināšana, pieredzes inovatīvu un modernu mācību metožu pielietošanā izglītojamiem ar speciālām vajadzībām iepazīšanā, pozitīvās domāšanas sekmēšanā un svešvalodu zināšanu uzlabošanā.

Lasīt visu ziņu galerija (7)

​Metodiskais materiāls "Digitālo stāstu veidošana"

16.05.2023

20230516digstastuveidatt.jpgMetodiskais materiāls "Digitālo stāstu veidošana"

Kokneses pamatskolas – attīstības centra skolotāju Agitas Lindenbergas un Inta Miķelsona izveidotais metodiskais materiāls “21.gadsimts tehnoloģiju pasaule. Digitālo stāstu veidošana” sagatavots, izmantojot Erasmus+ projekta mobilitātes kursos “Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas speciālajā izglītībā” gūtās zināšanas. Mūsu ikdiena vairs nav iedomājama bez tehnoloģiju izmantošanas, un viens no galvenajiem skolotāja uzdevumiem ir izglītības procesā iemācīt audzēkņiem prasmes lietderīgi lietot datorus, telefonus un planšetes.

Metodiskais materiāls “Enegramma – atbalsts komandas veidošanā”

16.05.2023

eneagrammaattels20230516.jpgMetodiskais materiāls “Enegramma – atbalsts komandas veidošanā”
Kokneses pamatskolas – attīstības centra skolotājas Baiba Tālmane un Nellija Bāliņa pilnveidoja savu profesionālo kompetenci Erasmus+ projekta mobilitātē Spānijā, piedaloties kursos “Teacher training. Team leading.” Metodiskajā materiālā “Enegramma – atbalsts komandas veidošanā” ir apkopotas gūtās zināšanas par ķermeņa valodas doto signālu uztveršanu, negatīvu un pozitīvu komunikāciju, stereotipisku domāšanu, komandas veidošanu un vienotu mērķu izvirzīšanu.

Metodiskais materiāls "Emociju līdzsvarošana"

16.05.2023

20230516emocijulidzsvarosanabilde.jpgMetodiskais materiāls "Emociju līdzsvarošana"

Ikdienas steiga un stress arvien vairāk liek meklēt veidus kā skolēniem  un pedagogiem līdzsvarot savas emocijas. Kokneses pamatskolas – attīstības centra skolotājas Ilze Džigune un Laimdota Stepēna, izmantojot Erasmus+ projekta kursos "Emocionālo panākumu stratēģijas skolās" gūtās zināšanas, sagatavojušas metodisko materiālu, kurā iepazīstina ar dažām aktivitātēm emociju līdzsvarošanai.

PASĀKUMU KALENDĀRS
<>
back to top