Lapas karte
Kokneses pamatskola - attīstības centrs

Uzņemšana

Uzņemšana Kokneses pamatskolā - attīstības centrā

Kokneses pamatskolā - attīstības centrā ir iespēja apgūt speciālās izglītības un profesionālās pamatizglītības programmas:

Speciālās pirmsskolas izglītības programmas izglītojamiem:

 • ar garīgās attīstības traucējumiem, programmas kods 01015811
 • ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem, programmas kods 01015911
 • ar jauktiem attīstības traucējumiem, programmas kods 01015611
 • ar garīgās veselības traucējumiem, programmas kods 01015711

Speciālās pamatizglītības programmas izglītojamiem:

 • ar garīgās attīstības traucējumiem, programmas kods 21015811
 • ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem, programmas kods 21015911
 • ar garīgās veselības traucējumiem, programmas kods 21015711

Profesionālās pamatizglītības programmas (uzņemšana ar speciālo pamatizglītību, mācību ilgums - divi gadi):

 • "Kokizstrādājumu izgatavošana". Absolventi iegūst kvalifikāciju – koksnes materiālu apstrādātājs
 • "Ēdināšanas pakalpojumi". Absolventi iegūst kvalifikāciju – virtuves darbinieks

Piedāvājam:

 • Logopēdijas nodarbības, ārstniecisko vingrošanu, ritmiku, montesori nodarbības
 • Psihologa konsultācijas, smilšu terapiju, nodarbības sensorajā istabā
 • Masāžas, hidromasāžas, nodarbības Kokneses sporta centra peldbaseinā
 • Nodarbības robotikā, ar planšetdatoriem un interaktīvo galdu
 • Bezmaksas transporta, internāta un četrreizējas ēdināšanas pakalpojumus

Uzņemšanas kārtība

Skolēnu uzņemšana skolā notiek visu mācību gadu. Lai iestātos skolā, nepieciešams valsts vai pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinums par ieteikto speciālās izglītības programmu.

Piesakot izglītojamo skolā jāiesniedz sekojoši dokumenti:

 • vecāki vai izglītojamais, kurš sasniedzis pilngadību, vai atbildīgā amatpersona iesniedz direktoram adresētu iesniegumu

Iesnieguma veidlapa uzņemšanai pirmsskolas izglītības programmā

Iesnieguma veidlapa uzņemšanai pamatskolas izglītības programmā

Iesnieguma veidlapa uzņemšanai profesionālajā pamatizglītības programmā

 • aizgādību apliecinoša dokumenta kopiju, uzrādot oriģinālu direktoram
 • valsts vai pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinums bērna medicīnisko karti (veidlapa Nr. 026/u), stājoties speciālās pirmsskolas izglītības grupā, 1. klasē, profesionālās pamatizglītības 1.kursā
 • izrakstu no stacionārā/ambulatorā pacienta medicīniskās kartes (veidlapa Nr. 027/u) izglītojamam, kurš sasniedzis pilngadību
 • iepriekš iegūto izglītību apliecinoša dokumenta kopiju, uzrādot oriģinālu direktoram (stājoties profesionālās pamatizglītības programmā)

Informācija par uzņemšanu:

Izglītības iestādes kanceleja – 65129248

Izglītības iestādes direktore – 26382177

Izglītības iestādes direktores vietniece izglītības jomā – 26360509


PASĀKUMU KALENDĀRS
<>
back to top