Lapas karte
Kokneses pamatskola - attīstības centrs

Atgādnes

Atgādnes matemātikā teksta uzdevumu risināšanai

23.05.2023

20230523atgadnesturotkajabilde.jpgAtgādne Nr.1

Atgādne Nr.2

Atgādne Nr.3

Skolēniem ar speciālām vajadzībām bieži grūtības sagādā lasītā teksta izpratne un teksta uzdevumos veicamo darbību secības ievērošana, kas traucē pašvadīti mācīties, patstāvīgi darboties. Speciālās izglītības skolotāja J.Rotkāja ir izveidojusi atgādnes matemātikas stundām – stratēģijas teksta uzdevumu risināšanai, kuras īsā, koncentrētā veidā sniedz vizuālo informāciju, kā veikt uzdevumu, ievērojot norādītos risināšanas soļus. Lietojot atgādnes ieteicams nodrošināt mutvārdu instrukciju dublēšanos ar rakstveida instrukcijām.

Atgādnes matemātikā 5. - 6. klasei (izglītības programmu kodi 21015611, 21015711)

atgadnesmatematika565657vaks.jpgAtgādnes matemātikā 5. - 6. klasei (izglītības programmu kodi 21015611, 21015711)

Mācību atbalsta materiāls “Atgādnes matemātikā 5. – 6.klasei” sagatavots atbilstoši mācību priekšmeta standartam speciālās pamatizglītības programmās izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem (izglītības programmas kods 21015611) un garīgās veselības traucējumiem (izglītības programmas kods 21015711).

Lasīt visu ziņu

Atgādnes matemātikā 1. - 4. klasei (izglītības programmu kodi 21015511, 21015611, 21015711)

atgadnesmatematika14555657vaks.jpgAtgādnes matemātikā 1. - 4. klasei (izglītības programmu kodi 21015511, 21015611, 21015711)

Mācību atbalsta materiāls “Atgādnes matemātikā 1. – 4.klasei” sagatavots atbilstoši mācību priekšmeta standartam speciālās pamatizglītības programmās izglītojamiem ar  valodas traucējumiem (izglītības programmas kods 21015511),  mācīšanās traucējumiem (izglītības programmas kods 21015611), garīgās veselības traucējumiem (izglītības programmas kods 21015711).

Lasīt visu ziņu

Atgādnes matemātikā 1. - 4. klasei (izglītības programmas kods 21015811)

atgadnesmatematika1458vaks.jpgAtgādnes matemātikā 1. - 4. klasei (izglītības programmas kods 21015811)

Mācību atbalsta materiāls “Atgādnes matemātikā 1. – 4.klasei” sagatavots atbilstoši mācību priekšmeta programmas paraugam speciālo izglītības programmu īstenošanai izglītojamiem ar  garīgās attīstības traucējumiem (izglītības programmas kods 21015811).

Lasīt visu ziņu

Senie mēri

seniemeriml.jpgSenie mēri

Latvija laiku lokos ir bijusi dažādu karaļvalstu, impēriju un savienību sastāvos, arī mērvienību sistēmas un mēri ir bijuši dažādi. Kokneses pamatskolas – attīstības centra metodiskais dienests ir apkopojis un sagatavojis metodisko materiālu – atgādnes “Senie mēri”.

Lasīt visu ziņu

Atgādnes latviešu valodas apguvei (izglītības programmas kods 21015811)

atgadneslatviesuvaloda.jpgAtgādnes latviešu valodā 1. - 4. klasei

Mācību atbalsta materiāls “Atgādnes latviešu valodā 1. - 4.klasei” veidots atbilstoši pamatizglītības mācību priekšmeta “Latviešu valoda” standartā izvirzītajiem mērķiem, ievērojot speciālās pamatizglītības programmā izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem izvirzītos uzdevumus.

Lasīt visu ziņu
PASĀKUMU KALENDĀRS
<>
back to top