Projekts “Bērni nepiedzimst ar aizspriedumiem”

13.11.2021

projekta_bnaa_logo.jpg2021./2022. mācību gadā Kokneses pamatskolas – attīstības centra 1. – 9.c klašu skolēni uzsāk dalību “Glada Hudik” teātra (Zveidrija) organizētajā projektā “Bērni nepiedzimst ar aizspriedumiem”. Projekta mērķis ir veicināt spēju pieņemt atšķirīgo, būt iecietīgiem, veicināt izpratni par cilvēku ar garīgās attīstības un/ vai funkcionāliem traucējumiem integrāciju sabiedrībā. Projekta pamatā likta ideja, ka integrācijas uzdevums nav panākt, lai visi būtu vienādi. Tās uzdevums ir iemācīt mums pieņemt, ka visi esam atšķirīgi, un saskatīt tajā vērtību.

Projekta ietvaros skolēni visa mācību gada garumā darbosies “Individuālā mācību procesa joma” metodiskās komisijas skolotāju organizētajās aktivitātēs, mācoties pieņemt atšķirīgo, ieraudzīt to, ka ikvienam piemīt spējas, dotumi, resursi, pilnveidojot izpratni, kā mazināt aizspriedumus, vairojot zināšanas un iepazīstot vienam otru.

Maija Zeilāne

"Individuālā mācību procesa joma" metodiskās komisijas vadītāja

Kokneses pamatskola - attīstības centrs

PASĀKUMU KALENDĀRS
back to top