Bibliotēka

bibliot2020.jpg

Bibliotēkas darba laiks 2020./2021.m.g.


Bibliotēka ir Kokneses pamatskolas - attīstības centra  struktūrvienība ar 11395 vienību lielu krājumu. Tā ir izvietota divās telpās. Vienā telpā atrodas abonements un lasītava, otrā – mācību grāmatu krātuve.  Bibliotēkas krājums sastāv no brīvpieejas fonda.  Bibliotēkā ir pieejami mācību procesam nepieciešamie audio, CD, DVD un video materiāli. Atsevišķi tiek komplektēts ārpusklases lasīšanai nepieciešamais grāmatu krājums. 2011. gadā uzsākta dokumentu rekataloģizācija, grāmatu - jaunieguvumu uzskaite  bibliotēku informācijas sistēmā SKOLU ALISE, iekļaujot skolas bibliotēkas krājumu e-kopkatalogā. Bibliotēkā regulāri tiek veidotas grāmatu izstādes par dzejniekiem, rakstniekiem - jubilāriem un latviešu svētku dienām. Pieaugušajiem lasītājiem dota iespēja izmantot elektronisko katalogu, veikt melnbaltās un krāsainās izdrukas un ielaminēt, ieskenēt darbam nepieciešamos materiālus. Lasītājam ir pieejams bezmaksas interneta pieslēgums. Galvenā mērķa grupa bibliotēkā ir skolēni. Īpaši tiek strādāts ar sākumskolas klasēm, veicinot patstāvīgu un apzinātu lasīšanu. Skolēni iesaistās lasīšanas veicināšanas programmā "Bērnu un jauniešu žūrija", katru gadu apmeklējot arī Lielos lasīšanas svētkus Rīgā. Bibliotēka ir izremontēta, mēbeles nomainītas – tā ir atvērta un draudzīga vieta saviem lasītājiem, sniedzot atbalstu visa veida izglītībai un piedāvājot saturīgu brīvā laika pavadīšanas iespēju.

printēt

Bibliotēkas pasākumi 2021.gada janvārī

04.01.2021 - 29.01.2021 kur : Kokneses pamatskola - attīstības centrs

b_kanov.jpgKokneses pamatskolas - attīstības centra bibliotēkā

no 04.01.2021. līdz 29.01.2021.

 • Grāmatu izstāde:

 ”Rakstniecei Annai Saksei – 116” (04.-29.01.)

 • Stenda izstādes:

 “Lasītības izvērtējums 2020./2021. m .g. I semestrī” (04.-08.01.)

 “11. janvāris – Starptautiskā “paldies” diena” (11.-29.01.)

 • Bibliotēkmācības nodarbība:

1. klasei “Iepazīšanās ar bibliotēku” (06.01.)

 • “Bērnu un jauniešu žūrijas 2020” ekspertu anketu aizpildīšana:

plakats_lasi_un_verte.jpg 1. – 4. kl. (13.01.)

 5. – 9. kl. (20.01.)

 “c” klašu lasītājiem (27.01.)

 

Bibliotekāre Aija Kārkliņa


printēt

Ziemassvētku loterija Kokneses pamatskolas - attīstības centra bibliotēkā17.12.2020

velklozi.jpgTuvojoties Ziemassvētkiem, rūķi ir pastrādājuši arī Kokneses pamatskolas - attīstības centra bibliotēkā. Ir izaugušas eglītes, sapūstas sniega kupenas, lai ceļu uz bibliotēku atrastu Ziemassvētku prieks.

Beidzoties gadam, mēs izvērtējam izdarīto, priecājamies par sasniegto un izvirzām mērķus nākošajam gadam. Bibliotēka kalendārā gada beigās saka paldies saviem pieaugušajiem lasītājiem, jo čaklākos lasītājus skolēnus sveicam mācību gada beigās. 2020. gadā pārreģistrētie pieaugušie lasītāji, kuri ir lasījuši grāmatas vai žurnālus, lasījuši paši vai izņēmuši grāmatas saviem skolēniem, piedalījās Ziemassvētku loterija. No lasošās skolas  darbinieku saimes tika izlozēti trīs laimīgie, kuri saņēma veikala “Zvaigzne ABC” dāvanu kartes.  Izloze notika divu rūķu un foto objektīva klātienē, ievērojot valstī noteiktos ierobežojumus,  rūķis izvelka 3 laimīgās lozes. Laimīgo ložu īpašnieces ir: Lāsma Gūte, Inese Kleva un Sandra Paļčevska. Lai kolēģēm sirdij tīkams pirkums!

Paldies skolas lielajam rūķim – direktorei Anitai par radīto iespēju realizēt šo loteriju! Paldies rūķiem Elitai un Sandrai par atbalstu!

Bibliotēkas rūķis Aija

printēt Lasīt visu ziņu galerija (8)

Bibliotēkas pasākumi 2020.gada decembrī

01.12.2020 - 18.12.2020 kur : Kokneses pamatskola - attīstības centrs

decembris_biblioteka.jpg

Kokneses pamatskolas - attīstības centra bibliotēkā

no 01.12.2020. līdz 19.12.2020.

 • Grāmatu izstādes:

“Rakstniekam Žanim Grīvam – 110” (01.12. - 07.12.)

“Ziemassvētkus gaidot” (08.12. - 28.12.)

 • Stenda izstāde “Ziemassvētkus gaidot” (01.12. - 28.12.)
 • Bibliotēkmācības nodarbība “Informācijas kritiskas izvērtēšanas prasmes” 7., 8., 9. kl. grupai (02.12.)
 • Bibliotēkmācības nodarbība “Informācijas kritiskas izvērtēšanas prasmes” 9., arodklašu grupai (09.12.)
 • Jaunā teātra izrādes “Pifa Ziemassvētki” apmeklējums Krustpils kultūras namā (09.12), ja tiks atcelta ārkārtas situācija valstī.

Bibliotekāre Aija Kārkliņa

printēt

Literārā nodarbība “Mana tautasdziesmu kūka”10.11.2020

1_4_baron.jpgSagaidot Krišjāņa Barona 185. dzimšanas dienu, bibliotēkā trešdienu pēcpusdienās ārpusklases lasīšanas nodarbību laikā pulcējās skolēni, lai izceptu savu tautasdziesmu kūku Dainu tēvam. Skolēniem darbs noritēja grupās vai pāros, vai individuāli, kur no dotajām tautasdziesmām katra grupa izveidoja jaunas tautasdziesmas. Lai  kūku varētu prezentēt, to vajadzēja nogarnēt (izkrāsot), salīmēt uz tās izveidotās tautasdziesmas. Kad kūka bija gatava, grupa to pasniedza jeb prezentēja pie stenda izstādes, kas veltīta Dainu tēva atcerei. Pavisam tika “izceptas” 9 tautasdziesmu kūkas. 

Paldies skolēniem un audzinātājām par garšīgajām kūkām!

Bbliotekāre Aija Kārkliņa

Kokneses pamatskola - attīstības centrs

printēt Lasīt visu ziņu galerija (13)

Bibliotēkas pasākumi 2020.gada novembrī

02.11.2020 kur : Kokneses pamatskola - attīstības centrs

b_kanov.jpg

Kokneses pamatskolas - attīstības centra bibliotēkāno 02.11.2020. līdz 30.11.2020.

 • Grāmatu izstāde "Latvija vēstures lapusēs"
 • Stenda izstāde "18. novembris – Latvijas proklamēšanas diena"
 • 04.11.2020.literāra nodarbība "Mana tautasdziesmu kūka" veltīts Krišjāņa Barona atcerei arodklasēm un 9. klasei (izglītības programmas kods 21015711)
 • 05.11.2020. pirmsskolas grupiņām nodarbība "Iepazīšanās ar bibliotēku"
 • 11.11.2020. pasākums "Es iesaku tev izlasīt" 2. - 3.klases skolēni uzrunā viens otru ar savu mīļāko grāmatu.
 • 25.11.2020. bibliotēkmācības nodarbība "Informācijas kritiskas izvērtēšanas prasmes" 5.,6.,7. klašu grupai. Spēle "Ticams, neticams"
 • 28.11.2020. bibliotēkmācības nodarbība "Informācijas kritiskas izvērtēšanas prasmes" 1.-4. klašu grupai. Spēle "Ticams, neticams"

Bibliotekāre Aija Kārkliņa

printēt

Bibliotēkā pasūtītie preses izdevumi 2021.gadam21.10.2020

preses_izdevumu_bildes_kpac_2021.jpg

Kokneses pamatskolas - attīstības centra bibliotēkā 2021.gadam pasūtīts plašs preses izdevumu klāsts gan izglītojamiem - mācību stndām un brīvbrīžiem, gan pedagogiem.


printēt Lasīt visu ziņu galerija (9)
PASĀKUMU KALENDĀRS
back to top