Bibliotēka

Bibliotēka ir Kokneses pamatskolas - attīstības centra  struktūrvienība ar 11395 vienību lielu krājumu. Tā ir izvietota divās telpās. Vienā telpā atrodas abonements un lasītava, otrā – mācību grāmatu krātuve.  Bibliotēkas krājums sastāv no brīvpieejas fonda.  Bibliotēkā ir pieejami mācību procesam nepieciešamie audio, CD, DVD un video materiāli. Atsevišķi tiek komplektēts ārpusklases lasīšanai nepieciešamais grāmatu krājums. 2011. gadā uzsākta dokumentu rekataloģizācija, grāmatu - jaunieguvumu uzskaite  bibliotēku informācijas sistēmā SKOLU ALISE, iekļaujot skolas bibliotēkas krājumu e-kopkatalogā. Bibliotēkā regulāri tiek veidotas grāmatu izstādes par dzejniekiem, rakstniekiem - jubilāriem un latviešu svētku dienām. Pieaugušajiem lasītājiem dota iespēja izmantot elektronisko katalogu, veikt melnbaltās un krāsainās izdrukas un ielaminēt, ieskenēt darbam nepieciešamos materiālus. Lasītājam ir pieejams bezmaksas interneta pieslēgums. Galvenā mērķa grupa bibliotēkā ir skolēni. Īpaši tiek strādāts ar sākumskolas klasēm, veicinot patstāvīgu un apzinātu lasīšanu. Skolēni iesaistās lasīšanas veicināšanas programmā "Bērnu un jauniešu žūrija", katru gadu apmeklējot arī Lielos lasīšanas svētkus Rīgā. Bibliotēka ir izremontēta, mēbeles nomainītas – tā ir atvērta un draudzīga vieta saviem lasītājiem, sniedzot atbalstu visa veida izglītībai un piedāvājot saturīgu brīvā laika pavadīšanas iespēju.

printēt

Bibliotēkas pasākumi 2020.gada septembrī

02.09.2020 kur : Kokneses pamatskola - attīstības centrs

Kokneses pamatskolas - attīstības centra bibliotēkā

no 02.09.2020. līdz 30.09.2020.

  • Grāmatu izstāde "Dzejniekam Jānim Rainim - 155"
  • Stenda izstāde "1. septembris - Zinību diena"

  • 3.09. "Bērnu un jauniešu žūrijas 2020" grāmatu apskats 3. – 4.kl. skolēniem
  • 16.09. "Bērnu un jauniešu žūrijas 2020" grāmatu apskats 5., 6., 7..kl. skolēniem
  • 23.09. "Bērnu un jauniešu žūrijas 2020" grāmatu apskats 7.,8.,9.kl. skolēniem

 Bibliotekāre  A. Kārkliņa

Lielie lasīšanas svētki09.03.2020

2020. gada 7. martā Latvijas Nacionālajā bibliotēkā pulcējās lasīšanas eksperti no “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas 2019”. Mūsu skolas bibliotēkas ekspertus šajā pasākumā pārstāvēja Beāte Avotiņa un Signe Kanča. Pavisam lasītveicināšanas programmā šajā gadā bija iesaistījušies 17200 lasītāji, tas ir tikpat liels skaits, cik iepriekšējā gadā.

printēt Lasīt visu ziņu galerija (9)

Bērnu un jauniešu žūrija 201920.02.2020

            Kokneses pamatskolas – attīstības centra bibliotēkas lasītāji nu jau septīto gadu iesaistījās LNB rīkotajā lasītveicināšanas programmā “Bērnu un jauniešu žūrija 2019”. Sākotnēji žūrijas darbu uzsāka 27 lasītāji, bet ekspertu anketas varēja aizpildīt tikai 17 eksperti. Finišu nesasniedza vecāko klašu skolēni, kuri nevarēja izlasīt vairāk par vienu vai divām žūrijas grāmatām.

printēt Lasīt visu ziņu

No skolas uz skolu?10.12.2019

Kāpēc no skolas uz skolu? Kokneses pamatskolas – attīstības centra “Bērnu un jauniešu žūrijas 2019” čaklākie lasītāji – eksperti un Valodas un mākslas MK mācību priekšmetu mēneša rezultatīvākie dalībnieki devās uz Latvijas Jaunatnes teātra izrādi Krustpils kultūras namā “Sniegbaltītes skola.

printēt Lasīt visu ziņu

“Bērnu un jauniešu žūrija 2018” noslēgusies 05.04.2019

Bibliotēkas lasītāji zina, ka parasti martā ar Lielajiem lasīšanas svētkiem noslēdzas Bērnu un jauniešu žūrijas ikgadējais darbs.

printēt Lasīt visu ziņu

Lielie lasīšanas svētki15.03.2019

2019. gada 9. martā Latvijas Nacionālajā bibliotēkā ar svētkiem pasaku purviņā noslēdzās lasīšanas veicināšanas programmas “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija 2018”. Žūrijas darbā bija iesaistījušies kopskaitā 17200 lasītāji – eksperti no 630 bibliotēkām. Mūsu skolas ekspertus svētkos pārstāvēja Beāte Avotiņa un Signe Kanča, kuras ir čaklas grāmatu lasītājas.

printēt Lasīt visu ziņu
PASĀKUMU KALENDĀRS
back to top