Radošs pasākums "Koknese rudens noskaņās

izm_logo.jpgviaa_logo.jpg

Piedaloties Valsts izglītības attīstības aģentūras projekta konkursā izglītības inovācijām, Kokneses speciālā internātpamatskola – attīstības centrs ieguva finansējumu radošam pasākumam “Koknese rudens noskaņās”.

Projekta ietvaros tika organizēts divu dienu pasākums skolēniem ar speciālām vajadzībām ar mērķi - iepazīstināt skolēnus ar Kokneses novada māksliniekiem un amatu meistariem, veidojot jaunas iemaņas un prasmes zīmēšanā, dejošanā, muzicēšanā, ādas apstrādē un floristikā, attīstot talantus un dotumus, veicinot radošumu, iniciatīvu.

Speciālo skolu skolēniem Latvijas reģionos ir ierobežotas iespējas piedalīties radošos un mākslinieciskos pasākumos, kuros būtu iespēja apgūt jaunas prasmes un iemaņas, attīstīt talantus un dotumus atbilstoši spējām, tādēļ skola – centrs izglītojošo pasākumu „Koknese rudens noskaņās” organizēja Kokneses novadā un uzaicināja piedalīties Rudzātu, Rubas, Antūžu, Zālītes un Kedaiņu(Lietuva) speciālās skolas, lai veicinātu savstarpējo saskarsmes spēju attīstību, iniciatīvu un uzņēmību.

Pasākums tika organizēts dažādu mākslinieku un amatu meistaru darbnīcās, kur skolēni varēja attīstīt savus talantus zīmēšanā, dejošanā, ādas apstrādē, muzicēšanā, floristikā.

Projekta gaitā tika realizētas sekojošas aktivitātes - skolu radošo komandu prezentācijas, radošā darbnīca „Rudens Mazajā kāpā” – māksliniecisku ādas izstrādājumu gatavošana, „Rudens Koknesē” – dabas un floristikas materiālu kompozīciju veidošana, „Krāsainie sapņi” – viesošanās gleznotāja darbnīcā un jaunu iemaņu apgūšana gleznošanā, „Jautrais dancis Koknesē” – deju kompozīcijas iestudēšana, „Kokneses folkloras mantojums” – muzicēšana kopā ar folkloras kopu „Urgas”, mākslas plenērs „Rudens noskaņās” Aizkraukles vēstures un mākslas muzejā "Kalna Ziedi".

Noslēgumā dalībnieki tikās radošo darbu un priekšnesumu skatē, kuras laikā prezentēja savu veikumu un apgūto.

Kokneses speciālās internātpamatskolas – attīstības centra kolektīvs un administrācija saka lielu paldies visiem amatu meistariem, darbnīcu vadītājiem un pedagogiem par atsaucību un ieguldīto darbu.

Projekta vadītāja - Dagmāra Isajeva

Kokneses speciālās internātpamatskolas – attīstības centra direktore

PREZENTĀCIJA

Elīna Ivanāne

direktores vietniece metodiskajā darbā

printēt

PIETEIKUMS VIAA IZGLĪTĪBAS INOVĀCIJU PROJEKTU KONKURSAM

SAGATAVOTS UN IESNIEGTS PROJEKTA PIETEIKUMS KOKNESES SPECIĀLAJĀ INTERNĀTPAMATSKOLĀ – ATTĪSTĪBAS CENTRĀ

Radošs pasākums „Koknese rudens noskaņās”

Projekta īstenošanas laiks:

- no 2011.gada 01.septembra līdz 2011.gada 17. novembrim

Projekta mērķa grupa ir skolēni ar speciālām vajadzībām – dažāda līmeņa garīgās attīstības traucējumiem.

Projekta ietvaros tiks organizēts divu dienu radoši izglītojošs pasākums „Koknese rudens noskaņās” skolēniem ar garīgās attīstības traucējumiem.

Pasākuma norise plānota radošu darbnīcu formā, kuras organizētas dažādu mākslinieku un amatu meistaru darbnīcās. Tiekoties ar māksliniekiem un amatu meistariem, skolēni varēs attīstīt savus talantus zīmēšanā, dejošanā, ādas apstrādē, dziedāšanā, floristikā. Skolēnu darbosies grupās, kuras savstarpēji mainīs darbības vietu, nodrošinot katram skolēnam iespēju individuāli iesaistīties visos mākslinieciskās jaunrades procesos.

Skolēniem piedalīties radošajās darbnīcās - „Rudens Mazajā kāpā” – māksliniecisku ādas izstrādājumu gatavošana, „Krāsainie sapņi” – viesošanās gleznotāja darbnīcā, „Rudens Koknesē” – dabas un floristikas materiālu kompozīciju veidošana, „Jautrais dancis Koknesē”, „Kokneses folkloras mantojums” – muzicēšana kopā ar folkloras kopu „Urgas” un mākslas plenērā „Rudens noskaņās”.

printēt
PASĀKUMU KALENDĀRS
back to top