Erasmus Dienas 2019 Kokneses pamatskolā – attīstības centrā18.09.2019

Kokneses pamatskola – attīstības centrs ir mūsdienīga speciālās izglītības iestāde, kura nodrošina kvalitatīvu mācību un audzināšanas procesu skolēniem ar speciālām vajadzībām, piedāvā atbalstu un konsultācijas skolēniem un vecākiem, kā arī metodisku palīdzību skolotājiem.

Mūsdienu pasauli raksturo vērtību daudzveidība, globalizācija un strauja informācijas tehnoloģiju attīstība. Arī izglītības joma šajos apstākļos mainās. Skolotājs vairs nav tikai informācijas sniedzējs, bet ir kļuvis par mācību procesa organizētāju ar daudzām funkcijām, kas prasa augstu pedagoģisko profesionalitāti un kompetenci. Kokneses pamatskolas – attīstības centra pedagogi ir atvērti jaunām idejām, inovatīvām mācību metodēm, ir gatavi mācīties paši un mācīt citus. Sekojot Latvijas izglītības sistēmas attīstības tendencēm, skola piedalās projektā Skola 2030 un iesaistās uz kompetencēm balstīta mācību satura izstrādāšanas un aprobācijas procesā.

Kokneses pamatskola – attīstības centrs vairākus gadus ir sekmīgi realizējis Erasmus+ projektus, kā rezultātā pedagogi pilnveidoja savu profesionālo kompetenci, guva vērtīgu starptautisku pieredzi, lai mācītu skolēnus iegūtās zināšanas izmantot dažādās dzīves situācijās, veidojot izpratni par lietām un parādībām kopsakarībā.

Šogad Latvijas Erasmus+ projektu īstenotājiem ir iespēja iesaistīties Eiropas mēroga festivālā “ErasmusDienas 2019”, kura laikā projektu īstenotāji ir aicināti organizēt dažādus pasākumus, lai popularizētu projektu ieguvumus un rezultātus. Šī festivāla ietvaros 2019.gada 10. oktobrī Kokneses pamatskolā – attīstības centrā notiks informatīvi izglītojošs pasākums, kurā Erasmus+ mobilitāšu dalībnieki atbildēs uz jautājumiem, dalīsies labās prakses pieredzē par projektu sagatavošanas, realizācijas un rezultātu izplatīšanas procesu, gūto pieredzi un zināšanām. Uz tikšanos Kokneses pamatskolā – attīstības centrā!

 

Inese Svence,

Elīna Ivanāne,

Kokneses pamatskola – attīstības centrs

PASĀKUMU KALENDĀRS
back to top