Interešu izglītība

Kokneses Sporta centra peldbaseina apmeklējums

peldesana.jpgKokneses pamatskolas - attīstības centra audzēkņi 2020./2021.mācību gadā katru nedēļu otrdienās un trešdienās apmeklē peldēšanas nodarbības Kokneses Sporta centrā.

(G. Atrasts)

Interešu izglītība 2020./2021.mācību gadā

Kokneses pamatskola - attīstības centrs 2020./2021. mācību gadā piedāvā deviņas interešu izglītības programmas (pulciņus un fakultatīvas nodarbības)

Nosaukums                                          Skolotājs
LaiksTelpa
"Čaklās rokas"
rokdarbi.jpg                        Linda Adamsone
Otrdiena
14.50 – 15.20 5. – 9. klase;
15.40 – 16.10 1. – 4.C klase;
16.20 – 17.00 1. – 4.klase
Ceturtdiena
14.50 – 15.20 5. – 9. klase;
15.40 – 16.10 1. – 4.C klase;
16.20 – 17.00 1. – 4.klase
27. kabinets
"Spotra pulciņš"

sportisti.jpg                           Guntis Atrasts
Otrdiena
15.00 – 16.30 1. – 9.klase;
Trešdiena
14.00 – 15.20 1. – 9.C klase
Sporta zāle
Kokneses Sporta centrs
"Mājturība"

pavars.jpg                        Vija Popoviča
Pirmdiena
14.50  – 15.20 5.- 9.C klase;
15.40 – 16.10 1. – 4.C klase;
16.20 – 17.00 1. – 9.klase
Otrdiena
14.50  – 15.20 5.- 9.C klase;
15.40 – 16.10 1. – 4.C klase;
16.20 – 17.00 1. – 9.klase
Kulinārijas kabinets
"Tautiskās dejas"

tautiskas_dejas.jpg                     Inta Balode
Pirmdiena
17.40 – 18.20 1. – 4.klase;
Otrdiena
14.20 – 14.50 8. /9.C klase
Ceturtdiena
16.20 – 17.00 5. – 7.klase
Rehabilitācijas zāle
"Lomu spēle"

teatris.jpg                 Agita Lindenberga
Trešdiena
4.40 – 15.10 1. – 9.C klase;
15.40 – 16.20 1. – 9.klase
Rehabilitācijas zāle
"Floristika"

floristi.jpg                    Sandra Riekstiņa
Otrdiena
14.40 – 16.20 5. – 9. klase, arodklases
Mājturības kabinets
"Tautas dziesma"

tautasdziesma.jpg                  Agita Lindenberga
Trešdiena
17.50 – 18.30 1. – 9.klase
Rehabilitācijas zāle
"Zīmulītis"

zimetajs.jpg                       Elīna Māliņa
Trešdiena
14.40  – 15.20 1.- 9.klase;
15.50 – 16.20 5. – 9.C klase
Ceturtdiena
15.40 – 16.20 1. – 9.klase
Zīmēšanas kabinets
"Jaunais ķīmiķis"

kimikis.jpg                       Lāsma Gūte
Pirmdiena
15.40 – 16.20 5. – 9.klase
Ķīmijas kabinets
"Kokapstrāde"

galdnieki.jpg       Ivars Hermanis
Trešdiena
14.40 – 16.20 5.- 9.klase, arodklase;
16.30 – 17.00
5. – 9.C klase
Ceturtdiena
14.40 – 16.20 5.- 9.klase, arodklase;
16.30 – 17.00
5. – 9.C klase
Darbnīcas


PASĀKUMU KALENDĀRS
back to top