Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija 2020

11.03.2021

zurija1.jpgNoslēgusies lasītveicināšanas programma “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija 2020”. Šogad Kokneses pamatskolas – attīstības centra bibliotēkā žūrijas darbā sākotnēji iesaistījās 17 skolēni, bet žūrijas ekspertu anketas aizpildīja 13 lasītāji. Ekspertiem katrā vecuma grupā bija jāizlasa 6 grāmatas, kas šoreiz bija biezas un tiešām bija jālasa. Ar šo grāmatu lasīšanu netika galā 4 bērni, kuri bija uzsākuši žūrijas ekspertu darbu.

            Žūrijas grāmatu lasīšanai varēja sekot līdzi lasīšanas ekrānā, kur varēja redzēt, cik katrs no ekspertiem ir izlasījis, kuras grāmatas vēl jālasa. Aizpildot žūrijas ekspertu anketas, bija redzams, ka mūsu skolas lasītājiem vislabāk bija patikusi Sabīnes Košeļevas grāmata “Gurķis Elmārs, kas dikti kreņķējās” (5+ vecuma grupā). Mūsu lasītāju atzinību šajā vecuma grupā bija izpelnījušās arī: J. Zvirgzdiņa, L. Dūdaites grāmata “Rasas vasara”,  L. V. Vītiņas grāmata “Dzejnieks un smarža”. Vecāko klašu skolēni balsoja par E. Valtera grāmatu “Poķu grāmata” (9+ vecuma grupa) un M. Cielēnas darbu “Ballīte ar nakšņošanu” (11+ vecuma grupa).

            Par dalību žūrijas darbā skolēni saņēma LNB atsūtītās dāvaniņas un skolas sarūpētos vitamīnus un gardumiņus. Paldies par grāmatu lasīšanu un vērtējuma izteikšanu anketās: S. Jātniecei, B. Avotiņai, S. Kančai, D. Auzānam, S. Mitrovskai, D. Sviridovam, R. Kūlam, M. Krūzei, D. Kutjko, L. Tetinai, A. Borozinskim, E. M. Sondorei, R. Circenim!

 

                                    Bibibliotekāre Aija Kārkliņa

PASĀKUMU KALENDĀRS
back to top