Kokneses pamatskola – attīstības centrs Erasmus+ projektos

09.09.2021

eu_flag_erasmus_vect_pos_2.jpgKokneses pamatskola – attīstības centrs jau vairākus gadus veiksmīgi realizē Erasmus+ projektus, kā rezultātā ir gūta starptautiska pieredze un jaunas zināšanas mūsdienīgas izglītības nodrošināšanā, iepazīta  inovatīvu un modernu mācību metožu pielietošana izglītojamiem ar speciālām vajadzībām, sekmēta pedagogu personības, pozitīvās domāšanas un pašpilnveides kompetences attīstīšana, uzlabotas pedagogu svešvalodu zināšanas un izpratne par Eiropas kultūrām. Erasmus+ mācību mobilitātes ir iespēja izglītībā iesaistītajiem mācīties un gūt pieredzi ārvalstīs. Tās ļauj skolotājiem doties uz kādu no Erasmus+ partnervalsti, lai mācītos, padziļinātu savu kompetenci un atpakaļ uz Latviju pārvestu jaunu akadēmisko, profesionālo un dzīves pieredzi.

Skolā pašreiz tiek realizēti divi Erasmus+ projekti “Kopā mēs varam un darām” un “Lietpratīgs skolotājs mūsdienīgā vidē”, kuru laikā pedagogi ir apmeklējuši Kipru, Spāniju, Grieķiju un Horvātiju, lai kopā ar citiem Eiropas valstu skolotājiem papildinātu zināšanas par efektīvu stratēģiju un produktīvas mācīšanās vides veidošanu skolēniem ar speciālām vajadzībām, uzlabotu prasmes efektīvā klasvadībā, gūtu jaunas zināšanas inovatīvu darba organizācijas formu pielietošanai iekļaujošam darbam klasē, preventīvo pasākumu organizēšanai priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai, uzlabotu svešvalodu zināšanas un komunikāciju prasmes, padziļinātu izpratni par izglītības sistēmām Eiropā un sekmētu pieredzes un labās prakses apmaiņas veicināšanu.

Katra skolotāja darbības kodols ir viņa profesionālā kompetence, tādēļ dalība starptautiskos projektos ir viens no veidiem kā mācīties pašiem un mācīt citus,  tādēļ Erasmus+ projektos gūtā vērtīgā pieredze un zināšanas ir palīgs mācību procesa organizēšanā un vadīšanā. Visi Erasmus+ projektu mobilitātēs iesaistītie pedagogi atzīst, ka dalība šajā programmā sniedz motivāciju augt un attīstīties, kā arī apliecina, ka Latvijas skolotāji ir profesionāli savas jomas speciālisti.

 Inese Svence,

Kokneses pamatskolas – attīstības centra

direktores vietniece metodiskajā darbā

PASĀKUMU KALENDĀRS
back to top