Kokneses pamatskola – attīstības centrs iegūst Erasmus akreditāciju

skola_akred.jpg

Kokneses pamatskola – attīstības centrs jau vairākus gadus veiksmīgi realizē Erasmus+ projektus, kā rezultātā gūta starptautiska pieredze un jaunas zināšanas mūsdienīgas izglītības nodrošināšanā, iepazīta  inovatīvu un modernu mācību metožu pielietošana izglītojamiem ar speciālām vajadzībām, sekmēta pedagogu personības, pozitīvās domāšanas un pašpilnveides kompetences attīstīšana, uzlabotas pedagogu svešvalodu zināšanas un izpratne par Eiropas kultūrām.

2020.gada rudenī VIAA izsludināja konkursu Erasmus akreditācijai skolu, pieaugušo izglītības, profesionālās izglītības un mācību jomā. Katrai izglītības iestādei tā ir iespēja aktīvi iesaistīties starptautiskā pieredzes apmaiņā un sadarbībā, lai rosinātu  stratēģiski plānot mobilitātes tās attīstības veicināšanai un apliecina plānu īstenot augstas kvalitātes mobilitātes kā attīstības pasākumu kopuma sastāvdaļu.

Šobrīd Latvijā notiek būtiskas pārmaiņas izglītības sistēmā, lai nodrošinātu ilgtspējīgu izglītības iestāžu tīklu, konkurētspējīgu un dinamisku izglītību. Kokneses pamatskola – attīstības centrs izmantoja piedāvāto iespēju un pieteicās akreditācijai, jo katrai skolai ir jāmainās un jāmeklē savs ceļš uz progresīvāku un iekļaujošu izglītību, fokusējoties uz integrāciju, kompetenču pieeju, skolēnu sadarbības veidošanu un digitālo prasmju jēgpilnu izmantošanu. Erasmus projekti ir viens no rīkiem, kas palīdz skolai sasniegt attīstības plānā izvirzītos mērķus.

2021.gada marts atnesa priecīgu ziņu no Valsts izglītības attīstības aģentūras, ka Kokneses pamatskola – attīstības centrs ir saņēmis Erasmus akreditāciju līdz 2027.gadam, kas apliecina izglītības iestādes prasmi īstenot augstas kvalitātes mobilitātes un sniedz iespēju vienkāršotā kārtībā pieteikties programmas atbalstam  projektiem.

Lepojamies ar paveikto un esam gatavi jaunu starptautisku projektu īstenošanai!

 

Inese Svence

Ineta Gerasimova

Kokneses pamatskola – attīstības centrs

PASĀKUMU KALENDĀRS
back to top