Nāc kopā, roku rokā!

10.01.2023

jauniesu-projekts.jpgagentura.jpgKokneses pamatskola – attīstības centrs 2022./2023. mācību gadā kā sadarbības partneris piedalās Kokneses jauniešu biedrības projekta “Nāc kopā, roku rokā!” īstenošanā, kuru finansē Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra. Projekta mērķis ir iepriekš neiesaistītu jauniešu ar fg4mop6.jpgfiziskiem, garīgiem un mācību traucējumiem integrēšana Aizkraukles novada jaunatnes jomas aktivitātēs, lai sekmētu jauniešu pilsonisko un politisko līdzdalību jaunatnes politikas attīstībā.

Mūsu skolas skolēni kopā ar projekta koordinatori Ievu Ūtēnu visu decembri aktīvi darbojās dažādās aktivitātēs – projektu rakstīšanas darbnīcās, devās uz Koknesi, kur Ģimenes atbalsta dienas centra telpās kopā ar Kokneses jauniešiem gatavoja apsveikumus draugiem uz Luben Karavelov pamatskolu Bulgārijā. Lai noteiktu skolas jauniešu intereses un līdzdalības iespējas Aizkraukles novada jaunatnes politikas veidošanā notika aptauja, kas kalpos par pamatu 2023.gada 11.janvāra diskusijai kopā ar citiem jauniešiem un politiķiem Aizkraukles Jauniešu domē. Arī turpmākie mēneši projekta dalībniekiem būs ļoti saspringti, jo jau 22.februārī skolā notiks deju pasākums kopā ar Pļaviņu mūsdienu deju studijas "Dancing Crystal" dalībniekiem un viņu vadītāju T.Zagorsku – Udaļcovu, savukārt, martā skolēni dosies pieredzes apmaiņas braucienā, bet projekta noslēgumā, 2023.gada aprīlī, plānots pasākums Lielās talkas ietvaros.

Kokneses pamatskola – attīstības centrs saka paldies biedrībai “Kokneses jauniešu biedrība” un I.Ūtēnai par iespēju piedalīties projektā “Nāc kopā, roku rokā!”, kurā tiek veicināta jauniešu ar speciālām vajadzībām pilsoniskā un politiskā līdzdalība, iesaistīšanās skolas un pašvaldības sabiedriskajā dzīvē.

Inese Svence

Kokneses pamatskolas – attīstības centra

direktores vietniece metodiskajā darbā

PASĀKUMU KALENDĀRS
back to top