FOTOGALERIJA
VIDEO

NORDPLUS PROJEKTI IZGLĪTĪBAI08.09.2020

Nordplus izglītības projektos piedalās skolēni, skolotāji, studenti, pasniedzēji un pieaugušie no Baltijas un Ziemeļvalstīm. Šo programmu 1988./1989. gadā izveidoja Ziemeļu Ministru padome. Sākotnēji tajā piedalījās tikai Ziemeļvalstis, taču kopš 2008.gada programmā piedalās arī Baltijas valstis, lai uzlabotu un ieviestu jauninājumus Baltijas un Ziemeļvalstu izglītības sistēmās.

Neziņas pilnajā laikā, kas saistīts ar Covid – 19 pandēmiju, Kokneses pamatskola – attīstības centrs saņēma ziņu no Ziemeļu ministru padomes, ka iesniegtais projekts “We can and do together”, ar  mērķi stiprināt un attīstīt Latvijas un Lietuvas skolu sadarbību izglītības jomā, akcentējot dažādu interaktīvu mācību metožu un paņēmienu izmantošanu mācību procesā skolēniem ar speciālām vajadzībām, stiprinot starpkultūru dialogu un pilnveidojot projektā iesaistīto dalībnieku svešvalodu prasmes un iemaņas, ir apstiprināts.

Projekta aktivitātes notiks no 2020.gada oktobra līdz 2021.gada septembrim. Šajā periodā ir plānotas mobilitātes Alytus “Vilties” skolā un Kokneses pamatskolā – attīstības centrā, kuru laikā dalībnieki apmeklēs partneru skolas, iepazīsies ar Latvijas un Lietuvas izglītības sistēmām, vēros kolēģu vadītās mācību stundas, darbnīcās “Mans pieredzes stāsts” prezentēs savu labo praksi, diskutēs un apmainīsies ar idejām, kā, izmantojot dažādas mācību metodes un paņēmienus, nodrošināt kvalitatīvu izglītības procesu izglītojamiem ar speciālām vajadzībām, akcentējot  praktisku pieeju interaktīvo materiālu izmantošanā.

Visi projektā iesaistītie dalībnieki ar nepacietību gaida mirkli, kad epidemioloģiskā situācija ļaus uzsākt projekta “We can and do together” realizācijas procesu, lai tiktos klātienē!

 

Ineta Gerasimova,

projekta “Nordplus” kontaktpersona

Kokneses pamatskolā - attīstības centrā

PASĀKUMU KALENDĀRS
back to top