Seminārs “Atbalsts izglītojamiem ar speciālām vajadzībām. Eiropas pieredze”

10.01.2023

erasmus-logo.jpgIzglītības attīstības pamatnostādņu 2021.-2027. gadam virsmērķis ir nodrošināt kvalitatīvas izglītības iespējas visiem Latvijas iedzīvotājiem, lai veicinātu viņu potenciāla attīstību un īstenošanu mūža garumā, spēju mainīties un atbildīgi vadīt pastāvīgās pārmaiņas sabiedrībā. Izglītība mūsdienās vairs nav tikai mācīšana un mācīšanās, bet tā ietver sevī arī mūžizglītību, mobilitāti, integrāciju un tālākizglītību, jo mainās gan izglītības sistēmas organizācija, gan mācīšanas un mācīšanās metodes, kā arī tiek izvirzītas jaunas prasības izglītības kvalitātei.

Kokneses pamatskolā – attīstības centrā 2023. gads sākās darbīgi, jo 4.janvārī skolotāji tikās Erasmus+ projekta rezultātu izplatīšanas seminārā “Atbalsts izglītojamiem ar speciālām vajadzībām mūsdienīgā mācību procesā. Eiropas pieredze”.

Darbnīcā “Starptautiska sadarbība un eTwinning projektu metode mūsdienīgā mācību procesā” projekta dalībnieces Inese Svence, Ineta Gerasimova un Lāsma Gūte dalījās ar Erasmus+ profesionālās pilnveides kursos gūtajām atziņām un zināšanām par eTwinning projektu izmantošanu izglītības procesā, lai mācību stundas padarītu interesantākās, radošākas un jēgpilni izmantotu tehnoloģijas, kā arī mudinātu skolēnus apgūt svešvalodas. Darbnīcas “Daudzveidīgas atbalsta metodes kvalitatīva izglītības procesa organizēšanai izglītojamiem ar speciālām vajadzībām” vadītājas Aija Kārkliņa un Malda Sokolovska aktualizēja UNESCO 9 zelta likumus iekļaujošā izglītībā – komunikāciju, klases izkārtojumu, individuālo izglītības plānu, individuālo palīdzību, tehniskos palīglīdzekļus, nodarbību plānošanu, izpildi un novērtēšanu, uzvedības vadīšanu, visu skolēnu iekļaušanu un sadarbību. Savukārt, Elita Fedorova dalījās pieredzē par praktisko darbošanos ART(Mākslas) terapijas kursos. Darba “ēnošanas” Osnovna šola Franceta Bevka Slovēnijā mobilitātes brauciena dalībnieces Jūlija Grase, Vija Popoviča un Gunita Dambe vadīja darbnīcu “Personalizēts atbalsts izglītojamajiem ar speciālām vajadzībām praktisko iemaņu apgūšanā”. Kolēģiem bija iespēja noskatījās video prezentāciju par Erasmus + mobilitātes braucienu uz Slovēniju,  izspēlēt praktisku nodarbību “Slovēņu nacionālā ēdiena “Frika” gatavošana”, akcentējot pašvadītas mācīšanās un personalizēta atbalsta nodrošināšanas nozīme izglītības procesā.

Paldies visiem Erasmus+ projekta dalībniekiem par sniegtajām zināšanām un pieredzi, kolēģiem par aktīvu darbošanos. Tā bija brīnišķīga iespēja ikvienam skolotājam gūt jaunas atziņas turpmākai pedagoģiskai darbībai un iedrošinājumu dalībai Erasmus projektos.

Ineta Gerasimova

Erasmus+ projektu koordinatore

Kokneses pamatskola – attīstības centrs

PASĀKUMU KALENDĀRS
back to top