Uzvedības problēmu risinājumi bērniem ar autismu un attīstības traucējumiem

15.03.2023

seminars1503202301.jpgerasmus-logo.jpgSkolai kā iekļaujošai izglītības iestādei, kurā mācās bērni ar speciālām vajadzībām, jānodrošina atbalsts, mācību procesa centrā jāizvirza skolēns un viņa individuālās spējas.

Erasmus+ projekti ir viena no iespējām, kura sniedz pedagogiem starptautisku pieredzi un zināšanas inovatīvu mācību metožu pielietošanā, tie sekmē pedagogu personības, pozitīvas domāšanas un pašpilnveides kompetences attīstīšanu. Kokneses pamatskola – attīstības centrs, kas ir aktīvs Erasmus+ projektu dalībnieks un realizētājs, izmanto šo iespēju, lai sniegtu pedagoģiskajam personālam jaunas zināšanas un sekmētu to personības, profesionalitātes, pozitīvās domāšanas un pašpilnveides kompetences attīstīšanu. Plānojot Erasmus+ 2022 projekta aktivitātes, izglītības iestāde paredzēja ārvalstu eksperta vizīti Latvijā, lai iepazītos ar labāko Eiropas ekspertu pieredzi mūsdienīgas un iekļaujošas izglītības nodrošināšanā. Tādēļ skolēnu pavasara brīvlaika nedēļā Aizkraukles novada pedagogi piedalās izglītojošos pasākumos, kuros ar savu pieredzi dalās Lorenzo Todone, Centro APP pasniedzējs, sertificēts uzvedības analītiķis un speciālais pedagogs no Itālijas. 2023.gada 15.martā Kokneses pamatskola – attīstības centrs aicināja pie sevis Aizkraukles novada izglītības iestāžu atbalsta personālu, lai, piedaloties seminārā “Uzvedības problēmas un to risinājumi bērniem ar autismu un attīstības traucējumiem”, kuru vadīja Lorenzo Todone, pilnveidotu savu pedagoģisko kompetenci un gūtu jaunas zināšanas par lietišķās uzvedības analīzi jeb ABA terapiju, ar kuras palīdzību iespējams noteikt uzvedības problēmas un izveidot plānu uzvedības maiņai, un prasmju attīstīšanai, pastiprināt vēlamo un samazināt nevēlamo uzvedību.

Inese Svence

direktores vietniece metodiskajā darbā

Kokneses pamatskola – attīstības centrs


PASĀKUMU KALENDĀRS
back to top