FOTOGALERIJA
VIDEO

Kokneses pamatskola - attīstības centrs

Bormaņi, Kokneses pagasts, Kokneses novads, Latvija, LV-5113
56.676292 25.482927

Direktore Anita Ščerbinska

Kokneses pamatskolā – attīstības centrā īsteno speciālās izglītības programmas:

 1. Speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem, programmas kods 21015811
 2. Speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem, programmas kods 21015911
 3. Speciālās pirmsskolas izglītības programmu izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem, programmas, kods 01015811
 4. Speciālās pirmsskolas izglītības programmu izglītojamiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem, programmas kods 01015911
 5. Speciālās pirmsskolas izglītības programmu izglītojamiem ar jauktiem attīstības traucējumiem, programmas kods 01015611
 6. Profesionālās pamatizglītības programmu „Kokizstrādājumu izgatavošana”, kods 2254304 Mācību ilgums - divi gadi, iegūtā kvalifikācija - galdnieka palīgs.
 7. Profesionālās pamatizglītības programmu „Ēdināšanas pakalpojumi”, kods 2281102Mācību ilgums - divi gadi, iegūtā kvalifikācija - pavāra palīgs.
 8. Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar garīgās veselības traucējumiem, programmas kods 21015711;
 9. Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācību traucējumiem, programmas kods 21015611.
 10. Speciālās pirmsskolas izglītības programmu izglītojamiem ar somatiskām saslimšanām, programmas kods 01015411.
 11. Speciālās pirmsskolas izglītības programmu izglītojamiem ar valodas traucējumiem, programmas kods 01015511.

 Kokneses pamatskola - attīstības centrs uzņem audzēkņus ar blakusdiagnozi - kustību traucējumi

Kokneses pamatskola – attīstības centrs nodrošina:

 • Mācības licencētās un akreditētās izglītības programmās
 • Bezmaksas dzīvošanu skolas internātā
 • Bezmaksas četrreizēju ēdināšanu skolas ēdnīcā
 • Bezmaksas mācību materiālu un mācību līdzekļu izmantošanu
 • Bezmaksas transporta pakalpojumus (pirmdienās Aizkraukle – Bormaņi, piektdienās Bormaņi – Aizkraukle)
 • Nepieciešamo medikamentozo terapiju
 • Brīvā laika pavadīšanu interešu izglītības pulciņos un fakultatīvajās nodarbībās:
  • Ādas apstrāde
  • Zīmulītis
  • Sporta pulciņš
  • Floristika
  • Amatnieks
  • Brīnumdaris
  • Angļu valoda
  • Mūzika
  • Datorpulciņš
  • Jaunais dārznieks
  • Mājturība
 • Iespēju apmeklēt Kokneses sporta centra baseinu
 • Iespēju izmantot bibliotēku, kurā ir nodrošināta interneta pieeja, bagātīgs grāmatu, spēļu, audio un video materiālu klāsts
 • IT (Informācijas Tehnoloģijas) izmantošanu brīvajā laikā, mācību un audzināšanas procesā
 • Valodas attīstīšanu un pilnveidošanu, skaņu izrunas mācīšanu logopēdijas nodarbībās
 • Psihologa konsultācijas
 • Masiera pakalpojumus
 • Ārstniecisko un koriģējošo vingrošanu ārstnieciskās fizkultūras nodarbībās
 • Līdzsvara un koordinācijas spēju attīstīšanu, ritma izjūtas veidošanu ritmikas nodarbībās

Piesakot izglītojamo skolā, vecāki:

 • uzrāda personu apliecinošu dokumentu (aizbildnis – arī bāriņtiesas lēmumu par aizbildnību);
 • iesniedz skolas direktoram adresētu iesniegumu. Ja iesniegumu atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu iesniedz elektroniska dokumenta formā, pievieno apliecinātu personu apliecinoša dokumenta kopiju (aizbildnis – arī bāriņtiesas lēmuma par aizbildnību kopiju);
 • izglītojamā dzimšanas apliecības vai pases kopiju (uzrādot oriģinālu) vai apliecinātu minēto dokumentu kopiju, ja iesniegumu iesniedz elektroniski;
 • izziņu par deklarēto dzīves vietu;
 • bērna medicīnisko karti (veidlapa Nr.026/u), stājoties 1.klasē;
 • apliecības par pamatizglītību kopiju (uzrādot oriģinālu) vai apliecinātu minētā dokumenta kopiju, ja iesniegumu iesniedz elektroniski, vai liecību, vai izziņu par obligāto sagatavošanu pamatizglītības iegūšanai, vai vecāku rakstisku apliecinājumu, ka obligāto sagatavošanu pamatizglītības iegūšanai bērns apguvis ģimenē;
 • valsts vai pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinumu;
 • izglītojamā fotogrāfiju (3 x 4 cm) personas lietai.

Dokumenti:

videovideo

Dati sagatavoti sadarbībā ar uzziņu portālu www.viss.lv Kokneses pamatskola - attīstības centrs
PASĀKUMU KALENDĀRS
back to top