Mācības

Naudas diena

31.10.2022

WUA2BJ1pGNw30NgCUOnZqspxwAS7KObBzuawAscejUZD3lAFiSdWTjcF8DYIlDpybrKQfAkqwjG4f7GgBLHDo1WU85AJZkHdk43NcAWOLQqcl6yv8PkctjtiqayI0AAAAASUVORK5CYII=31.10.2022.  Kokneses pamatskolas - attīstības centra 3. a klases skolēni, tiešsaistē piedalījās finanšu pratības iniciatīvā "Naudas diena".

Lasīt visu ziņu

Mācības Kokneses pamatskolā - attīstības centrā

Kokneses pamatskolā – attīstības centrā uzņem bērnus ar Valsts vai pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinumu.

Visu mācību priekšmetu programmu realizācijā tiek nodrošināta individuāli diferencēta pieeja un saudzējošs režīms.

Mācību procesā tiek akcentēta praktiskā darba iemaņu nostiprināšana.

Izglītības iestādes skolēniem tiek nodrošināta iespēja apmeklēt individuālās/ grupu korekcijas nodarbības logopēdijā, ārstnieciskajā vingrošanā un ritmikā.

Izglītojamiem, kuriem nepieciešama papildus palīdzība mācību satura apguvē, ir iespēja apmeklēt individuālās konsultāciju nodarbības sekojošos mācību priekšmetos:

  • latviešu valodā,
  • matemātikā,
  • informātikā
  • literatūrā
  • anglu valodā
  • vācu valodā
  • dabaszinībās
  • ķīmijā.

Izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšana notiek atbilstoši "Izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas kārtībai Kokneses pamatskolā - attīstības centrā", MK noteikumiem Nr. 747 "Noteikumi par valsts pamatizglītības standartu un pamatizglītības programmu paraugiem". 

Kvalifikācijas eksāmens

01.06.2022 kur : Kokneses pamatskola - attīstības centrs

eksamens.jpgKokneses pamatskolā - attīstības centrā

2022.gada 1.jūnijā plkst. 9:00

Kvalifikācijas eksāmens:

  • Profesionālajā pamatizglītības programmā "Kokizstrādājumu izgatavošana" (izglītības programmas kods 22543041), iegūstamā kvalifikācija – koksnes materiālu apstrādātājs
  • Profesionālajā pamatizglītības programmā "Ēdināšanas pakalpojumi" (izglītības programmas kods 22811021), iegūstamā kvalifikācija – virtuves darbinieks


Lasīt visu ziņu
PASĀKUMU KALENDĀRS
back to top