Mācību un metodiskie atbalsta materiāli

Kā izmantot mūsdienu tehnoloģijas mācību procesā skolēniem ar speciālām vajadzībām pamatizglītības posmā?

28.04.2022

titulbildemmit.jpgDigitālās prasmes ir prasmes, kuras palīdz efektīvi, gudri un atbildīgi lietot digitālās tehnoloģijas. Skolēns atbildīgi izmanto digitālās tehnoloģijas ikdienā, lai zināšanas iegūtu, izmantotu un radītu, kā arī risinātu uzdevumus un problēmas, koplietotu un izmantotu savu un citu radītu saturu, prasmīgi pārvalda savu digitālo identitāti, efektīvi un droši komunicē un sadarbojas ar citiem digitālajā vidē; kritiski un konstruktīvi izvērtē tehnoloģiju un mediju lomu sabiedrībā.

Lasīt visu ziņu

Bērns ar speciālām vajadzībām pirmsskolas izglītības iestādē

25.04.2022

viscseminars20220420.jpgMetodiskais materiāls "Bērns ar speciālām vajadzībām pirmsskolas izglītības iestādē"

Pirmsskolas izglītība ir izglītības pakāpe, kurā notiek bērna individualitātes un personības veidošanās, veselības nostiprināšana un tiek nodrošināta sagatavošanās pamatizglītības ieguvei. Tādēļ ir svarīgi saprast, ka agrīni konstatēti mācīšanās traucējumi, laicīgi sniegta palīdzība un noteikti atbalsta pasākumi nozīmē labākus rezultātus mācību satura apguvē skolā.

Lasīt visu ziņu

Speciālo vajadzību pazīmes bērniem no 1.5 līdz 7 gadu vecumam

25.04.2022

infografikaviscspecvajpazpii02.jpgSpeciālo vajadzību pazīmes bērniem no 1.5 līdz 7 gadu vecumam

Ikviena bērna attīstība norisinās atšķirīgi, tomēr vecumposmu attīstības secība ir negrozāma, tās gaitu nav iespējams paātrināt. Visam savs laiks. Vecākiem būtu jāņem vērā, ka tieši ģimenei ir svarīga loma bērna turpmākajā attīstībā. Tas, ko bērni ikdienā iemācīsies no saviem vecākiem un ģimenes, veidos pamatu visai viņu turpmākajai dzīvei. Mums visiem ir svarīgi laicīgi izprast vecumposmu atšķirības un zināt, kas ir pats būtiskākais bērna attīstībā katrā no tiem.

Lasīt visu ziņu galerija (5)

Skolotāju un skolēnu attiecību modeļi

07.02.2022

skolotskolattmodelititulbilde.jpgMetodiskais materiāls "Skolotāju un skolēnu attiecību modeļi"

Kokneses pamatskolas – attīstības centra skolotājas Zaiga Krēsliņa un Aija Kārkliņa metodisko materiālu ir izveidojušas, izmantojot Erasmus+2019 projekta “Lietpratīgs skolotājs mūsdienīgā skolā” kursos “Efective classroom management – Techniques, methodologies and disciplinary strategies” gūtās zināšanas, kuras būs noderīgas veidojot efektīvu klases vadību un tās stratēģiju izstrādi, sekmējot pozitīvas skolotāju – skolēnu attiecības izglītības procesā.

Lasīt visu ziņu

Erasmus Plus projektu veidošana. Soli pa solim

23.01.2022

erasmus-2020maijalasmatitulbilde.jpgMetodiskais materiāls “Erasmus Plus projektu veidošana. Soli pa solim”

Erasmus+ projektu mobilitātes ir milzīgs iedvesmas avots pedagogu nākotnes plāniem un, iespējams, īsts pagrieziena punkts tālākajai izaugsmei un profesionālajai pilnveidei. Kokneses pamatskolas – attīstības centra skolotājām L. Gūtei un M. Zeilānei bija iespēja piedalīties Erasmus+ mobilitātē un iepazīties ar Erasmus+ projektu veidošanu soli pa solim, sākot no idejas līdz projekta realizēšanai.

Lasīt visu ziņu

Metodisko darbu skate "Ideju tirgus 2021"

26.11.2021

Izglītības iestāde ir mikropasaule sabiedrībā, kurā, bērns, apgūstot mācību saturu, iepazīst sevi, izzina apkārtējo pasauli, mācās pieņemt dažādību. Skolotājs ir ne tikai palīgs zināšanu apguvē un mācīšanās procesā, bet arī pats nepārtraukti papildina savas zināšanas par skolēnu spēju attīstīšanu, mācīšanās vadību, problēmu izvērtēšanu un risināšanu, izglītības procesa padarīšanu jēgpilnu un saistītu ar reālo dzīvi.

Lasīt visu ziņu

Vērtēšana speciālās izglītības programmās

22.11.2021

Vērtēšana speciālās izglītības programmās

Pedagoģijas terminu skaidrojošā vārdnīcā vērtēšana tiek raksturota kā procedūra, kurā nosaka skolēnu zināšanu, prasmju un iemaņu atbilstību izglītības programmā noteiktajam mācību satura apguves līmenim jeb atbilstību standarta prasībām izglītības sistēmā. Saskaņā ar pilnveidoto mācību saturu un kompetenču pieeju izglītības procesā mainās arī vērtēšanas sistēma skolās.

Lasīt visu ziņu
PASĀKUMU KALENDĀRS
back to top