Mācību un metodiskie atbalsta materiāli

Metodiskais materiāls “Ieteikumi mācību procesa organizēšanā izglītojamiem ar speciālām vajadzībām”

02.02.2023

metodiskais-materials-1.jpgMetodiskais materiāls “Ieteikumi mācību procesa organizēšanā izglītojamiem ar speciālām vajadzībām”

Kokneses pamatskolas – attīstības centra skolotājas Lāsma Gūte un Maija Zeilāne metodisko materiālu “Ieteikumi mācību procesa organizēšanā izglītojamiem ar speciālām vajadzībām” veidoja, izmantojot  Erasmus+ projekta laikā apmeklēto kursu “Speciālās izglītības vajadzības un inovatīvas pieejas” materiālus un gūtās zināšanas.

Lasīt visu ziņu

Ievads lietišķās uzvedības analīzē

20.12.2022

ababilde20221214.jpgMetodiskais materiāls “Ievads lietišķās uzvedības analīzē”

Metodiskajā materiālā “Ievads lietišķās uzvedības analīzē” savā pieredzē dalās Kokneses pamatskolas – attīstības centra sadarbības partneres, ABA terapijas speciālistes no Amerikas Savienotām Valstīm – Maija Graudiņa Reisterera (MS, Board Certified Behavior Analyst, ABA Pathways, direktora vietniece) un Elaina Heard (MS, Board Certified Behavior Analyst, Watson’s Way ABA, izpilddirektore).

Lasīt visu ziņu

Attēlu apmaiņas komunikācijas sistēma (PECS)

06.12.2022

pecsbilde.jpgAttēlu apmaiņas komunikācijas sistēma (PECS)

Kokneses pamatskola – attīstības centrs tiešsaistes semināros 2022.gada 16. martā un 15.novembrī, sniedza iespēju Latvijas skolotājiem pilnveidot savu pedagoģisko kompetenci un gūt jaunas zināšanas par lietišķās uzvedības analīzi – ABA terapiju. Savā pieredzē dalījās ABA terapijas speciālistes no Amerikas Savienotām Valstīm – Maija Graudiņa Reisterera (MS, Board Certified Behavior Analyst, ABA Pathways, direktora vietniece) un Elaina Heard (MS, Board Certified Behavior Analyst, Watson’s Way ABA, izpilddirektore).

Lasīt visu ziņu

Sadarbība un eTwinning projektu metode mūsdienīgā mācību procesā

30.11.2022

projektsetwininngsvencegerasimovaattels.jpgMetodiskais materiāls “Sadarbība un eTwinning projektu metode mūsdienīgā mācību procesā”

Metodiskajā materiālā “Sadarbība un eTwinning projektu metode mūsdienīgā mācību procesā” apkopota informācija par mūsdienīga mācību procesa veidošanas nosacījumiem un organizācijas formām, par projekta metodes pielietošanu un tā veidošanas soļiem, kā arī iesaistīšanos starptautiskā tiešsaistes sadarbībā un Kokneses pamatskolas – attīstības centra pieredzi darbojoties eTwinning projektos.

Metodisko materiālu veidoja Kokneses pamatskolas – attīstības centra speciālās izglītība skolotājas Inese Svence un Ineta Gerasimova, izmantojot Erasmus+2021 projekta kursos “Mācīšana 21. gadsimta skolā” gūtās zināšanas.

UNESCO 9 zelta likumi iekļaujošā izglītībā

29.11.2022

20230106ieklizglzeltalikatt.jpgMetodiskais materiāls “UNESCO 9 zelta likumi iekļaujošā izglītībā"

Kokneses pamatskolas – attīstības centra skolotājas Malda Sokolovska un Aija Kārkliņa metodisko materiālu veidoja, izmantojot Erasmus+2022 projektā gūtās zināšanas kursos “Inclusive Education”, kas notika Spānijas pilsētā Malagā.

Metodiskajā materiālā “UNESCO 9 zelta likumi iekļaujošā izglītībā” apkopota informācija par deviņiem nosacījumiem, kas jārealizē iekļaujošā izglītībā, ietverot komunikāciju starp skolēnu un skolotāju, klases izkārtojumu, individuālo izglītības plānu, individuālo palīdzību skolēniem ar speciālām vajadzībām, tehniskos palīglīdzekļus, stundu plānošanu, izpildi un novērtēšanu, uzvedības vadīšanu, visu skolēnu iekļaušanu skolas dzīvē, izglītības procesā un sadarbību ar vecākiem un vietējām iestādēm, lai iekļaujošās izglītības attīstība būtu iespējama un ilgtspējīga.

Atbalsts izglītojamiem ar speciālām vajadzībām

28.11.2022

atbalsta-komandabilde.jpgMetodiskais materiāls "Atbalsts izglītojamiem ar speciālām vajadzībām" - speciālistu ieteikumi un rekomendācijas.

Atbalsta pasākumi izglītojamiem mācību procesā ietver sevī dažāda veida metodes, kas palīdz skolēniem ar speciālām izglītības vajadzībām pārvarēt veselības problēmu vai attīstības traucējumu radītos ierobežojumus mācību procesā un pārbaudes darbos. Speciālā pedagoga Ineses Svences sagatavotajā metodiskajā materiālā izglītības iestāžu atbalsta komandas speciālistiem un pedagogiem “Atbalsts izglītojamiem ar speciālām vajadzībām. Speciālistu ieteikumi un rekomendācijas” ir apkopota informācija par nepieciešamajiem atbalsta pasākumiem, to veidiem katrai speciālās izglītības programmai un individualizēta mācīšanās procesa organizēšanas nodrošināšanai atbilstoši ikviena bērna spējām, veselības un attīstības stāvoklim.

Kā izmantot mūsdienu tehnoloģijas mācību procesā skolēniem ar speciālām vajadzībām pamatizglītības posmā?

28.04.2022

titulbildemmit.jpgDigitālās prasmes ir prasmes, kuras palīdz efektīvi, gudri un atbildīgi lietot digitālās tehnoloģijas. Skolēns atbildīgi izmanto digitālās tehnoloģijas ikdienā, lai zināšanas iegūtu, izmantotu un radītu, kā arī risinātu uzdevumus un problēmas, koplietotu un izmantotu savu un citu radītu saturu, prasmīgi pārvalda savu digitālo identitāti, efektīvi un droši komunicē un sadarbojas ar citiem digitālajā vidē; kritiski un konstruktīvi izvērtē tehnoloģiju un mediju lomu sabiedrībā.

Lasīt visu ziņu
PASĀKUMU KALENDĀRS
back to top