Matemātika

Pārbaudes darbs matemātikā 6.klases izglītojamiem (izglītības programmas kods 21015811)

28.04.2022

titulbildemmmatematikabernane.jpgPārbaudes darbs matemātikā 6.klases izglītojamiem

Matemātika ir pamats visam. Tā ne tikai iemāca pamatzināšanas, bet, galvenokārt, iemāca loģiski spriest, pielietot un secināt. Svarīgi ir prast informāciju ne tikai atrast, bet izdomāt, kas tajā ir svarīgākais. Matemātika iemāca saskatīt sakarības un tās izmantot.

Lasīt visu ziņu

Adaptētie mācību materiāli matemātikā

Adaptētie mācību materiāli matemātikā programmā 21015811 veidoti pēc 2008.gada ISEC “Mācību priekšmeta programmas parauga speciālo izglītības programmu īstenošanai Matemātika 1. – 9. klasei” un atbilstoši pamatizglītības mācību priekšmeta “Matemātika” standartā izvirzītajiem mērķiem, ievērojot speciālās pamatizglītības programmā izglītojamiem ar attīstības traucējumiem izvirzītos mērķus un uzdevumus.

Mācību materiāli paredzēti informācijas ieguvei, izpratnes veidošanai un padziļināšanai. Tēmas ir sakārtotas atbalstoši matemātikas priekšmeta paraugprogrammai izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem. To var izmantot skolēni un skolotāji matemātikas stundās un individuālajās nodarbībās.

Lasīt visu ziņu

Kokneses pamatskolas - attīstības centra pedagogu veidoti mācību materiāli

Kokneses pamatskolas - attīstības centra pedagogi izveidojuši mācību materiālus

D. Isajeva. "Katram ciparam ir vārdiņš savs".

Darba burtnīca ir izmantojama pirmsskolas, sākumskolas un speciālo skolu audzēkņiem. Mācību materiāls ļauj koriģēt skolēnu izziņas procesus - uztveri, atmiņu, domāšanu, kā arī pilnveido motorās prasmes, veicina darba kultūru un attīsta patstāvīga darba iemaņas.

I. Kalniņa. Matemātika 8. klasei. Uzdevumu krājums.

Matemātikas uzdevumu krājums izmantojams vispārizglītojošo skolu

5. - 6. klasei un speciālo skolu 8. klasei. Uzdevumu krājumā ir paraugi un definīcijas, kas palīdzēs audzēkņiem veiksmīgi risināt uzdevumus.

mater1.jpg

mater2.jpg

Darba burtnīca "Katram ciparam ir vārdiņš savs" var iegādāties ŠEIT

Pārbaudes darbi matemātikā

10.12.2019

Pārbaudes darbs matemātikā 2. klasei (programma 21015811)

Pārbaudes darbs matemātikā 3. klasei (programma 21015811)

Pārbaudes darbs matemātikā 4. klasei (programma 21015811)

Pārbaudes darbus sagatavoja speciālās izglītības skolotāja Jolanta Rotkāja.

Pārbaudes darbi paredzēti tēmu apguves novērtēšanai matemātikā speciālās pamatizglītības programmā 21015811.

Pārbaudes darbos ir norādīts katrā uzdevumā maksimāli iegūstamais punktu skaits. Pārbaudes darbu noslēgumā ir vērtēšanas kritēriji uzdevumiem un vērtējumu tabula.

PASĀKUMU KALENDĀRS
back to top