Metodiskās komisijas

Skolas- centra pedagogi darbojas 5 metodiskajās komisijās:

  • Valodas un Mākslas MK,
  • MK „Cilvēks un sabiedrība”,
  • Zinātnes un tehnoloģiju MK,
  • „C” klašu MK,
  • Internāta skolotāju MK

Metodisko komisiju vadītāji sadarbībā ar mācību priekšmetu skolotājiem organizē mācību priekšmetu mēnešus, kuru laikā audzēkņiem tiek piedāvātas dažādas izglītojošas un izklaidējoša aktivitātes saistībā ar konkrēto mācību priekšmetu.

Mācību priekšmetu mēneša noslēgumā tiek veidota skolas avīze, kurā apkopota informācija par pasākumu norisi.

PASĀKUMU KALENDĀRS
back to top