Metodiskās komisijas

Skolas - centra pedagogi darbojas 5 metodiskajās komisijās:

  • "Valodas un mākslas" metodiskā komisija – vadītāja J. Rotkāja
  • "Zinātnes un tehnoloģijas" metodiskā komisija – vadītāja S. Gžibovska
  • "Cilvēks un sabiedrība" metodiskā komisija – vadītāja E. Māliņa
  • "Pirmsskola un "C" klases" metodiskā komisija – vadītāja M. Zeilāne
  • Internāta skolotāju metodiskā komisija – vadītāja M. Sokolovska

Metodisko komisiju vadītāji sadarbībā ar mācību priekšmetu skolotājiem organizē mācību priekšmetu mēnešus, kuru laikā audzēkņiem tiek piedāvātas dažādas izglītojošas un izklaidējoša aktivitātes saistībā ar konkrēto mācību priekšmetu.

Mācību priekšmetu mēneša noslēgumā tiek veidota skolas avīze, kurā apkopota informācija par pasākumu norisi.

PASĀKUMU KALENDĀRS
back to top