2022./2023.mācību gada, semestru un brīvlaiku sākuma un beigu laiks

01.09.2022

2022./2023.mācību gads sākas 2022.gada 1.septembrī.

Mācību gadā ir divi semestri.

Pirmais semestris:

  • no 2022. gada 1.septembra līdz 2022. gada 23.decembrim.

Otrais semestris:

  • 1.–8. klases izglītojamiem  – no 2023.gada 9.janvāra līdz 2023.gada 31.maijam;
  • 9. klases izglītojamiem - no 2023.gada 9.janvāra līdz 2023.gada 14.jūnijam.

Brīvdienas

  • Rudens brīvdienas: no 2022.gada 24.oktobra līdz 2022.gada 28.oktobrim;
  • Ziemas brīvdienas: no 2022.gada 26.decembra līdz 2023.gada 6.janvārim;
  • Pavasara brīvdienas: no 2023.gada 13.marta līdz 2023.gada 17.martam.
  • Vasaras brīvdienas: 1.– 8. klases izglītojamiem – no 2023.gada 1.jūnija līdz 2023.gada 31.augustam.

Mācību gada beigas

1.– 8. klašu  izglītojamiem mācību gads beigsies 2023.gada 31.maijā.

9. klašu izglītojamiemmācību gads beigsies 2023.gada 14.jūnijā.

Izglītības iestāde patstāvīgi pieņem lēmumu par vienu nedēļu ilgām papildu brīvdienām 1. klases izglītojamiem, kuras organizē 2.semestrī.

Papildu brīvdienas

1.klašu izglītojamiem Kokneses pamatskolā - attīstības centrā no 2023.gada 6.februāra līdz 2023.gada 10.februārim.

RĪKOJUMS

Ja mācību gada laikā iestājas situācijas, kuras iepriekš nevar paredzēt un kuru izraisīto apstākļu dēļ vismaz vienu nedēļu nav iespējams pilnvērtīgi nodrošināt mācību procesu, izglītības iestādes vadītājs, saskaņojot ar dibinātāju, ir tiesīgs pieņemt lēmumu par mācību gada pagarinājumu 1.–8. klases un 10.–11. klases izglītojamiem.

 /Avots: 18.01.2022. Ministru kabineta noteikumi Nr. 41 "Noteikumi par 2022./ 2023. mācību gada un mācību semestru sākuma un beigu laiku un brīvdienu laiku"./

PASĀKUMU KALENDĀRS
back to top