Vakance - direktora vietnieks izglītības jomā

21.03.2023

teirdabs.jpgKokneses pamatskola – attīstības centrs aicina darbā uz noteiktu laiku

Direktora vietnieku izglītības jomā

Prasības pretendentam:

 • Speciālā pedagoga vai speciālās izglītības skolotāja kvalifikācija
 • Vismaz piecu gadu darba pieredze izglītības darbā (par priekšrocību tiks uzskatīta pieredze vadošā amatā izglītības iestādē, kura īsteno speciālās izglītības programmas)
 • Prasmes darbā ar biroja tehniku, informācijas un komunikācijas tehnoloģijām
 • Labas organizatora dotības, spēja uzņemties iniciatīvu, ātri reaģēt uz izmaiņām un pielāgoties situācijai
 • Augsta atbildības sajūta un labas saskarsmes spējas
 • Spēja strādāt patstāvīgi un komandā, mērķtiecīgi organizēt savu darbu
 • Pārzināt izglītības jomu reglamentējošos tiesību aktus

Galvenie pienākumi:

 • Plānot un nodrošināt kvalitatīvu izglītības procesu atbilstoši normatīvo aktu prasībām
 • Nodrošināt Valsts izglītības standarta, izglītības iestādes izglītības programmu un mācību priekšmetu programmu īstenošanu
 • Piedalīties izglītības iestādes iekšējo kārtību reglamentējošo normatīvo aktu izstrādē un nodrošināt to ievērošanu
 • Sadarbībā ar vadītāju nodrošināt iestādes attīstības stratēģisko plānošanu
 • Plānot savu darbu un par rezultātiem atskaitīties izglītības iestādes noteiktajā kārtībā
 • Veikt klašu komplektēšanu, pedagogu tarifikāciju
 • Organizēt izglītojamo pārbaudes darbus, nodrošināt Valsts izglītības standarta, izglītības programmu un mācību priekšmetu programmu īstenošanas metodisko vadību
 • Piedalīties iestādes budžeta plānošanā un izpildē
 • Vadīt pedagogu darbu, sekot viņu profesionālās kompetences  pilnveidei, sniegt praktisko un teorētisko atbalstu pedagoģiskajam personālam
 • Nodrošināt sava un iestādes darba regulāru pašvērtēšanu

Darba alga saskaņā ar tarifikāciju, 1 slodze.

Tālrunis informācijai: 26382177

CV un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas lūdzam sūtīt koknesespamatskola@aizkraukle.lv

Sazināsimies ar kandidātiem, kuri tiks aicināti uz darba pārrunām klātienē.

PASĀKUMU KALENDĀRS
back to top