Svarīga informācija

No 2022.gada 21.marta Kokneses pamatskola - attīstības centrs mācību procesu organizēs attālināti

18.03.2022

Pamatojoties uz 2021. gada 28. septembra MK noteikumu Nr. 662 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi COVID-19 infekcijas izplatības ievērošanai” 109. punktu un tā apakšpunktiem, epidemioloģisko situāciju Kokneses pamatskolā – attīstības centrā un 2022. gada 18. marta Aizkraukles novada pašvaldības rīkojumu Nr. 3.1/22/46, informēju, ka no 2022. gada 21. marta Kokneses pamatskolā – attīstības centrā (turpmāk tekstā Izglītības iestāde) mācības notiks attālināti.

Rīkojums

Lūgums sekot līdzi aktuālajai informācijai.

Atbalsts attālinātā mācību procesa nodrošināšanai.

Ieteikumi skolēniem.

Kokneses pamatskolas – attīstības centra administrācija


Ceļvedis vecākiem sarunai ar jauno skolēnu

01.09.2021

vp_brosura_pirmklasnieki_vaks.jpgValsts policijas izstrādājusi izdales materiālus pirmklasnieku vecākiem par drošu nokļūšanu uz skolu - 

Drošs ceļš uz skolu


Ko gaidīt no diagnosticējošajiem darbiem?

10.02.2022

1122.jpgFebruāris un marts jau ierasts ir 3. un 6. klases valsts diagnosticējošo darbu mēneši. Tuvojoties pārbaudījumu datumiem, vecākiem bieži vien rodas jautājums - kas vispār ir diagnosticējošie darbi, kam tie domāti un kā tie ietekmē bērna mācību rezultātus. Savukārt skolēni nereti uztraucas, jo valda neziņa, ko īsti gaidīt no šiem darbiem un kam būt gataviem. Lai atbalstītu vecākus un skolēnus šajā laikā, piedāvājam informatīvu rakstu par diagnosticējošajiem darbiem un ieteikumus, kā vecāki var palīdzēt bērnam valsts pārbaudes darbu laikā, izmantojot Uzdevumi.lv.

Lasīt visu ziņu
PASĀKUMU KALENDĀRS
back to top