Svešvaloda

Metodiskie materiāli angļu valodā "Animals" un "Meals"

29.04.2022

titulbildemmkolazagerasimova.jpgMetodiskais materiāls “Animals” (Dzīvnieki) 

Metodiskais materiāls “Meals” (Ēdienreizes)

Skolēnu runāšanas spēju attīstība angļu valodā ir viens no galvenajiem svešvalodu mācīšanas mērķiem skolā.

Lasīt visu ziņu

Mācību spēles angļu valodā

08.11.2021

Mācību materiālus sagatavoja speciālās izglītības skolotāja Ineta Gerasimova.

Kvalitatīva izglītības procesa nodrošināšanai un mācību vielas dažādošanai, skolotājam ir svarīgi izmantot daudzveidīgas mācību metodes un paņēmienus. Skolēniem ar speciālām vajadzībām angļu valoda ir viens no sarežģītākajiem mācību priekšmetiem. Mācību spēļu  komplekts “Domino” izstrādāts izmantošanai angļu valodas stundās apgūtā vārdu krājuma nostiprināšanai, atbilstoši mācību līdzeklī “Bright ideas 1” iekļautajām tēmām.

Lasīt visu ziņu

Pārbaudes darbi angļu valodā profesionālās pamatizglītības programmas 1.kursam

30.04.2021

Pārbaudes darbu sagatavoja speciālās izglītības skolotāja Ineta Gerasimova.

Pārbaudes darbi angļu valodā profesionālās pamatizglītības “Ēdināšanas pakalpojumi” un “Kokizstrādājumu gatavošana” 1.kursa audzēkņiem par tēmām “Ģimene. Ģimenes locekļi”, “Informācija par cilvēku”, “Veikali. Augļi un dārzeņi” izveidoti, lai pārbaudītu lasīšanas, valodas lietojuma un rakstīšanas prasmes. Pārbaudes darbos ir norādīti vērtēšanas kritēriji, maksimāli iegūstamo punktu skaits katrā uzdevumā un vērtēšanas tabula.

Lasīt visu ziņu

Mācību materiāli “Stundu saraksts” un “Jautājumi ar HOW?”

30.03.2021

Mācību materiālus sagatavoja speciālās izglītības skolotāja Ineta Gerasimova.

Skolēniem ar speciālām vajadzībām angļu valoda ir viens no sarežģītākajiem mācību priekšmetiem. Lai programmas apguvi atvieglotu, skolotājam ir svarīgi izmantot daudzveidīgas mācību metodes un paņēmienus. Izstrādātie materiāli ir izmantojami angļu valodas stundās jaunās vielas apguvei, zināšanu aktualizēšanai un nostiprināšanai, kā arī atgriezeniskās saites iegūšanai.

Lasīt visu ziņu

Pārbaudes darbs angļu valodā

06.12.2019

Pārbaudes darbu angļu valodā sagatavoja speciālās izglītības skolotāja Ineta Gerasimova.

Pārbaudes darbs angļu valodā profesionālās pamatizglītības programmas “Kokizstrādājumu gatavošana”  audzēkņiem par tēmu "Es un mana ģimene" izveidots, lai pārbaudītu klausīšanās, lasīšanas, valodas lietojuma un rakstīšanas prasmes. Pārbaudes darbā ir norādīti vērtēšanas kritēriji, maksimāli iegūstamo punktu skaits katrā uzdevumā un vērtēšanas tabula.

Lasīt visu ziņu

Pārbaudes darbs angļu valodā

06.12.2019

Pārbaudes darbu angļu valodā sagatavoja speciālās izglītības skolotāja Ineta Gerasimova.

Pārbaudes darbs angļu valodā profesionālās pamatizglītības programmas “Ēdināšanas pakalpojumi”  audzēkņiem par tēmu "Pusdienošana restorānā" izveidots, lai pārbaudītu klausīšanās, lasīšanas, valodas lietojuma un rakstīšanas prasmes. Pārbaudes darbā ir norādīti vērtēšanas kritēriji, maksimāli iegūstamo punktu skaits katrā uzdevumā un vērtēšanas tabula.

Lasīt visu ziņu

Mācību materiāls angļu valodā 3.klasei (programma 21015611)

Mācību materiālu/video stundas plānu angļu valodā 3.klasei (programma 21015611) tēmas “Ēdieni. Man garšo. Man negaršo.” zināšanu nostiprināšanai, sagatavoja speciālās izglītības skolotāja Ineta Gerasimova.

Skolēniem ar speciālām vajadzībām angļu valoda ir viens no sarežģītākajiem mācību priekšmetiem. Lai mācību programmas apguvi atvieglotu, skolotājam ir svarīgi izmantot daudzveidīgas mācību metodes un paņēmienus. Kā viena no interaktīvām metodēm var būt video stunda, kura ļauj skolēnam aktīvi iesaistīties stundas gaitā.

Lasīt visu ziņu
PASĀKUMU KALENDĀRS
back to top