Lapas karte
Kokneses pamatskola - attīstības centrs

Iepazīstot Rumānijas skolas un izglītības sistēmu

19.05.2023

rumanija2.jpgerasmus-logo.jpgIzglītības jomā veiktie pētījumi parāda, ka vislielākā ietekme uz skolēnu mācīšanos un sasniegumiem ir pedagogu efektivitātei un mācīšanas pieredzei, tādējādi, mūsdienīgu zināšanu un prasmju apgūšana, bērnu spēju attīstīšana nav iespējama bez vispusīgi izglītotiem pedagogiem. Kokneses pamatskola – attīstības centrs, kā viena no Latvijas akreditēto Erasmus+ projektu realizētājām, aktīvi piedalās izvirzīto mērķu sasniegšanā – pedagogu iesaistīšanās aktivitātēs starptautiskas pieredzes gūšanai, zināšanu papildināšana, pieredzes inovatīvu un modernu mācību metožu pielietošanā izglītojamiem ar speciālām vajadzībām iepazīšanā, pozitīvās domāšanas sekmēšanā un svešvalodu zināšanu uzlabošanā.

2023.gada maijā, kad visapkārt jūtama vasaras tuvošanās, speciālās izglītības skolotāja Gunita Dambe un direktores vietniece metodiskajā darbā Inese Svence devās nedēļu ilgā Erasmus+ projekta mācību un pieredzes apmaiņas braucienā uz Sibiu, Rumānijā. Piedaloties mobilitātē, Kokneses pamatskolas – attīstības centra pedagogi kopā kolēģiem no Čehijas, Polijas un Spānijas iepazinās ar Rumānijas izglītības sistēmu, diskutēja par aktuāliem jautājumiem un to risināšanas ceļiem katrā no valstīm, apmeklēja dažādas izglītības iestādes un apguva daudzveidīgas mācību formas un metodes, kuras būs noderīgas ikdienas darbā ar skolēniem ar speciālām vajadzībām. Rumānija līdzīgi kā Latvija ir uzsākusi ceļu uz iekļaujošu izglītību, tomēr  vienlaikus pastāv gan izglītības iestādes, kurās skolēni ar speciālām vajadzībām ir iekļauti vispārizglītojošās klasēs, gan speciālās skolas, kurās mācās tikai skolēni ar speciālām vajadzībām. Kopā ar brīnišķīgajiem pasniedzējiem Alexandru Dumbrava, Thalida Moga un Maria Oana dalībnieki apmeklēja Centrul Scolar de Educatie Incluziva Nr.1, Scoala Gimnaziala “Radu Selejan”, Johannes Honterus National Kolleg, kurās vēroja mācību procesu, tikās ar skolu administrācijām, iepazinās ar telpām un atbalsta personāla darbu.

Mācību vizītes laikā bija iespēja ne tikai mācīties, bet arī iepazīties ar Transilvānijas kultūrvēsturisko mantojumu – Šegešvaru (Sighişoara), vienu no skaistākajām un vislabāk saglabātajām Rumānijas viduslaiku pilsētām un grāfa Vlada Drakulas dzimto vietu, Brašovu (Braşov), kuru dēvē par rumāņu Zalcburgu, apmeklējām Branas pili, kura atpazīstama ar Vladu Cepešu un tiek dēvēta par “Drakulas pili”, kā arī iepazinām rumāņu tradīcijas, baudot brīnišķīgās Transilvānijas ainavas un Karpatu kalnu sniegotās virsotnes.

Erasmus+ projekti ir iespēja katram tā dalībniekam gūt starptautisku pieredzi, pilnveidot individuālo profesionālo kompetenci, attīstīt sevi kā personību, uzlabot informētību un izpratni par citām Eiropas kultūrām un valstīm, uzlabot komunikācijas prasmes un svešvalodu zināšanas.

Inese Svence un Gunita Dambe

Erasmus+ projekta dalībnieces

Kokneses pamatskola – attīstības centrs


PASĀKUMU KALENDĀRS
<>
back to top