Lapas karte
Kokneses pamatskola - attīstības centrs

Mūsu skola katram bērnam

19.08.2020

pateiciba_projekts_skola_2030.jpgVērtības nepastāv izolēti pašas par sevi. Tās arī nav harmoniskas, nepretrunīgas. Bieži tās nonāk pretrunā cita ar citu. Tādēļ vēl svarīgāka par pašām vērtībām ir vērtību sistēma ar savām hierarhijām un morālajām dilemmām. Tieši morālās dilemmas, kad ir jāizšķiras starp divām vai vairāk vērtībām, atklāj attiecīgās sabiedrības vērtību sistēmu. Katram cilvēkam tā ir konkrēti sava, taču lielākoties tā vienā sabiedrībā tomēr ir kopīga. Tieši šī kopīgā vērtību sistēma raksturo konkrēto sabiedrību kā tādu. Un tā savukārt atrodas ciešā saistībā ar attiecīgo valsts iekārtu. Autoritārā, totalitārā sabiedrībā ir sava vērtību sistēma, demokrātiskā sabiedrībā tā ir cita, kas būtiski atšķiras no autoritāras vai totalitāras sabiedrības vērtību sistēmas.

No valsts prezidenta Egila Levita runas Skola2030 konferencē “Skola katram bērnam”

 18. augustā Kokneses pamatskolas – attīstības centra projekta “Skola 2030” komanda devās uz Ādažiem, kur norisinājās projekta noslēguma konference “Mūsu skola katram bērnam”.

Atklājot konferenci, dalībniekus uzrunāja Māris Sprindžuks, Ādažu novada domes priekšsēdētājs, Velga Kakse, Mg.chem., līdzšinējā Skola2030 projekta vadītāja un Zane Oliņa, PhD., Skola2030  mācību satura ieviešanas vadītāja. Dienas gaitā kopumā notika četras darba sesijas, kuru laikā arī skolas pedagogi I.Gerasimova, J.Rotkāja, A.Kārkliņa vadīja apaļā galda diskusiju, daloties pieredzē, par tēmu “Labās prakses piemēri starppriekšmetu saiknes īstenošanai sākumskolā. Mācību stundu organizēšanā un vadīšanā izglītojamiem  ar garīgās attīstības traucējumiem”. Klātesošie tika iepazīstināti arī ar Kokneses pamatskolas – attīstības centra kā mūsdienīga izglītības centra uzdevumiem, piedāvātajām iespējām speciālās izglītības realizēšanā izglītojamiem ar attīstības traucējumiem, informēti par iespējām saņemt metodisko un konsultatīvo  palīdzību pedagogiem un vecākiem, organizējot individuālas konsultācijas, izglītojoša rakstura lekcijas, konferences, seminārus, praktikumus.

Konferences noslēgumā klātesošos uzrunāja Valsts prezidents Egils Levits, Izglītības un zinātnes ministre Ilga Šuplinska, Valsts satura centra vadītājs Guntars Catlaks, mācību satura ieviešanas vecākā eksperte Rasa Dirvēna, un Kokneses pamatskola – attīstības centrs saņēma projekta “Kompetenču   pieeja mācību saturā” Pateicības rakstu par aktīvu iesaistīšanos VISC īstenotā projekta īstenošanā un mērķu sasniegšanā – nozīmīgu ieguldījumu pilnveidotā vispārējās izglītības mācību satura aprobācijā, skolas darba organizācijas modeļa un pedagogu profesionālās kompetences metodiskā darba pilnveidē.

 

 

Kokneses pamatskolas – attīstības centra pedagogi:

Aija Kārkliņa, Jolanta Rotkāja,

Ineta Gerasimova, Inese Svence

PASĀKUMU KALENDĀRS
<>
back to top