Lapas karte
Kokneses pamatskola - attīstības centrs

Karjeras izglītība

Karjera

Ir cilvēka mērķtiecīga darbība savu kompetenču pilnveidei un izpausmei mūža garumā, un pamatskolas posms ir pats sākums tās apzinātai veidošanai, kas secīgi turpinās vidusskolā vai profesionālās izglītības iestādē, augstskolā un visas dzīves laikā.

Karjeras izglītība

Plānots pasākumu, kursu un programmu nodrošinājums izglītības iestādēs, lai mācītu un palīdzētu izglītojamajiem apgūt un attīstīt prasmes savu interešu, spēju un iespēju samērošanā, savu karjeras mērķu izvirzīšanā un karjeras vadīšanā un sniegtu zināšanas un izpratni par darba pasauli, tās saikni ar izglītību, par karjeras plānošanu un attīstīšanu visa mūža garumā. Karjeras izglītība ir veids, kā palīdzēt izglītojamiem attīstīt savas zināšanas, izpratni un prasmes, kas nepieciešamas, lai pieņemtu apzinātus lēmumus, plānotu un mērķtiecīgi veidotu savas karjeras izaugsmi.

Karjeras konsultants

Koordinē karjeras izglītības īstenošanu skolā, konsultē un informē skolēnus un pedagogus par aktualitātēm karjeras izglītībā, sadarbojas ar dažādiem partneriem karjeras veidošanas jautājumos, veido datu bāzi par skolas absolventu tālākām gaitām, pilnveido savu profesionālo kvalifikāciju.

Karjeras izglītība skolā - centrā

  • Karjeras izglītības plānošana un dokumentācijas kārtošana
  • Klases stundu (tēma – karjeras izglītība) plānošana, pārraudzība.
  • Izglītojošie pasākumi (lekcijas, semināri, konkursi, tikšanās, ekskursijas)

Tiek realizētas šādas programmas

  • Profesionālās pamatizglītības programmu "Ēdināšanas pakalpojumi"
  • Profesionālās pamatizglītības programmu "Kokizstrādājumu izgatavošana"

Interneta resursi karjeras jautājumos

Lapā atrodama informācija par Valsts ieskaitēm un eksāmeniem, par Latvijas izglītības iestādēm. Datubāzē atrodamas profesionālās vidējās izglītības programmas, augstākās izglītības studiju programmas, kā arī augstskolu un koledžu izglītības piedāvājums, arī 7 karjeras izvēles testi.

Sadaļā "Kur mācīties" iespēja izvēlēties informāciju par visu līmeņu studijām un atbilstošām programmām.

Amatu apguves iespējas pie amatu meistariem.

Pieejamie resursi karjeras jautājumos

  • Karjeras izglītība. Metodiskie ieteikumi. 7. – 9. klasē
  • Iepazīsti izglītības un darba pasauli. Atrodi savu ceļu! CD – Karjeras un izglītības iespējas būvniecības nozarē
  • Iepazīsti izglītības un darba pasauli. Atrodi savu ceļu! CD – Karjeras un izglītības iespējas mašīnbūves un metālapstrādes nozarē
  • Iepazīsti izglītības un darba pasauli. Atrodi savu ceļu! CD – Karjeras un izglītības iespējas ķīmijas un farmācijas nozarē
  • Profesiju standarti - www.karjerascentrs.lv

Citus informatīvos materiālus iespējams atrast Skolas - centra bibliotēkā

PASĀKUMU KALENDĀRS
<>
back to top