Projekts ERASMUS + 2020 "Kopā mēs varam un darām"

Projekts: "Kopā mēs varam un darām"

Projekta Nr.: 2020-1-LV01-KA101-077180

Projekta īstenošanas laiks: no 2020.gada 1.septembra līdz 2021.gada 31.augustam

Projekta partneri:

  • Project management Spain Erasmus plus, S.L.U.(Spānija)
  • Areadne OE (Grieķija)
  • Ustanova za obrazovanje odraslih Maksima (Horvātija)
  • Oloklirosi single member private company (Grieķija)

Projekta mērķis:

Pedagoģiskā personāla kompetenču pilnveide – modernu mācību metožu apguve, preventīvo pasākumu organizēšana priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas mazināšanai, svešvalodu zināšanu paaugstināšana, ārvalstu pieredzes gūšana.

Projekta sagaidāmie rezultāti:

Pedagogu profesionālās kompetences pilnveide atbilstoši pārmaiņām mūsdienu izglītības sistēmā sniegs ilgstošu ietekmi uz izglītības iestādes darbības kvalitāti, uzlabos mācību procesa organizēšanu atbilstoši jaunajam mācību saturam, sekmēs izglītības iegūšanu un mācību pārtraukšanas risku mazināšanu, uzlabos skolas kā attīstības centra darbību, nododot ārvalstu pieredzi Zemgales reģiona un Latvijas pedagogiem, organizējot izglītojoša satura pasākumus.

Projekta koordinatore:  Ineta Gerasimova, Kokneses pamatskolas – attīstības centra metodiķe

printēt

Kopā mēs varam un darām07.09.2020

Erasmus+ mācību mobilitātes ir iespēja izglītībā iesaistītajiem mācīties un gūt pieredzi ārvalstīs. Tās ļauj skolotājiem doties uz kādu no Erasmus+ partnervalsti, lai mācītos, padziļinātu savu kompetenci un atpakaļ uz Latviju pārvestu jaunu akadēmisko, profesionālo un dzīves pieredzi.

Kokneses pamatskolas – attīstības centram ir svarīga pedagoģiskā personāla profesionālisma, kompetences, motivācijas un kapacitātes paaugstināšana, lai nodrošinātu kvalitatīvu un konkurētspējīgu izglītības procesu skolēniem ar speciālām vajadzībām, sniegtu atbalstu reģiona izglītības iestāžu pedagogiem, izglītojamiem un vecākiem.

printēt Lasīt visu ziņu
PASĀKUMU KALENDĀRS
back to top