ERASMUS 2020

Kokneses pamatskolas – attīstības centra pedagogi gūst pieredzi Horvātijā

01.09.2021

eu_flag_erasmus_vect_pos_2.jpg

             2021.gada jūlijā Kokneses pamatskolas – attīstības centra skolotājas Elīna Māliņa un Svetlana Gžibovska devās uz Splitu Horvātijā, lai piedalītos Erasmus+2020 projekta “Kopā mēs varam un darām” kursos “Stratēģijas priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”.

Lasīt visu ziņu galerija (1)

Erasmus+ ieinteresē un rada gandarījumu

26.08.2021

eu_flag_erasmus_vect_pos_2.jpgcropped_erasmus_learn_fb_logo.jpgErasmus+  ieinteresē un rada gandarījumu

Erasmus+ projekta “Kopā mēs varam un darām” ietvaros Kokneses pamatskolas – attīstības centra skolotājas Inese Svence un Ineta Gerasimova piedalījās kursos “Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšana”, kas notika Krētā no 5. līdz 11.jūlijam.

Lasīt visu ziņu galerija (1)

Kokneses pamatskolas – attīstības centra pedagogi papildina zināšanas Erasmus+ projektos

26.11.2020

20201009_101818.jpgAY0jCeRMMhV4AAAAAElFTkSuQmCC

Kokneses pamatskola – attīstības centrs ir mūsdienīga speciālās izglītības iestāde, kura nodrošina kvalitatīvu mācību un audzināšanas procesu skolēniem ar speciālām vajadzībām. Skola ir arī speciālās izglītības attīstības centrs, kurš organizē konferences, kursus, seminārus, sniedz atbalstu un konsultācijas pedagogiem, skolēniem un viņu vecākiem, izstrādā metodiskus materiālus un ieteikumus, tādēļ pedagogiem ir svarīgi nepārtraukti papildināt zināšanas, gūt jaunu pieredzi izglītības procesa vadīšanas modernizācijā un daudzveidīgu mācību metožu pielietošanā. Sākot ar 2016.gadu, skola piedalās Erasmus+ projektos, tādējādi, attīstot sadarbību ar ārvalstu izglītības iestādēm, veicinot izglītības procesa internacionalizāciju, sekmējot pedagoģiskā personāla un vadības profesionālo kompetenču pilnveidi, uzlabojot pedagogu metodiskās zināšanas un prasmes skolēnu ar speciālām vajadzībām izglītošanā.

Lasīt visu ziņu

Projekts ERASMUS + 2020 "Kopā mēs varam un darām"

erasmus_logo.jpg

Projekts: "Kopā mēs varam un darām"

Projekta Nr.: 2020-1-LV01-KA101-077180

Projekta īstenošanas laiks: no 2020.gada 1.septembra līdz 2021.gada 31.augustam

Projekta partneri:

  • Project management Spain Erasmus plus, S.L.U.(Spānija)
  • Areadne OE (Grieķija)
  • Ustanova za obrazovanje odraslih Maksima (Horvātija)
  • Oloklirosi single member private company (Grieķija)

Projekta mērķis:

Pedagoģiskā personāla kompetenču pilnveide – modernu mācību metožu apguve, preventīvo pasākumu organizēšana priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas mazināšanai, svešvalodu zināšanu paaugstināšana, ārvalstu pieredzes gūšana.

Projekta sagaidāmie rezultāti:

Pedagogu profesionālās kompetences pilnveide atbilstoši pārmaiņām mūsdienu izglītības sistēmā sniegs ilgstošu ietekmi uz izglītības iestādes darbības kvalitāti, uzlabos mācību procesa organizēšanu atbilstoši jaunajam mācību saturam, sekmēs izglītības iegūšanu un mācību pārtraukšanas risku mazināšanu, uzlabos skolas kā attīstības centra darbību, nododot ārvalstu pieredzi Zemgales reģiona un Latvijas pedagogiem, organizējot izglītojoša satura pasākumus.

Projekta koordinatore:  Ineta Gerasimova, Kokneses pamatskolas – attīstības centra metodiķe

Kopā mēs varam un darām

07.09.2020

erasmus_logo.jpg

Erasmus+ mācību mobilitātes ir iespēja izglītībā iesaistītajiem mācīties un gūt pieredzi ārvalstīs. Tās ļauj skolotājiem doties uz kādu no Erasmus+ partnervalsti, lai mācītos, padziļinātu savu kompetenci un atpakaļ uz Latviju pārvestu jaunu akadēmisko, profesionālo un dzīves pieredzi.

Kokneses pamatskolas – attīstības centram ir svarīga pedagoģiskā personāla profesionālisma, kompetences, motivācijas un kapacitātes paaugstināšana, lai nodrošinātu kvalitatīvu un konkurētspējīgu izglītības procesu skolēniem ar speciālām vajadzībām, sniegtu atbalstu reģiona izglītības iestāžu pedagogiem, izglītojamiem un vecākiem.

Lasīt visu ziņu
PASĀKUMU KALENDĀRS
back to top