eTwinning

“LASI, KLAUSIES, STĀSTI!”

etwinning_logo.jpg

      lasi_klausies_stasti.jpg3.jpg


eTwinning ir Eiropas skolu sadarbības tīkls, daļa no Erasmus+, kura mērķis ir veicināt izglītības iestāžu sadarbību, izmantojot projektu kā metodi mācību procesā, nodrošinot kompetenču pieeju izglītībā, kā arī veicinot skolotāju tālākizglītību informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) jomā. Pievienošanās eTwinning, lielākajam skolotāju tīklam Eiropā, Kokneses pamatskolai – attīstības centram bija viens no 2020.gada izaicinājumiem, jo tā nav tikai platforma, bet kopiena uzņēmīgiem, radošiem un moderni domājošiem pedagogiem.

Lasīt visu ziņu

"Man Tev ir vēstule"

etwinning_logo.jpg                        Size Bir Mektubum Var

Mūsdienās vēstules rakstām un nosūtam pa pastu ļoti reti – dažreiz pastkastītē var atrast apsveikumus uz jubilejām un svētkiem, vai iestāžu un organizāciju sūtītas vēstules. Mūsdienās, kad daudzas lietas darām datoros vai telefonos, cilvēki ziņu nosūtīšanai izmanto e-pastu vai īsziņu. Tomēr ar roku rakstīta vēstule ir personiskāka, tā raisa pozitīvas un neatkārtojamas sajūtas gan nosūtītājā, gan saņēmējā.

Kokneses pamatskola – attīstības centrs ir iesaistījies eTwinning projektā “Man tev ir vēstule”, lai kopā ar dalībniekiem no Turcijas, Rumānijas, Albānijas un Ukrainas, rakstot viens otram vēstules un sūtot apsveikumus, veicinātu bērnos interesi par dažādām valstīm, cilvēkiem, kultūrām un rosinātu sazināties, izmantojot vēstuļu rakstīšanu.

Lasīt visu ziņu

“Lasi, klausies, stāsti!”

etwinning_logo.jpg

lasi_klausies_stasti.jpg
             Bir de Böyle Dinle

Skolēniem ar speciālām vajadzībām lasītprasmes apguve un lasītā teksta izpratne sagādā lielas grūtības. eTwinning projektā “Lasi, klausies, stāsti!” dalībnieki no Turcijas, Latvijas, Rumānijas, Albānijas un Tunisijas, izmantojot daudzveidīgas metodes un paņēmienus, veicinās bērnos interesi par grāmatām un lasīšanas procesu.

Lasīt visu ziņu

"Kopā mēs esam stipri"

etwinning_logo.jpgkopa_stipri_projekta_logo.jpg

 


BİRLİKTE GÜÇLÜYÜZ & WE ARE STRONG TOGETHER

eTwining projektā “Kopā mēs esam stipri” piedalās partneri no Turcijas, Latvijas un Azerbaidžānas, lai sekmētu skolēnu ar speciālām vajadzībām iekļaušanu sabiedrībā, veicinātu viņu komunikāciju un sadarbību ar vienaudžiem vispārizglītojošajās skolās, kā arī sniegtu informāciju un veidotu pozitīvu attieksmi plašākai sabiedrībai par  cilvēkiem ar invaliditāti un bērniem ar dažādiem attīstības traucējumiem. Piedaloties projektā, skolēni gan no speciālajām, gan vispārizglītojošajām skolām, kopīgi darbojoties, attīstīs savas sociālās un mākslinieciskās prasmes, pilnveidos saskarsmes un komunikāciju prasmes.  

Ineta Gerasimova, Elīna Ivanāne un Inese Svence,

projekta koordinatores Kokneses pamatskolā – attīstības centrā

Lasīt visu ziņu galerija (8)
PASĀKUMU KALENDĀRS
back to top