Karjeras izglītība

Karjera

Ir cilvēka mērķtiecīga darbība savu kompetenču pilnveidei un izpausmei mūža garumā, un pamatskolas posms ir pats sākums tās apzinātai veidošanai, kas secīgi turpinās vidusskolā vai profesionālās izglītības iestādē, augstskolā un visas dzīves laikā.

Karjeras izglītība

Plānots pasākumu, kursu un programmu nodrošinājums izglītības iestādēs, lai mācītu un palīdzētu izglītojamajiem apgūt un attīstīt prasmes savu interešu, spēju un iespēju samērošanā, savu karjeras mērķu izvirzīšanā un karjeras vadīšanā un sniegtu zināšanas un izpratni par darba pasauli, tās saikni ar izglītību, par karjeras plānošanu un attīstīšanu visa mūža garumā. Karjeras izglītība ir veids, kā palīdzēt izglītojamiem attīstīt savas zināšanas, izpratni un prasmes, kas nepieciešamas, lai pieņemtu apzinātus lēmumus, plānotu un mērķtiecīgi veidotu savas karjeras izaugsmi.

Karjeras konsultants

Koordinē karjeras izglītības īstenošanu skolā, konsultē un informē skolēnus un pedagogus par aktualitātēm karjeras izglītībā, sadarbojas ar dažādiem partneriem karjeras veidošanas jautājumos, veido datu bāzi par skolas absolventu tālākām gaitām, pilnveido savu profesionālo kvalifikāciju.

Karjeras izglītība skolā - centrā

 • Karjeras izglītības plānošana un dokumentācijas kārtošana
 • Klases stundu (tēma – karjeras izglītība) plānošana, pārraudzība.
 • Izglītojošie pasākumi (lekcijas, semināri, konkursi, tikšanās, ekskursijas)

Tiek realizētas šādas programmas

 • Profesionālās pamatizglītības programmu „Ēdināšanas pakalpojumi”
 • Profesionālās pamatizglītības programmu „Kokizstrādājumu izgatavošana”

Interneta resursi karjeras jautājumos

Apkopota informācija par nodarbinātību cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem vieglajā valodā.

Lapā atrodama informācija par Valsts ieskaitēm un eksāmeniem, par Latvijas izglītības iestādēm. Datubāzē atrodamas profesionālās vidējās izglītības programmas, augstākās izglītības studiju programmas, kā arī augstskolu un koledžu izglītības piedāvājums, arī 7 karjeras izvēles testi.

Sadaļā „Kur mācīties” iespēja izvēlēties informāciju par visu līmeņu studijām un atbilstošām programmām.

Amatu apguves iespējas pie amatu meistariem.

Maksas konsultācijas, lai uzlabotu jauniešu prasmes patstāvīgi pieņemt lēmumus un plānot sev piemērotāko karjeru.

Pieejamie resursi karjeras jautājumos

 • Karjeras izglītība. Metodiskie ieteikumi. 7. – 9. klasē
 • Iepazīsti izglītības un darba pasauli. Atrodi savu ceļu! CD – Karjeras un izglītības iespējas būvniecības nozarē
 • Iepazīsti izglītības un darba pasauli. Atrodi savu ceļu! CD – Karjeras un izglītības iespējas mašīnbūves un metālapstrādes nozarē.
 • Iepazīsti izglītības un darba pasauli. Atrodi savu ceļu! CD – Karjeras un izglītības iespējas ķīmijas un farmācijas nozarē
 • Profesiju standarti - www.karjerascentrs.lv
 • Pieprasītāko profesiju tops; progresīvās profesijas; www.izaugsme.lv
 • Profesionālā izglītība; profesiju standarti, www.izmpic.gov.lv
 • Informācija par karjeras resursiem - www.vakance.lv/saites.php

Citus informatīvos materiālus iespējams atrast skolas - centra bibliotēkā vai pie direktores Anitas Ščerbinskas

PASĀKUMU KALENDĀRS
back to top