Lapas karte
Kokneses pamatskola - attīstības centrs

Mācību un metodiskie atbalsta materiāli

Ieteikumi darbam ar skolēniem ar garīgās attīstības traucējumiem

27.02.2024

ieteikumidarbamargatbilde.jpgMetodiskais materiāls "Ieteikumi darbam ar skolēniem ar garīgās attīstības traucējumiem"

Garīgās attīstības traucējumi ir intelektuālās darbības traucējumi, kas radušies organisku galvas smadzeņu darbības traucējumu rezultātā, ir iedzimti vai iegūti smadzeņu vai CNS bojājumi, tādēļ bērniem ar šiem traucējumiem ir raksturīga gan valodas, gan kustību, gan psihisko procesu vēlīna/kavēta attīstība. Atbalsta pasākumi mācību procesā ietver sevī dažāda veida metodes, kas palīdz skolēniem ar speciālām izglītības vajadzībām pārvarēt veselības problēmu vai attīstības traucējumu radītos ierobežojumus. Speciālā pedagoga Ineses Svences un speciālās izglītības skolotājas Inetas Gerasimovas sagatavotajā metodiskajā materiālā “Ieteikumi darbam ar skolēniem ar garīgās attīstības traucējumiem” ir apkopota informācija par izziņas procesu īpatnībām, sniegti ieteikumi ikdienas darbam un pielāgojumiem individualizēta mācīšanās procesa organizēšanas nodrošināšanai, atbilstoši ikviena bērna spējām.

Speciālo vajadzību pazīmes bērniem jaunākajā pirmsskolas vecumposmā

07.02.2024

20240207pikavetaatt.jpgMetodiskais materiāls "Speciālo vajadzību pazīmes bērniem jaunākajā pirmsskolas vecumposmā"

Pirmsskolas izglītība ir posms katra bērna dzīvē, kurā notiek viņa individualitātes un personības veidošanās, veselības nostiprināšana un sagatavošanās pamatizglītības ieguvei. Ikviens bērns ir unikāls, katrs apgūst sasniedzamo rezultātu savā individuālā tempā – viens to dara ātri un precīzi, citam nepieciešams ilgāks laiks, lai vingrinātos, citam nepieciešama atvieglota programma un papildus atbalsts. Speciālā pedagoga Ineses Svences sagatavotajā metodiskajā materiālā “Speciālo vajadzību pazīmes bērniem jaunākajā pirmsskolas vecumposmā” ir apkopota informācija par speciālo vajadzību un attīstības traucējumu raksturīgākajām pazīmēm, kas palīdzēs pedagogiem pilnveidot izpratni par savlaicīgas diagnostikas nozīmi bērnu dažādo mācīšanās vajadzību noteikšanā, organizējot kvalitatīvu, katra spējām atbilstošu izglītības procesu pirmsskolā.

Metodiskais materiāls "Informāciju un komunikāciju tehnoloģijas klasē"

19.12.2023

met-mat-informaciju-un-komunikaciju-tehnologijas.jpgmetmatrikterasmusbilde1.jpgMetodiskais materiāls "Informāciju un komunikāciju tehnoloģijas klasē"

Digitālo ierīču un tehnoloģiju izmantošana ir kļuvusi par neatņemamu sastāvdaļu izglītības iestādēs mācību plānošanā un īstenošanā. Tā nodrošina kvalitatīvu, mūsdienu prasībām atbilstošu izglītības procesu, jo skolēniem arvien vairāk ir nepieciešamas digitālās kompetences, lai viņi būtu gatavi dzīvei mainīgajā pasaulē. Metodisko materiālu veidojušas Kokneses pamatskolas – attīstības centra skolotājas Elīna Māliņa un Daina Logina, izmantojot Erasmus projekta mobilitātes kursos "ICT and Outdoor Teaching and Learning" gūtās zināšanas.

Praktiski ieteikumi lasītprasmes veicināšanai izglītojamiem ar speciālām vajadzībām

08.11.2023

lasitprasme08112023.jpgPraktiski ieteikumi lasītprasmes veicināšanai izglītojamiem ar speciālām vajadzībām

Lasīšana ir sarežģīta sensoriskās domāšanas prasme zīmju uztveršanai un to veidojošo jēdzienu artikulācijai, māka koordinēt acu kustības ar redzētā jēgas uztveršanu.

Lasīt visu ziņu

Metodiskais materiāls "Microsoft rīku pielietošanas iespējas mūsdienīgā un izglītojošā mācību procesā"

06.06.2023

microsoftizmantosanasrikierasmus22attels.jpgMetodiskais materiāls "Microsoft rīku pielietošanas iespējas mūsdienīgā un izglītojošā mācību procesā"

Metodisko materiālu "Microsoft rīku pielietošanas iespējas mūsdienīgā un izglītojošā mācību procesā" ir izveidojušas Kokneses pamatskolas – attīstības centra skolotājas Lāsma Gūte un Līga Ziemele, izmantojot Erasmus+ projekta mobilitātes kursos “Microsoft for Education: Powerful Tools to Create, Share and Inspire” gūtās zināšanas. Daudzveidīgie Microsoft programmas izmantošanas rīki Pear Deck, Sway, Nearpod, Slido ir noderīgi ikviena pedagoga darbā, jo ar to palīdzību var vadīt mācību stundas interaktīvā veidā, veicinot skolēnos interesi un motivāciju, izmantot tās kā koplietošanas platformu izglītības satura kopīgošanai.

Runas un valodas pārbaudes karte

19.05.2023

20230519valodaskartebilde.jpgValodas novērtēšanas karte

Valodas apguves līmenis būtiski ietekmē katra bērna attīstību un visu viņa psihisko darbību kopumā. Individuāla, daudzpusīga runas un valodas attīstības traucējumu noteikšana dod iespēju izvirzīt precīzākus runas un valodas koriģējoši attīstošos uzdevumus. Kokneses pamatskolas – attīstības centra logopēdes N.Bāliņa un I.Vītola, balstoties uz S. Tūbeles grāmatu “Valodas traucējumu novērtēšana”, izveidojušas pielāgotu runas un valodas pārbaudes karti, kura izmantojama ikdienas darbā ar izglītojamiem ar speciālām vajadzībām.

​Metodiskais materiāls "Digitālo stāstu veidošana"

16.05.2023

20230516digstastuveidatt.jpgMetodiskais materiāls "Digitālo stāstu veidošana"

Kokneses pamatskolas – attīstības centra skolotāju Agitas Lindenbergas un Inta Miķelsona izveidotais metodiskais materiāls “21.gadsimts tehnoloģiju pasaule. Digitālo stāstu veidošana” sagatavots, izmantojot Erasmus+ projekta mobilitātes kursos “Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas speciālajā izglītībā” gūtās zināšanas. Mūsu ikdiena vairs nav iedomājama bez tehnoloģiju izmantošanas, un viens no galvenajiem skolotāja uzdevumiem ir izglītības procesā iemācīt audzēkņiem prasmes lietderīgi lietot datorus, telefonus un planšetes.

PASĀKUMU KALENDĀRS
<>
back to top