Lapas karte
Kokneses pamatskola - attīstības centrs

Mācību un metodiskie atbalsta materiāli

Runas un valodas pārbaudes karte

19.05.2023

20230519valodaskartebilde.jpgValodas novērtēšanas karte

Valodas apguves līmenis būtiski ietekmē katra bērna attīstību un visu viņa psihisko darbību kopumā. Individuāla, daudzpusīga runas un valodas attīstības traucējumu noteikšana dod iespēju izvirzīt precīzākus runas un valodas koriģējoši attīstošos uzdevumus. Kokneses pamatskolas – attīstības centra logopēdes N.Bāliņa un I.Vītola, balstoties uz S. Tūbeles grāmatu “Valodas traucējumu novērtēšana”, izveidojušas pielāgotu runas un valodas pārbaudes karti, kura izmantojama ikdienas darbā ar izglītojamiem ar speciālām vajadzībām.

​Metodiskais materiāls "Digitālo stāstu veidošana"

16.05.2023

20230516digstastuveidatt.jpgMetodiskais materiāls "Digitālo stāstu veidošana"

Kokneses pamatskolas – attīstības centra skolotāju Agitas Lindenbergas un Inta Miķelsona izveidotais metodiskais materiāls “21.gadsimts tehnoloģiju pasaule. Digitālo stāstu veidošana” sagatavots, izmantojot Erasmus+ projekta mobilitātes kursos “Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas speciālajā izglītībā” gūtās zināšanas. Mūsu ikdiena vairs nav iedomājama bez tehnoloģiju izmantošanas, un viens no galvenajiem skolotāja uzdevumiem ir izglītības procesā iemācīt audzēkņiem prasmes lietderīgi lietot datorus, telefonus un planšetes.

Metodiskais materiāls “Enegramma – atbalsts komandas veidošanā”

16.05.2023

eneagrammaattels20230516.jpgMetodiskais materiāls “Enegramma – atbalsts komandas veidošanā”
Kokneses pamatskolas – attīstības centra skolotājas Baiba Tālmane un Nellija Bāliņa pilnveidoja savu profesionālo kompetenci Erasmus+ projekta mobilitātē Spānijā, piedaloties kursos “Teacher training. Team leading.” Metodiskajā materiālā “Enegramma – atbalsts komandas veidošanā” ir apkopotas gūtās zināšanas par ķermeņa valodas doto signālu uztveršanu, negatīvu un pozitīvu komunikāciju, stereotipisku domāšanu, komandas veidošanu un vienotu mērķu izvirzīšanu.

Metodiskais materiāls "Emociju līdzsvarošana"

16.05.2023

20230516emocijulidzsvarosanabilde.jpgMetodiskais materiāls "Emociju līdzsvarošana"

Ikdienas steiga un stress arvien vairāk liek meklēt veidus kā skolēniem  un pedagogiem līdzsvarot savas emocijas. Kokneses pamatskolas – attīstības centra skolotājas Ilze Džigune un Laimdota Stepēna, izmantojot Erasmus+ projekta kursos "Emocionālo panākumu stratēģijas skolās" gūtās zināšanas, sagatavojušas metodisko materiālu, kurā iepazīstina ar dažām aktivitātēm emociju līdzsvarošanai.

Metodiskais materiāls “Ieteikumi mācību procesa organizēšanā izglītojamiem ar speciālām vajadzībām”

02.02.2023

metodiskais-materials-1.jpgMetodiskais materiāls “Ieteikumi mācību procesa organizēšanā izglītojamiem ar speciālām vajadzībām”

Kokneses pamatskolas – attīstības centra skolotājas Lāsma Gūte un Maija Zeilāne metodisko materiālu “Ieteikumi mācību procesa organizēšanā izglītojamiem ar speciālām vajadzībām” veidoja, izmantojot  Erasmus+ projekta laikā apmeklēto kursu “Speciālās izglītības vajadzības un inovatīvas pieejas” materiālus un gūtās zināšanas.

Lasīt visu ziņu

Metodisko darbu skate "Ideju tirgus 2022"

27.01.2023

idejutirgus2022attels.jpgPedagogu pieredze personalizēta izglītības procesa organizēšanā

Personalizētu izglītību var raksturot kā izglītības modeli, kurā mācību metodes un stratēģijas ir orientētas uz izglītojamā individuālajām vajadzībām. Ikviens cilvēks ir unikāls, ar atšķirīgām īpašībām un rakstura iezīmēm. Katrs komunicē atšķirīgi, domā citādi, un katram piemīt savs mācīšanās stils. Individuālais mācību plāns, kas pielāgots cilvēka unikālajām īpašībām, ir visefektīvākais un sasniedz vislabākos rezultātus. Viens no izglītības zinātnes pētniekiem Malkolms S. Noulzs (Malcolm S. Knowles) akcentē: lai mācīšanās būtu efektīva, ir svarīgi mācības pielāgot ne tikai izglītojamā personiskajām vajadzībām, bet arī viņa vecumam atbilstošajai sociālajai lomai. Ja tas tiek ņemts vērā, viņam rodas motivācija mācīties, kas piešķir šim procesam jēgu un ļauj sasniegt vēlamos rezultātus. Cilvēki vislabāk koncentrējas darbam tad, ja skaidri apzinās šī procesa jēgu un ieguvumus, mācības uztver kā neatņemamu ikdienas sastāvdaļu. Tādējādi, radot motivāciju un izvēloties vispiemērotāko mācīšanās stilu, vēlamo rezultātu var sasniegt daudz ātrāk un vieglāk.

Lasīt visu ziņu

Ievads lietišķās uzvedības analīzē

20.12.2022

ababilde20221214.jpgMetodiskais materiāls “Ievads lietišķās uzvedības analīzē”

Metodiskajā materiālā “Ievads lietišķās uzvedības analīzē” savā pieredzē dalās Kokneses pamatskolas – attīstības centra sadarbības partneres, ABA terapijas speciālistes no Amerikas Savienotām Valstīm – Maija Graudiņa Reisterera (MS, Board Certified Behavior Analyst, ABA Pathways, direktora vietniece) un Elaina Heard (MS, Board Certified Behavior Analyst, Watson’s Way ABA, izpilddirektore).

Lasīt visu ziņu
PASĀKUMU KALENDĀRS
<>
back to top