Projekts NORDPLUS 2020 "We can and do together"

logo_nordplus.jpgProjekts: "We can and do together"

Projekta Nr.: NPJR-2020/10222

Projekta īstenošanas laiks: no 2020.gada oktobra līdz 2021.gada septembrim

Projekta partneri: Skola Alytus “Vilties”, Viļna (Lietuva).

Projekta mērķis:

Dažādu mācību metožu pielietošanas aktualizēšana kvalitatīva izglītības procesa organizēšanā izglītojamajiem ar speciālām vajadzībām, akcentējot interaktīvo materiālu izmantošanu, pedagoģiskās pieredzes un labās prakses piemēru popularizēšanu,  svešvalodu prasmju uzlabošanu un starpkultūru dialogu stiprināšanu.

 

Projekta kontaktpersona:

Ineta Gerasimova, Kokneses pamatskolas - attīstības centra metodiķe

printēt

NORDPLUS PROJEKTI IZGLĪTĪBAI08.09.2020

logo_nordplus.jpg

Nordplus izglītības projektos piedalās skolēni, skolotāji, studenti, pasniedzēji un pieaugušie no Baltijas un Ziemeļvalstīm. Šo programmu 1988./1989. gadā izveidoja Ziemeļu Ministru padome. Sākotnēji tajā piedalījās tikai Ziemeļvalstis, taču kopš 2008.gada programmā piedalās arī Baltijas valstis, lai uzlabotu un ieviestu jauninājumus Baltijas un Ziemeļvalstu izglītības sistēmās.

Neziņas pilnajā laikā, kas saistīts ar Covid – 19 pandēmiju, Kokneses pamatskola – attīstības centrs saņēma ziņu no Ziemeļu ministru padomes, ka iesniegtais projekts “We can and do together”, ar  mērķi stiprināt un attīstīt Latvijas un Lietuvas skolu sadarbību izglītības jomā, akcentējot dažādu interaktīvu mācību metožu un paņēmienu izmantošanu mācību procesā skolēniem ar speciālām vajadzībām, stiprinot starpkultūru dialogu un pilnveidojot projektā iesaistīto dalībnieku svešvalodu prasmes un iemaņas, ir apstiprināts.

printēt Lasīt visu ziņu
PASĀKUMU KALENDĀRS
back to top