Pirmsskolas rotaļu grupa

Kokneses internātpamatskolā – attīstības centrā ar 2012. gada novembri darbu uzsākusi rotaļu grupa pirmsskolas vecuma bērniem, kurā pedagogu vadībā tiek nodrošināta bērnu uzraudzība un drošība, ēdināšana un atpūta, attīstību veicinošas un audzinošas nodarbības, sociālo prasmju un citu iemaņu attīstīšana.

Pirmsskolas rotaļu grupas mērķis – bērna attīstoša un audzinoša procesa organizācija, nodrošinot ģimenēm atbalstu bērna audzināšanā.

Pirmsskolas rotaļu grupas uzdevumi:

  • Nodrošināt bērniem iespēju apmeklēt pirmsskolas rotaļu grupu.
  • Nodrošināt bērnu attīstību veicinošas un audzinošas nodarbības.
  • Nodrošināt bērnu uzraudzību un drošību, vecāku īslaicīgas prombūtnes laikā.
  • Veicināt bērnu sociālo prasmju un dažādu iemaņu attīstību.
  • Izglītot bērnu vecākus vai aizbildņus, organizējot konsultācijas un izglītojošus pasākumus.

Uzņemšana:

  • Pirmsskolas rotaļu grupā uzņem bērnus no diviem līdz pieciem gadiem, dzīvojošus Kokneses un citos novados.
  • Uzņemšana notiek visu mācību gadu.

Darba laiks:

  • No plkst. 7.30 līdz 21.00 katru darba dienu mācību gada ietvaros.
  • Nepieciešamības gadījumā vecākiem ir iespēja individuāli vienoties par bērna uzturēšanās laiku arī pa nakti.

Par pieteikšanos pirmsskolas rotaļu grupā un tās darbu interesēties pa tālruni 26382177 – direktore vai 29687125 – direktores vietniece metodiskajā darbā.www.ksip-ac.lv.

A. Ščerbinska, direktore

PASĀKUMU KALENDĀRS
back to top