Lapas karte
Kokneses pamatskola - attīstības centrs

ERASMUS 2023

Uzmanības centrā - lasītprasme

08.01.2024

photo-2024-01-08-15-53-38-1.jpgSkolēnu Ziemas brīvdienu laikā Kokneses pamatskolas – attīstības centra skolotāji papildināja savu profesionālo pedagoģisko kompetenci, piedaloties seminārā “Mūsdienīgas mācību metodes efektīvai valoddarbības prasmju apgūšanai un informāciju tehnoloģiju lietošanai”, kas notika 2024.gada 3.janvārī izglītības iestādē.

Lasīt visu ziņu galerija (3)

PROJEKTS ERASMUS+ 2023

24.08.2023

erasmus-logo.jpgProjekta nosaukums: Erasmus+ 1.pamatdarbības “Personu mobilitāte mācību nolūkos” akreditēts projekts

Projekta Nr.: 2023-1-LV-KA121-SCH-000131783

Projekta īstenošanas laiks: no 01.06.2023. – 31.08.2024.

Projekta mērķi:

Gūt jaunas zināšanas un iepazīties ar labāko starptautisko pieredzi inovatīvu  un modernu mācību metožu, darba organizācijas formu pielietošanu izglītojamiem ar speciālām vajadzībām.

Apgūt Eiropas pieredzi mūsdienīgas izglītības nodrošināšanai, veicinot   efektīvu digitālās izglītības procesu norisi skolā.

Sekmēt pedagogu personības, profesionalitātes, pozitīvās domāšanas un pašpilnveides kompetences attīstīšanu.

Uzlabot pedagogu svešvalodu zināšanas un izpratni par Eiropas kultūrām un valstīm, attīstot Eiropas pilsoniskuma un identitātes izjūtu.

Lasīt visu ziņu

Metodiskais materiāls "Informāciju un komunikāciju tehnoloģijas klasē"

19.12.2023

met-mat-informaciju-un-komunikaciju-tehnologijas.jpgmetmatrikterasmusbilde1.jpgMetodiskais materiāls "Informāciju un komunikāciju tehnoloģijas klasē"

Digitālo ierīču un tehnoloģiju izmantošana ir kļuvusi par neatņemamu sastāvdaļu izglītības iestādēs mācību plānošanā un īstenošanā. Tā nodrošina kvalitatīvu, mūsdienu prasībām atbilstošu izglītības procesu, jo skolēniem arvien vairāk ir nepieciešamas digitālās kompetences, lai viņi būtu gatavi dzīvei mainīgajā pasaulē. Metodisko materiālu veidojušas Kokneses pamatskolas – attīstības centra skolotājas Elīna Māliņa un Daina Logina, izmantojot Erasmus projekta mobilitātes kursos "ICT and Outdoor Teaching and Learning" gūtās zināšanas.

Eiropas pieredze nākotnes skolai

13.11.2023

20231109erasmusseminars.jpgerasmus-logo.jpgValsts izglītības attīstības aģentūra 2023. gada 9. novembrī rīkoja Erasmus+ programmas Pamatdarbības (KA1) Tematiskās uzraudzības klātienes semināru organizācijām ar Erasmus akreditāciju skolu, profesionālajā un pieaugušo izglītībā “Erasmus kvalitātes standarti – priekšnosacījums kvalitatīvu mācību mobilitātes projektu īstenošanai”. Semināru atklāja Liene Cauna,  Erasmus+ programmas departamenta Mācību mobilitātes nodaļas vecākā eksperte, iepazīstinot ar  akreditēto organizāciju aptaujas rezultātiem, savukārt, Michał Pachocki, Polijas Erasmus+ nacionālās aģentūras pārstāvis, dalījās pieredzē par daudzveidīgu kvalitātes aspektu ietekmi uz  mobilitāšu projektiem. Jautājumus par Erasmus kvalitātes standartiem un akreditācijas būtiskiem īstenošanas aspektiem aktualizēja Katrīna Kudiņa un Laima Jaunsubrēna, Erasmus+ programmas departamenta Mācību mobilitātes nodaļas vecākās ekspertes. Strādājot darba grupās, izglītības iestāžu pārstāvji dalījās pieredzē, dibināja jaunus kontaktus un diskutēja par Erasmus kvalitātes standartu pamatprincipu ieviešanu, aktivitāšu labu pārvaldību, mācību rezultātu noteikšanu un izvērtēšanu, mobilitātes rezultātu integrēšanu organizācijas darbā un rezultātu izplatīšanu.

Lasīt visu ziņu

Erasmus+ 2023 projekta mobilitāte Nicā, Francijā

13.11.2023

img-20231028-wa0023.jpgerasmus-logo.jpgMēs Kokneses pamatskolas – attīstības centra skolotājas Elīna Māliņa un Daina Logina no 2023. gada 23. oktobra līdz 28. oktobrim piedalījāmies Erasmus projekta mobilitātes kursos "ICT and Outdoor Teaching and Learning", lai pilnveidotu profesionālo kompetenci informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pielietojumam mācīšanas un mācīšanās procesā āra nodarbībās.

Lasīt visu ziņu galerija (5)

Kokneses skolotāji “ēno” Turcijā

06.11.2023

bilde2.jpgerasmus-logo.jpgŠodienas skolotāja būtība ir spēja pielāgoties un pārveidoties līdzi laikam. Dzīve un apstākļi visapkārt attīstās strauji, līdz ar tiem mainās arī bērni un jaunieši, tādēļ pedagogam jābūt radošam, prasmīgam, organizējot izglītības vidi, skolēnu mācīšanas un mācīšanās procesu, jāprot gudri un meistarīgi lietot informāciju tehnoloģijas, padarot mācību procesu jēgpilnu,  jābūt empātiskam, atvērtam jaunām idejām, inovatīvu metožu un paņēmienu ieviešanai savā profesionālajā darbībā. Nepārtraukta izglītošanās un  zināšanu  apguve ir mūsdienīga skolotāja ikdiena.

Lasīt visu ziņu
PASĀKUMU KALENDĀRS
<>
back to top