Lapas karte
Kokneses pamatskola - attīstības centrs

PROJEKTS ERASMUS+ 2023

24.08.2023

erasmus-logo.jpgProjekta nosaukums: Erasmus+ 1.pamatdarbības “Personu mobilitāte mācību nolūkos” akreditēts projekts

Projekta Nr.: 2023-1-LV-KA121-SCH-000131783

Projekta īstenošanas laiks: no 01.06.2023. – 31.08.2024.

Projekta mērķi:

Gūt jaunas zināšanas un iepazīties ar labāko starptautisko pieredzi inovatīvu  un modernu mācību metožu, darba organizācijas formu pielietošanu izglītojamiem ar speciālām vajadzībām.

Apgūt Eiropas pieredzi mūsdienīgas izglītības nodrošināšanai, veicinot   efektīvu digitālās izglītības procesu norisi skolā.

Sekmēt pedagogu personības, profesionalitātes, pozitīvās domāšanas un pašpilnveides kompetences attīstīšanu.

Uzlabot pedagogu svešvalodu zināšanas un izpratni par Eiropas kultūrām un valstīm, attīstot Eiropas pilsoniskuma un identitātes izjūtu.

Projekta sagaidāmie rezultāti:

Inovatīvu un modernu mācību metožu un darba formu izmantošana kvalitatīva izglītības procesa organizēšanā izglītojamiem ar speciālām vajadzībām.

Eiropas pieredzes digitālo prasmju un rīku izmantošana, pedagogu personīgās motivācijas paaugstināšana, digitālās kompetences attīstīšana, lai uzlabotu lietpratīgu mācīšanos un profesionālo kapacitāti.

Pedagogu personības, profesionalitātes, pozitīvas domāšanas un pašpilnveides kompetences attīstīšana.

Pedagogu svešvalodu zināšanu un komunikatīvās kompetence uzlabošana, informētības un izpratnes par Eiropas kultūrām un valstīm padziļināšana, Eiropas pilsoniskuma un identitātes izjūtas attīstīšana.

Plānotās aktivitātes:

  • Profesionālās pilnveides kursi
  • Uzaicinātie ārzemju eksperti/ vieslektori
  • Darba ēnošana

Projekta kontaktpersona:

Ineta Gerasimova, e-pasts: kiac_metodiki@inbox.lv

PASĀKUMU KALENDĀRS
<>
back to top