Lapas karte
Kokneses pamatskola - attīstības centrs

Latviešu valoda un literatūra

​Pārbaudes darbs literatūrā 7. klasei tēmas “Laiks” par apguvi

30.01.2024

pdlit7klkrastinabilde.jpgPārbaudes darbs literatūrā 7. klasei tēmas “Laiks” par apguvi

Pārbaudes darbu 7. klases izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem (izglītības programmas kods 21015811) literatūrā tēmas “Laiks” zināšanu pārbaudei par Rūdolfa Blaumaņa noveli “Nāves ēnā” izstrādāja speciālās izglītības skolotāja Inese Krastiņa. Pārbaudes darba uzdevumi veidoti tā, lai skolēni parādītu gan savas teorētiskās zināšanas, gan paustu savu viedokli par izlasīto noveli, tā noslēgumā ir dota vērtēšanas tabula un kritēriji.

Pārbaudes darbs literatūrā 6. klasei

26.01.2024

pdlit6kldarbskrastinabilde.jpgPārbaudes darbs 6. klasei tēmas "Darbs" apguves izvērtēšanai

Mācību materiālu – pārbaudes darbu 6.klases skolēniem ar garīgās attīstības traucējumiem, izglītības programmas kods 2101581, sagatavoja speciālās izglītības skolotāja Inese Krastiņa.

Pārbaudes darbs paredzēts zināšanu pārbaudei tēmas “Darbs” un darba atspoguļojumam latviešu tautas folklorā. Uzdevumi veidoti tā, lai skolēni parādītu savas teorētiskās, praktiskās un radošās iemaņas. Pārbaudes darba noslēgumā ir dota vērtēšanas tabula un kritēriji.

Darba lapas literatūrā 7. klasei tēmas “Laiks” apguvei

09.01.2024
krastina7klaseliteraturabilde.jpgDarba lapas literatūrā 7. klasei tēmas "Laiks" apguvei

Mācību materiālu 7. klases izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem (izglītības programmas kods 21015811) literatūrā tēmas “Laiks” apguvei un zināšanu pārbaudei par Rūdolfa Blaumaņa noveli “Nāves ēnā” izstrādāja speciālās izglītības skolotāja Inese Krastiņa. Darba lapās ir iekļauti uzdevumi lasītprasmes un teksta izpratnes attīstīšanai, kā arī uzdevums uzmanības noturības trenēšanai. Pārbaudes darbā skolēniem ir jāparāda savas teorētiskās  zināšanas un jāpauž savs viedoklis par R. Blaumaņa noveli.

Darba lapas literatūrā 5. klasei tēmas “Daba” apguvei

09.01.2024

krastina5klaseliteraturabilde.jpgDarba lapas literatūrā 5. klasei tēmas “Daba” apguvei

Mācību materiālu 5. klases izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem (izglītības programmas kods 21015811) sagatavoja speciālās izglītības skolotāja Inese Krastiņa. Darba lapas paredzēta tēmas “Daba” apguvei. Uzdevumi veidoti tā, lai skolēni nostiprinātu zināšanas par literatūras jēdzieniem, attīstu lasītprasmi, trenētu prasmi paust savu viedokli un izpaustu savas radošās prasmes (sacerētu dzejoli un to ilustrētu).

​Mācību materiāls - darba lapas "Velniņi"

13.12.2023

velninidl.jpgMācību materiāls - darba lapas "Velniņi"

Mācību materiālu 8. klases izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem (izglītības programmas kods 21015811)  literatūras stundām tēmas “Fantāzija” apguvei par Rūdolfa Blaumaņa literāro pasaku “Velniņi” izstrādāja speciālās izglītības skolotāja Aija Kārkliņa.

Lasīt visu ziņu

Literatūra 5. klasei - Latviešu tautasdziesmas par mājām un ģimeni

23.05.2023

20230523tautasdzkarklinabilde.jpgMācību materiāls "Latviešu tautasdziesmas par mājām un ģimeni"

Mācību materiālu speciālās pamatizglītības programmas 21015811 5. klases izglītojamiem literatūrā, izmantojot  Ābolas un I. Zemītes grāmatu "Literatūra 5. klasei 1.grāmata", tēmas "Tradīcijas" apakštemata "Latviešu tautasdziesmas par mājām un ģimeni", interesantākai un diferencētai apguvei sagatavoja speciālās izglītības skolotāja Aija Kārkliņa. Materiāls sastāv no darba lapām un pieciem interaktīviem uzdevumiem, kuri veidoti interneta vietnē learningapps.org. Darba lapas izmantojamas izglītojamiem ar lēnāku darba tempu, nepietiekamu lasīšanas tehniku, tās var pildīt gan papīra formātā, gan elektroniski datorā vai planšetē, savukārt, interaktīvie uzdevumi pilnveidos lasītprasmi, trenēs īslaicīgo atmiņu, palīdzēs sasaistīt lasīto tekstu ar reālo dzīvi.

Interaktīvs uzdevums “Sludinājums”

30.12.2022

20221130sludinajumsrotkajabilde.jpg

Mācību materiālu speciālās pamatizglītības programmas 21015811 4.klases izglītojamiem zināšanu par tēmu “Kā veidot monologu, rakstīt sludinājumu un lietišķu e-pasta vēstuli?” nostiprināšanai un novērtēšanai sagatavoja speciālās izglītības skolotāja Jolanta Rotkāja. Interaktīvais uzdevumu “Sludinājums” veidots, balstoties uz Skola 2030 latviešu valodas apguves 4.4. tematā iekļautajiem mācību materiālu piemēriem.

Lasīt visu ziņu
PASĀKUMU KALENDĀRS
<>
back to top