Latviešu valoda un literatūra

Pārbaudes darbs lietišķajā valodā profesionālās pamatizglītības programmai I kurss

15.01.2020

Pārbaudes darbs lietišķajā valodā

profesionālās pamatizglītības programmai I kurss

Pārbaudes darbu sagatavoja speciālās izglītības skolotāja Aija Kārkliņa. Pārbaudes darbs lietišķajā valodā paredzēts profesionālo pamatizglītības programmu “Ēdināšanas pakalpojumi” un “Kokizstrādājumu gatavošana” I kursa audzēkņiem zināšanu pārbaudei par apgūtajām tēmām: vienkāršs teikums, vārdu mācība, salikts teikums, vārdšķiras, tiešā runa, lietišķie raksti (apsveikums, anketa).

Pildot pārbaudes darbu, ja nepieciešams, audzēkņi var izmantot atgādnes par mācīto vielu. Pārbaudes darba noslēgumā ir dota vērtēšanas tabula un kritēriji.

Lasīšanas spēle “Transporta līdzekļi”

09.11.2020

Kokneses pamatskolas - attīstības centra speciālās izglītības skolotāja Jolanta Rotkāja sadarbībā ar metodiskā dienesta speciālistiem ir sagatavojusi mācību atbalsta materiālu "Lasīšanas spēle "Transporta līdzekļi"".

Bērna runas attīstīšana ir aktīvs, radošs process, kura laikā tiek apgūta valoda un veidota runas darbība. Spēles elementu izmantošana mācību procesā, veicina interesi un aktivizē iesaistīšanos, kā arī sniedz iespēju praktiskā darbībā apgūt dažādas prasmes un iemaņas.

Lasīšanas spēles “Transporta līdzekļi” ir mācību materiāls, kuru izmantojot, bērniem tiek sniegta iespēja mācīties un izprast dialoga būtību, apgūt saskarsmes kultūru. Iesaistoties spēlē, bērni mācās izteikties pilniem teikumiem, klausīties, uztvert un izprast informāciju, sniegt atbildes. Dialoga  veidošanas prasme ir svarīgs priekšnosacījums bērna sociālai un intelektuālai attīstībai.

Lasīt visu ziņu

Pārbaudes darbi latviešu valodā

10.12.2019

Pārbaudes darbs latviešu valodā 3. klase - Vārda sastāvs

Pārbaudes darbs latviešu valodā 3. klase - Vārdšķiras

Pārbaudes darbs latviešu valodā 3. klase - Vārdšķiras (2)

Pārbaudes darbus sagatavoja speciālās izglītības skolotāja Jolanta Rotkāja.

Pārbaudes darbi paredzēti tēmu apguves novērtēšanai latviešu valodā 3. klasē speciālās pamatizglītības programmā 21015711.

Pārbaudes darbos ir norādīts katrā uzdevumā maksimāli iegūstamais punktu skaits. Pārbaudes darbu noslēgumā ir vērtēšanas kritēriji uzdevumiem un vērtējumu tabula.

Darba lapas latviešu valodā

04.12.2019

Darba lapa latviešu valodā 3. klasei  "Vārdu kārtība teikumā"

Darba lapa latviešu valodā 4. klasei "Vienkāršs nepaplašināts teikums"

Mācību materiālus - darba lapas latviešu valodā 3. un 4. klasei speciālās pamatizglītības progrmmā 21015811 paredzēto tēmu apguvei, sagatavoja speciālās izglītības skolotāja Jolanta Rotkāja.

Mācību materiāla mērķis – zināšanu nostiprināšana par tēmu, izmantojot dažādas darba organizācijas formas un nodrošinot individuāli diferencētu pieeju katram izglītojamam. Individuālas darba lapas rosina bērnus iesaistīties uzdevumu veikšanā, atbilstoši savām spējām.


Lasītprasmes pārbaudes tests 4. klasei

04.12.2019

Lasītprasmes pārbaudes tests 4. klasei 1. semestrim

Lasītprasmes pārbaudes tests 4. klasei 1.semestrim (2)

Lasītprasmes pārbaudes tests 4. klasei 2.semestrim

Lasītprasmes pārbaudes tests 4. klasei 2.semestrim (2)

Pārbaudes darbu sagatavoja speciālās izglītības skolotāja Jolanta Rotkāja.

Pārbaudes darbs paredzēts lasītprasmes pārbaudīšanai un novērtēšanai latviešu valodā 4. klasē speciālās pamatizglītības programmā 21015811.

Pārbaudes darbā ir norādīts katrā uzdevumā maksimāli iegūstamais punktu skaits. Lasītprasmes testa noslēgumā ir vērtēšanas kritēriji uzdevumiem un vērtējumu tabula.

Lasītprasmes pārbaudes darbs 3. klasei

04.12.2019

Lasītprasmes pārbaudes tests 3. klasei 1.semestrim

Lasītprasmes pārbaudes tests 3. klasei 1. semestrim (2)

Lasītprasmes pārbaudes tests 3. klasei 2. semestrim

Pārbaudes darbu sagatavoja speciālās izglītības skolotāja Jolanta Rotkāja.

Pārbaudes darbs paredzēts lasītprasmes pārbaudīšanai un novērtēšanai latviešu valodā 3. klasē speciālās pamatizglītības programmā 21015811.

Pārbaudes darbā ir norādīts katrā uzdevumā maksimāli iegūstamais punktu skaits. Lasītprasmes testa noslēgumā ir vērtēšanas kritēriji uzdevumiem un vērtējumu tabula.

PASĀKUMU KALENDĀRS
back to top